Organisationsinställningar

Menyadministration

I denna artikel får du förståelse för hur du steg för steg skapar, redigerar och tar bort menyer utefter behov.

Snabblänkar:

Allmänt om produkter och menyer

Lägg till en ny meny

Visa och ändra en meny

Kopiera en meny

Ta bort en meny

Om produkter och menyer

Produkt och meny

Det är genom menyerna som användaren når sina landningssidor, vyer och rapporter att arbeta vidare i med sin planering, uppföljning och rapportering i Stratsys.

Varje meny kopplas till en produkt vars ikon visas till vänster. En produkt kan i sin tur innehålla en eller flera menyer, och en meny kan innehålla ingångar till flera olika vyer.

Behörighet till menyer och vyer

Användaren kan i sin tur ha tillgång till en eller flera menyer, och detta styrs genom behörighetsgrupperna. Vad man sedan får göra i de olika vyerna som menyerna ger tillgång till  styrs också via behörighetsgrupperna - det räcker alltså inte att få tillgång till en meny, utan man måste också få rättighet att arbeta med noderna som visas i menyns vyer.

Exempel

Nedan visas en vänstermenyn där vi finner produkten "Strategisk Planering" som bland annat innehåller menyerna "Strategiarbete & Portfölj" och "Strategiarbete & Risk" - om produkten bara har en meny visas inte den grå utfällbara ytan.

När man har valt en meny får man tillgång till de olika menyflikarna, som är grupperade på ett sätt som passar arbetsflödet i er organisation. Varje ingång leder till en egen yta, vanligtvis en vy, som är anpassad efter processen.

Meny

En meny är en samling av vyer, rapporter och dashboards som sätts upp för att guida användaren genom de steg som ska genomföras i processen.

mceclip6.png

Om ni arbetar med fler produkter i Stratsys rekommenderar vi att ha dem i separata produktmenyer enligt bilden nedan. Ex. en för verksamhetsplanen, en för intern kontroll eller en för arbete med er jämförelsetjänst.

mceclip0.png

Under inställningarna för menyer kan du dels göra övergripande inställningar och dels specifika inställningar för enskilda menyer, och du hittar inställningen här:

Lägg till en ny meny

För att lägga till en ny meny klickar du på knappen  Lägg till som du hittar längst ned med de befintliga menyerna. Ge den nya menyn ett Namn och klicka på knappen Spara.
 
mceclip0.png
mceclip1.png

1. Namnge din meny 

Fyll i med lämpligt namn som gör det enkelt för användare att hitta.

2. Använd processutseende 

Bockar du i denna funktionen kommer din meny att få pilar som visar flödet för er process

Standardmeny:

mceclip5.png

Processmeny:

mceclip6.png

 

Efter att du aktiverat processutseendet på menyn kan du även styra om den första och sista fliken ska ha processutseende eller ej

mceclip3.png

3. Begränsa synlighet till relaterade behörighetsgrupper

 Innebär att de behörighetsgrupper som är valda för menyn avgör vilka enheter som kommer finnas tillgängliga i organisationsväljaren 

4. Produkt 

 Välj till vilken produkt menyn hör. Väljer du tex att menyn hör till Strategisk planering kommer användarna att hitta menyn under ikonen för strategisk planering 

Vilka produkter du kan välja mellan bestäms av er globala administratör. 

mceclip3.png

Menyn hamnar nu under ikonen i vänster menyn. Det går att ha flera menyer kopplade till en produkt. Då lägger sig samtliga menyer som undermenyer likt bilden nedan

mceclip4.png

5. Menystruktur 

Här lägger du till den struktur och innehåll din meny ska bestå av. 

Gör så här: 

Klicka på Lägg till...

mceclip5.png

Välj Sida eller Gruppering 

Sida = första nivån blir klickbar 

Gruppering = Första nivån blir er klickbar endast undermenyerna går att klicka på

Välj menyflik och sätt ett namn 

Välj om menysteget ska synas i aktuell version eller i planeringsversionen, kanske i båda? 

mceclip6.png

mceclip10.png

Nu är ditt första steg i menyn skapat. 

Nu dyker fler "Lägg till ..."  upp i menystrukturen. Här kan du välja om du vill ha ytterligare en undermeny eller ett nytt steg som hamnar bredvid Agenda 2030

mceclip7.png

Exempel: 

mceclip7.png

6. Förhandsgranskning

 Här ser du hur din meny ser ut i aktuell och planeringsversionen

7. Behörighetsgrupper 

Välj vilka behörighetsgrupper som ska ha behörighet till menyn.

 

Visa och ändra en meny

Om du vill visa eller ändra en befintlig meny klickar du på  Skiftnyckeln till vänster om menyns namn. På själva menysidan finns två huvudflikar Ändra meny - och Förhandsgranska meny.
 
För att ändra en del i menyn klicka på namnet för det steg du vill korrigera. 
Rutan som dyker upp innehåller samma information som vid skapa tillfället samt vilken versions underordnande menyflikar ska lyssna till 

mceclip12.png

 

Flytta menyflik
Inom samma nivå kan du ställa in hur olika menyflikar ska sorteras, du kan även dra och släppa menyer på önskade position inom menystrukturen.
 

Kopiera en meny

Klicka på ikonen för att Kopiera för den meny som ska kopieras. 
Byt namn och spara 

mceclip9.png

  
 

Ta bort en meny

För att ta bort en meny klickar du på  Papperskorgen till höger om menyns namn. Bekräfta borttagningen genom att klicka OK i rutan som öppnas.

mceclip8.png

Ta bort en menyflik

Klicka på menysteget och sedan på ta bort

mceclip12.png