Menyer och produktspecifika funktioner
  1. Manual
  2. Övrig Administration
  3. Menyer och produktspecifika funktioner

Menyadministration

I denna artikel får du förståelse för hur du steg för steg skapar, redigerar och tar bort menyer utefter behov.

Snabblänkar:

Allmänt om produkter och menyer

Lägg till en ny meny

Visa och ändra en meny

Kopiera en meny

Ta bort en meny

Om produkter och menyer

Produkt och meny

Det är genom menyerna som användaren når sina landningssidor, vyer och rapporter att arbeta vidare i med sin planering, uppföljning och rapportering i Stratsys.

Varje meny kopplas till en produkt vars ikon visas till vänster. En produkt kan i sin tur innehålla en eller flera menyer, och en meny kan innehålla ingångar till flera olika vyer.

Behörighet till menyer och vyer

Användaren kan i sin tur ha tillgång till en eller flera menyer, och detta styrs genom behörighetsgrupperna. Vad man sedan får göra i de olika vyerna som menyerna ger tillgång till  styrs också via behörighetsgrupperna - det räcker alltså inte att få tillgång till en meny, utan man måste också få rättighet att arbeta med noderna som visas i menyns vyer.

Exempel

Nedan visas en vänstermenyn där vi finner produkten "Strategisk Planering" som bland annat innehåller menyerna "Strategiarbete & Portfölj" och "Strategiarbete & Risk" - om produkten bara har en meny visas inte den grå utfällbara ytan.

När man har valt en meny får man tillgång till de olika menyflikarna, som är grupperade på ett sätt som passar arbetsflödet i er organisation. Varje ingång leder till en egen yta, vanligtvis en vy, som är anpassad efter processen.

Meny

En meny är en samling av vyer, rapporter och dashboards som sätts upp för att guida användaren genom de steg som ska genomföras i processen.

Om ni arbetar med fler produkter i Stratsys rekommenderar vi att ha dem i separata produktmenyer enligt bilden oven. Ex. En för Risk och Control och en för verksamhetsplanen.

Under inställningarna för menyer kan du dels göra övergripande inställningar och dels specifika inställningar för enskilda menyer, och du hittar inställningen här:

Lägg till en ny meny

För att lägga till en ny meny klickar du på knappen  Lägg till som du hittar längst ned med de befintliga menyerna. Ge den nya menyn ett Namn och klicka på knappen Spara.

1. Namnge din meny 

Fyll i med lämpligt namn som gör det enkelt för användare att hitta.

2. Välj Standardmeny eller Processutseende 

Välj om du vill ha standardmeny eller processutseende. Standard får du om du inte bockar i processutseende.

Standardmenyn har följande utseende:

Medan processmenyn har pilar emellan menyflikarna, vilket indikerar att man följer en viss ordning i processen:

Efter att du aktiverat processutseendet på menyn kan du även styra om den första och sista fliken ska ha processutseende eller ej. Nedan visas ett exempel där första och sista fliken inte har processutseende:

 

Automatiskt byte till en viss version

Om du väljer processutseende får du tillgång till funktionen att menyn automatiskt byter till antingen aktuell version eller planeringsversion. Det förinställda valet är dock att användaren själv får byta version: 

Standardmenyn har istället valen om fliken skall visas i menyn beroende på vilken version som är vald för tillfället:

3. Begränsa synlighet till relaterade behörighetsgrupper

 Innebär att de behörighetsgrupper som är valda för menyn avgör vilka enheter som kommer finnas tillgängliga i organisationsväljaren 

4. Produkt 

 Välj till vilken produkt menyn hör. Väljer du tex att menyn hör till Risk och Kontroll kommer användarna att hitta menyn under ikonen för Risk och Kontroll. 

Vilka produkter du kan välja mellan bestäms av er globala administratör. 

Menyn hamnar nu under ikonen i vänster menyn. Det går att ha flera menyer kopplade till en produkt. Då lägger sig samtliga menyer som undermenyer likt bilden nedan.

5. Menystruktur 

Här lägger du till den struktur och innehåll din meny ska bestå av. 

Gör så här: 

1. Klicka på Lägg till för att skapa eller uppdatera menystrukturen.

2. Välj Sida eller Gruppering 

Sida = första nivån blir klickbar 

Gruppering = Första nivån blir er klickbar endast undermenyerna går att klicka på

3. Välj menyflik och sätt ett namn 

4. Välj om menysteget ska synas i aktuell version eller i planeringsversionen eller båda versionerna. 

När detta är gjort så kommer strukturen att uppdateras och man kan nu lägga till fler strukturer. I exemplet nedan visas den nya menystrukturen som vi skapades med denna ikon , detta betyder att menynfliken automatiskt kommer byta till planeringsversionen likt inställningarna som sattes i bilden ovan.

Exempel: 

5. Förhandsgranskning

 Här ser du hur din meny ser ut i aktuell och planeringsversionen:

6. Behörighetsgrupper 

Välj vilka behörighetsgrupper som ska ha behörighet till menyn.


Ändra i en meny

Om du vill visa eller ändra en befintlig meny går du till Administrationen och väljer "Menyer". Klicka på skiftnyckeln till vänster om menyns namn (1).
Den meny som just nu är aktiv är markerad med en flagga (2). Om det är den aktiva menyn du vill ändra, klickar du alltså på skiftnyckeln för denna meny. 
Se avsnittet Lägg till meny. för hur du gör för att ändra.
 

Flytta menyflik
Inom samma nivå kan du ställa in hur olika menyflikar ska sorteras, du kan även dra och släppa menyer på önskade position inom menystrukturen.

 

Kopiera en meny

Klicka på ikonen för att Kopiera för den meny som ska kopieras. Därefter kan du byta namn och spara. 
  
   

Ta bort en meny

För att ta bort en meny klickar du på  Papperskorgen till höger om menyns namn. Bekräfta borttagningen genom att klicka OK i rutan som öppnas.

Ta bort en menyflik

Klicka på menyfliken och sedan på ta bort.