1. Håndbok
 2. Visninger og Styringsmodeller
 3. Visningar-innstillinger og nodeegenskaper

Visninger av styringsmodeller

Visninger av kontroll modeller

Legge til en visning

Endre en visning

Kopiere og slette en visning

En visning er noe du bruker til å visualisere hele eller deler av en eller flere av Styrmodeller (hvis noder velges fra en annen kontroll modell). Kontroll modellen er en type informasjons beholder som trenger minst én visning eller rapport tilknyttet den for at du skal kunne vise og endre informasjonen. Visningen illustrerer valgte Styrmodellskolumner Og det Nodegenskaper du overveie er høyst betydelig å viser for denne detalj grunn-søknad. For eksempel Være en oppsummering av en enhet og formålsparagraf av sine underliggende enheter med de nåværende verdiene av de fusjonerte tiltak eller en liste over aktiviteter og kommentarer skrevet i dem over en bestemt tidsperiode. Visninger kan være spesielt konfigurert for bruk i planlegging, utføring eller analyse.

Visningene er gruppert i forskjellige Menyer. Hvilke brukere som kan se den respektive menyen, kontrolleres av Behörighetsgrupper Brukerne tilhører og hvilke menyer som er synlige for disse tillatelses settene. På denne måten kan du opprette egendefinerte visninger for ulike målgrupper i organisasjonen.

Innholdet som vises i en visning, avhenger av enheten som brukeren er på i organisasjons treet, og kontroll modell kolonnene og Nodegenskaper valgt i visningen. Det er da mulig å filtrere ut deler av denne eller lage spesielle forhåndsvalgte filtrering avhengig av hvilken bruker som ser visningen og hvilken enhet som brukeren er på. Visningen er også filtrert basert på forskjellige typer standardfiltre.

 

Obs! Navnet på visningen vil inneholde perioden hvis kolonnene i visningen har samme periodisk, hvis en kolonne i kontroll modell i visningen avviker fra periodisitet fra den andre, er ikke perioden synlig.

Kategori: visninger av kontroll modeller

I kategorien Visninger av kontroll modeller Du får se en liste over alle visningene som er i din versjon av verktøyet. Du kan se hvilke Styrmodell Visningen tilhører, hvilket navn den har, generell administratörsinfo i visningen, hvis den er tilgjengelig for ekstern publisering og der Menyer (flik: Menyer) Den er i bruk . Mangler Kikkert Dette er fordi utsikten i øyeblikket er ikke i noen meny.

 
Legge til en visning

Hvis du vil legge til en visning, klikker du knappen Legge Plassert nederst på fanen Visninger av kontroll modeller. Du vil da komme til siden Legg til visning Og der du følger tre trinn:

Trinn 1-Velg kontroll modell, Vytitel og type
Jeg rullgardinslistan Styrmodell Velg hvilke kontroll modeller som skal defineres som visning skal baseres på. Deretter skriver du inn navnet på visningsprogrammet i tekstboksen Vytitel. Til slutt velger du utseendet på Vytyp. Hvis du vil ha en beskrivelse av de ulike visningene. Gå til neste trinn ved å klikke på knappen Neste.

Trinn 2 – Velg kolonner
Her kan du velge hvilke av kontroll modellens spalter som skal være synlige i visningen. Du kan legge til eller fjerne vykolumner når som helst på et senere tidspunkt. I motsetning til Kol onne endringer i kontroll modeller, er dette bare om hva som skal være synlig eller ikke i denne spesielle visningen.

Gå til neste trinn ved å klikke på knappen Neste.

Trinn 3-Velg egenskaper
Når egenskaps velgeren er generell for visning og rapport del administrasjon, beskrives den i en egen artikkel. Når du er ferdig med å lese i denne artikkelen, anbefaler vi at du går tilbake til den og leser om de gjenværende innstillingene som er gjeldende, bare for visninger.

Obs! Det er viktig å være klar over at egenskapene du velger, vises direkte i visningen. Hvis du velger for mange egenskaper, er det en risiko for at visningen vil oppfattes som rotete, eller at den vil være så bred at brukerne må bla sidelengs for å se alt innholdet.

Egenskaper for Tooltipegenskaper/utvidet modus
I visninger har du ofte muligheten til å kontrollere at brukerne selv kan se annen informasjon i form av et verktøytips som vises når de peker til en node (tekst/måling/aktivitetsnod), eller hvis de klikker på ex. en boks i en dra N slipp-visning. I egenskaps velgeren styrer du dette innholdet på samme måte som du kontrollerer innholdet som vises direkte i visningen. Se eksempelet nedenfor for å vise at du alltid har muligheten til å legge til egenskaper og nye inndelinger for disse modiene under de andre inndelingene.

Hvis du peker på navnet i forhåndsvisningen, kan du også forhåndsvise innholdet i verktøytips eller utvidet modus.

Endre en visning

Hvis du vil endre en visning, klikker du Skiftenøkkel Til venstre for betrakterens navn på Administrationsfliken Visninger av kontroll modeller. Hvis du er i en visning, får du tilgang til de samme innstillingene hvis du klikker Gear Wheel (innstillinger) I øvre høyre. Se bildet til høyre.

Siden Endre visning < vyns > Namn Vises. Siden inneholder tre hovedkategorier, der du kan gjøre endringer: Generelt, kolonner som er synlige i visningen og avanserte innstillinger.Kopiere en visning
Hvis du vil kopiere en visning, klikker du Kopier visning I kategorien Visninger av kontroll modeller. Du vil da komme til siden Kopier visning Der du kan velge hvilken visning du vil kopiere. Skriv inn navnet som kopien skal ha, og bekreft ved å klikke på knappen Kopiere.

Slette en visning

Hvis du vil slette en visning, klikker du Skiftenøkkel Til venstre for visningsnavnet, eller Innstillinger Øverst til venstre når du er i visningen. Siden Endre visninger < visningsnavn > Vises. Hvis du vil fjerne visningen, klikker du på knappen Fjerne Nederst på siden. Boksen som åpnes, bekrefter slettingen ved å klikke ok.

Obs! Når en visning fjernes, forsvinner den fra alle menyene der den vises. Alle rapporterte kommentarer og Måttdata er fortsatt til stede i den underliggende kontroll modellen.

 
Kategori: innstillinger for valg av noder

Disse innstillingene brukes hvis du har bygget opp flere kontroll modeller og ønsker å kunne velge i/koble samme tekst/måling/aktivitetsnoder slik at de vises i flere forskjellige kontroll modeller samtidig. Dette kan gjøres på to forskjellige måter. enten ved å velge nodene i bygge modus for en visning eller ved å legge til en ekstra kobling til Ändraläget I en node.

Obs! For at brukere skal kunne se denne funksjonen i Build-modus for en visning, må du også ha Aktiver alternativ for å velge i noder og kontroll mellom hvilke kontroll modeller de ulike enhets gruppene skal ha rett til å gjøre det.

Innstillinger

De generelle

 • Match Søketekst
  For å begrense fri Tekstsøket slik at det bare samsvarer med begynnelsen eller slutten av nodenavnet. Du kan bare fritextsöka for noder når de er valgt. Ikke når koblinger på Kopplingsfliken.
 • Skjul noder som allerede finnes i kontroll modellen
  Noder som allerede er valgt, skjules fra listen.
 • Gjør noder som allerede er i kontroll modellen, ikke valgbare i listen
  De allerede merkede nodene vises som deaktivert (grå) i trefflisten. Hvis du peker på en deaktivert node, vises et verktøytips som forklarer at noden allerede er valgt i kontroll modellen.
 • Vis tall (gjør antall søkbare)
  Enhver tekst/dimensjon/aktivitetsnoder opprettet i verktøyet vil bli gitt et nummer for å identifisere dem. Denne innstillingen gjør det mulig å se dette nummeret i ex. mållister. Alle mål/Aktivieteter i samme Konsoliderings kjede kobles sammen ved hjelp av dette nummeret. Se Nodegenskapen nummer.
 • Visa konsolideringsikon
  Hvis noden er konsolidert i kontroll modellen den ble opprettet i, vises et Konsoliderings ikon etter nodenavnet. For noder som har denne eller en overliggende enhet som hovedenhet. For enheter som konsolideres nedover i organisasjonen.
 • Aktiver muligheten til å inkludere den underliggende Konsoliderings kjeden
  Innrømmer brukernes å avgjøre for dem selv hvorvidt eller ikke for å inkludere det underliggende konsolidere lenken.
 • Inkluder den underliggende Konsoliderings kjeden bør velges fra begynnelsen av
  Som standard konsolideres noden til de samme enhetene i den tilknyttede kontroll modellen, som i den viktigste kontroll modellen. Alternativet Ta også med den underliggende Konsoliderings kjeden vil bli fullført neste gang en tilkobling legges til en eller en node er valgt.

Søkeord for å utelukke
Listen viser nøkkelord og nøkkelord gruppen de tilhører. Du kan bruke denne listen til å filtrere ut noder ved hjelp av valgte søkeord. Pek på nøkkelordet, og klikk deretter Støv bin For å slette filtreringen av et søkeord. For å avslutte, klikk Skyte.