Hjälp och support

Hur lägger jag in hjälptexter?

Här nedan listas information kring hur hjälptexter kan läggas till för beskrivningsfält, nyckelord, ansvarsroller, datum, styrmodellskolumner och vyer.

Vad är en hjälptext?

I systemet finns det olika hjälptexter. Vissa bestäms av systemet, eller leder till manualen, men många texter går att anpassa så att de passar er uppsättning.

Ett exempel som visas nedan är en hjälptext till ett beskrivningsfält, som hjälper användaren förstå vad som skall fyllas  i fältet. 

I denna artikel beskrivs hur hjälptexter ändras för några av de vanligaste fälten. 

Hjälptexter för beskrivningsfält

Hjälptexter för styrmodellskolumner

Hjälptexter för ansvarsroller

Hjälptexter för nyckelord

Hjälptexter för aktiviteter

Hjälptexter för vyer

Hjälptexter för beskrivningsfält

Gå till Beskrivningsfält i administrationen. 

Klicka på "Beskrivning" för att uppdatera hjälptexten för ditt beskrivningsfält: 

Spara längst ned på sidan.

Hjälptexten visas i nodens ändra-fönster under frågetecknet: 

Hjälptexter för styrmodellskolumner

Du kan lägga till en förklarande text för kolumnen genom att gå in i "Ändra styrmodellskolumn" i administrationen: 

Lägg in önskad text i detta fält: 

Hjälptexten visas sedan i vyer när man håller muspekaren över kolumnen: 

De visas också inne i ändrafönstret om du håller muspekaren över Namn-fältet och klickar på frågetecknet: 

Hjälptexter för ansvarsroller

Gå till Ansvarsroller i administrationen. Klicka sedan på skiftnyckeln för ansvarsrollen:

Lägg till din hjälptext i fältet och spara: 

Hjälptexten visas sedan i Ändra-fönstret för noden:

Hjälptexter för nyckelord

Gå till administrationen och välj Nyckelordsgrupperoch klicka på skiftnyckeln för den nyckelordsgrupp du vill ändra:

Lägg till din hjälptext i fältet och spara: 

Hjälptexten visas sedan i Ändra-fönstret: 

Hjälptexter för aktiviteter

Gå till Aktivitetsinställningar i administrationen och välj fliken Hjälptexter. 

Uppdatera de hjälptexter du vill ändra och spara: 

Hjälptexterna du skriver här visas om de klickar på frågetecknet. Samma hjälptext gäller för alla enheter. Hjälptexten för status visas även i uppföljningsfönstret.

Hjälptexter för vyer

Gå till vyinställningarna, exempelvis via kugghjulet i vyn. Välj sedan Ändra. genom att klicka på kugghjulet (1) och klicka sedan på Ändra-knappen (2). För att lägga till en Hjälptext fyller du i den efterfrågade informationen i textrutan (3) 

Här får du även möjligheten att bocka i alternativet Visa hjälptext vid öppning av vyn  (4). Du kommer alltid åt hjälptexten genom att klicka på frågetecknet (5).

Lägg till din önskade text. Du har en hel del redigeringsmöjligheter i denna text, och kan använda olika stilar, listor, bilder med mera. DU har även möjlighet att klistra in information från Word eller Excel. 

Om du vill att texten visas automatiskt när du öppnar vyn, så klickar du i rutan för detta. 

Hjälptexten visas sedan när du klickar på frågetecknet i vyn: