Noder

FAQ: Hur lägger jag in hjälptexter?

Här nedan listas information kring hur hjälptexter kan läggas till för beskrivningsfält, nyckelord, ansvarsroller, datum, styrmodellskolumner och vyer.

Vad är en hjälptext?

Tillhörande varje fält i noder går det att lägga till en hjälptext som användare når genom att klicka på det blå frågetecknet vid sidan av fält. Denna text går att anpassa så att användare tydligt vet vilken information som ska fyllas i för fältet.

Hjälptexten som visas under frågetecknet kan redigeras i administrationen. Beroende på vilket typ av fält det handlar om ser tillvägagångssättet olika ut. Nedan följer beskrivningar för hur hjälptexter redigeras för några av de vanligaste fälten. 

 

1. Hur lägger jag till hjälptexter för beskrivningsfält?  

2. Hur lägger jag till hjälptexter för styrmodellskolumner?

3. Hur lägger jag till hjälptexter för ansvarsroller?

4. Hur lägger jag till hjälptexter för nyckelord?  

5. Hur lägger jag till hjälptexter för datum?

6. Hur lägger jag till hjälptexter för Vyer?

 

 

1. Hur lägger jag till hjälptexter för beskrivningsfält? 

Gå in i administrationen och vidare till fliken Beskrivningsfält (1).

För att lägga till ett nytt beskrivningsfält fyller du i den efterfrågade informationen längst ner i formuläret (2) 

För att välja var beskrivningsfältet ska visas gå vidare till Välj beskrivningsfält för kolumner (3)

Välj in beskrivningsfält genom att klicka på skiftnyckeln. Genom dropdown menyn kan du ändra styrmodell.

 

 

2. Hur lägger jag till hjälptexter för styrmodellskolumner?

Om ni önskar redigera hjälptexten för beskrivningsfältet Namn som samtliga noder i Stratsys har, måste detta göras i beskrivningen för styrmodellskolumnen. Det görs genom att navigera Styrmodeller > [din styrmodell] > [din styrmodellskolumn]

3. Hur lägger jag till hjälptexter för ansvarsroller?

Gå in under administrationen och vidare till fliken ansvarsroller (1).

Gå sedan in under skiftnyckeln (2) på valfri ansvarsroll för att komma vidare till "ändra ansvarsroll" menyn.

 

I rutan "hjälptext" har man möjlighet att lägga till en hjälptext för den specifika ansvarsroll som har valts.

4. Hur lägger jag till hjälptexter för nyckelord?

Gå in under administrationen och vidare till fliken Nyckelordsgrupper (1).

Gå sedan in under skiftnyckeln (2) på valfri nyckelordsgrupp för att komma vidare till ändra "administrera nyckelordsgrupp".

I rutan "hjälptext" har man möjlighet att lägga till en hjälptext för den specifika nyckelordsgrupp som har valts.

 

5. Hur lägger jag till hjälptexter för datum?

Gå in under administrationen och vidare till fliken Aktivitetsinställningar (1).

Välj sedan menyfliken "Hjälptexter" (2) och lokalisera datumfältet för att lägga till en hjälptext.

OBS! Ni behöver ej välja var datumtexten ska visas, utan era ändringar kommer att visas på varje nod. 

 

6. Hur lägger jag till hjälptexter för Vyer?

Gå in i ändra vyn genom att klicka på kugghjulet (1) och klicka sedan på Ändra-knappen (2).

För att lägga till en Hjälptext fyller du i den efterfrågade informationen i textrutan (3) 

Här får du även möjligheten att bocka i alternativet Visa hjälptext vid öppning av vyn  (4) annars synd den bara när man klickar på frågetecknet (5).