Vyer

Varför kan jag inte lägga till noder i vyn?

Det är många inställningar som styr om en användare får lägga till en nod i en vy. Denna artikel hjälper dig att gå igenom de vanligaste anledningarna.

Det finns ett antal olika anledningar varför du inte kan lägga till noder i vyn för en eller flera kolumner.

Anledningen kan vara både enskilda inställningar eller en kombination av inställningar - kontrollera därför alla möjliga orsaker i tur och ordning!

1) Inställningen att lägga till noder är inte aktiverat för kolumnen

2) Enhetsgruppen får inte lägga till noder i kolumnen

3) Vyn filtreras på underliggande enheter

4) Det finns inga kolumner att koppla mot synliga i vyn

5) Nodegenskapen "Namn" saknas

6) Vyn har byggläge påslaget

7) Användaren saknar behörighet

1) Inställningen att lägga till noder är inte aktiverat för kolumnen

För att kunna lägga till noder i en kolumn måste checkboxen "Aktivera möjlighet att lägga till nya objekt" vara ikryssad.

Gör så här: Gå till vyns inställningar och aktivera sedan möjligheten att lägga till objekt för den kolumn det gäller:

 

2) Enhetsgruppen får inte lägga till noder i kolumnen

Via kopplingsregler för en styrmodell och enhetsgrupper går det styra vilka enheter i organisationsträdet som får lägga till noder i en specifik kolumn.

Om problemet gäller en viss enhet/vissa enheter, kontrollera att dessa ligger i rätt enhetsgrupper - detta missas ibland när nya enheter läggs till.

Gör så här: För att kontrollera hur kopplingsreglerna är uppsatta för den kolumn du har problem med gör du följande:

Steg 1. Klicka på Informations i:et i det svarta verktygsfältet på högersidan i vyn, här noterar du nu vilken styrmodell som vyn baseras på.

Steg 2. Gå till administrationen och inställningen Organisation. Tryck sedan på enheten i organisationsträdet. Notera vilka/vilken enhetsgrupp(er) som enheten ingår i.

Steg 3. Klicka på rubriken Styrmodeller under avsnittet Inställningar, här klickar du sedan på skiftnyckeln framför Styrmodellen som du noterade i steg 1. I nästa steg klickar du på kugghjulet för kolumnen, se bilden nedan.

Steg 4. Här kan du nu utläsa vilka enhetsgrupper som har rätt att lägga till noder i kolumnen genom att dom har en grön bock i matrisen. Saknas det en kan du antingen klicka i denna alternativt utläsa vilka enhetsgrupper som har en grön bock och sedan återvända till steg 2 och där lägga till enhetsgruppen.

3) Vyn filtreras på underliggande enheter

Om vyn filtreras på fler enheter än den du står på går det inte att lägga till noder för någon kolumn. Det går alltså endast att lägga till nya noder om vyn är filtrerad på aktuell enhetsnivå. Underliggande filtrering visas i vyns namn samt i filtertratten.

Gör så här: Ändra filtreringen temporärt via filtertratten, eller uppdatera Standardfiltret om du vill göra ändringen permanent. 

 

4) Det finns inga kolumner att koppla mot synliga i vyn

För att kunna lägga till noder måste åtminstone en kolumn som noden kan kopplas mot vara synlig i vyn, om inte koppling mot Visionsnoden är tillåten.

Gör så här: Filtrera fram en eller flera kolumner som går att koppla aktuell kolumn mot - i bilden nedan behöver "Kvalitetsfaktorer" synas gör att kunna skapa nya "Kvalitetsindikatorer". 

Ändra filtreringen temporärt via filtertratten, eller uppdatera Standardfiltret om du vill göra ändringen permanent. 

 

5) Nodegenskapen "Namn" saknas

För att kunna lägga till noder i kolumnen måste nodegenskapen "Namn" finnas för kolumnen. Kontrollera detta via Nodinställningar. 

Gör så här: Lägg till egenskapen till kolumnen ifall den saknas. 

 

6) Vyn har byggläge påslaget

I vyninställningarna kan du välja att inte visa "Lägg till" knappar som standard. När du vill lägga till nya noder måste du först då klicka på "Aktivera byggläge" vid filtertratten.

 

 

7) Användaren saknar behörighet

Om användaren saknar behörighet att skapa noder kommer Lägg till-knappen inte att visas. 

Gör så här: Kontrollera användarens behörighetsgrupp och se till att hen har behörighet "Skapa" för önskad styrmodellskolumn.