Noder

Varför kan jag inte lägga till noder i vyn?

Här beskrivs de vanligaste anledningarna till att det inte går att lägga till noder i vyn och hur du löser dem

Det finns ett antal olika anledningar varför du inte kan lägga till noder i vyn för en eller flera kolumner.

Anledningen kan vara både enskilda inställningar eller en kombination av inställningar - kontrollera därför alla möjliga orsaker.

Vyn filtreras på flera enheter

Alla kolumner som går att koppla mot är bortfiltrerade i vyn

Checkboxen "Aktivera möjlighet att lägga till nya..." är inte ikryssad

Enheten ingår inte i en enhetsgrupp som får lägga till noder i kolumnen

Nodegenskapen "Namn" saknas

Vyn har byggläge påslaget

Vyn filtreras på flera enheter

Om vyn filtreras på fler enheter än den du står på går det inte att lägga till  noder för någon kolumn. Orsaken är att inte är möjligt koppla noder mellan olika kolumn- och enhetsnivåer. Det går alltså endast att lägga till nya noder om vyn är filtrerad på aktuell enhetsnivå.

Lösning: Välj filter för endast aktuell enhet - i bilden nedan "Enhet Region". 

Standardfiltret kan vara inställt på att filtrera på underliggande enheter.

Du ser att det är filtrerat på flera enheter genom att det efter den aktuella enhetens namn står "inkl underliggande", "och en nivå under", "alla" etc.

Alla kolumner som går att koppla mot är bortfiltrerade i vyn

För att kunna lägga till noder måste åtminstone en kolumn som noden kan kopplas mot vara synlig i vyn, vanligtvis kolumnen till vänster om kolumnen du skall lägga till noder i. 

Orsaken är att all nya noder måste ha en koppling till en nod i en annan kolumn, med undantag av den första kolumnen i vyn. 

Lösning: Filtrera fram en eller flera kolumner som går att koppla aktuell kolumn mot - i bilden nedan behöver "Kvalitetsfaktorer" synas gör att kunna skapa nya "Kvalitetsindikatorer". 

Standardfiltret kan vara inställt på att dölja vissa kolumner som standard.

Du ser det genom att öppna filtertratten i verktygsfältet till höger och rullistan för "Kolumner".

Checkboxen "Aktivera möjlighet att lägga till nya..." är inte ikryssad

I vyinställningarna där man ändrar inställningarna för respektive kolumn finns även  planeringsinställningar under nodegenskaperna.

För att kunna lägga till noder i kolumnen i vyn måste checkboxen "Aktivera möjlighet att lägga till nya..." vara ikryssad.

Lösning: Följ bildsekvensen nedan och kryssa i checkboxen. 

Dessa inställningar kan även göras via kolumninställningar under Avancerade inställningar.

Enheten ingår inte i en enhetsgrupp som får lägga till noder i kolumnen

Via kopplingsregler för en styrmodell och enhetsgrupper går det styra vilka enheter i organisationsträdet som får lägga till noder i en specifik kolumn.

Om problemet gäller en viss enhet/vissa enheter, kontrollera att dessa ligger i rätt enhetsgrupper - detta missas ibland när nya enheter läggs till.

Lösning: För att kontrollera hur kopplingsreglerna är uppsatta för den kolumn du har problem med gör du följande:

Steg 1. Klicka på Informations i:et i det svarta verktygsfältet på högersidan i vyn, här noterar du nu vilken styrmodell som vyn baseras på.

Steg 2. Gå till administrationen och inställningen Organisation. Tryck sedan på enheten i organisationsträdet. Notera vilka/vilken enhetsgrupp(er) som enheten ingår i.

Steg 3. Klicka på rubriken Styrmodeller under avsnittet Inställningar, här klickar du sedan på skiftnyckeln framför Styrmodellen som du noterade i steg 1. I nästa steg klickar du på kugghjulet för kolumnen, se bilden nedan.

Steg 4. Här kan du nu utläsa vilka enhetsgrupper som har rätt att lägga till noder i kolumnen genom att dom har en grön bock i matrisen. Saknas det en kan du antingen klicka i denna alternativt utläsa vilka enhetsgrupper som har en grön bock och sedan återvända till steg 2 och där lägga till enhetsgruppen.

Nodegenskapen "Namn" saknas

För att kunna lägga till noder i kolumnen måste nodegenskapen "Namn" finnas för kolumnen. Kontrollera detta via Nodinställningar. 

Lösning: Lägg till egenskapen till kolumnen ifall den saknas. 

 

Vyn har byggläge påslaget

I vyninställningarna kan du välja att inte visa "Lägg till" knappar som standard. När du vill lägga till nya noder måste du först då klicka på "Aktivera byggläge" vid filtertratten.