Vyer & Styrmodeller

Introduktion till vyer och styrmodeller

Styrmodellen är den struktur där er data definieras och lagras. Vyerna visualiserar och möjliggör bearbetning av denna data.

Den här artikeln ger en introduktion till hur vyer och styrmodeller fungerar.

Läs också mer om: 

Snabblänkar: 

Vad är en styrmodell?

Vad är en vy?

Vad händer om jag kopierar en vy?

Hur når jag vyerna?

Vilka olika vytyper finns det?

Vad är en styrmodell?

En styrmodell är en struktur som består av en uppsättning kolumner med olika egenskaper som är kopplade till varandra, där du kan spara information i noder/objekt.

Styrmodellen kan till exempel användas för att skapa er verksamhets målnedbrytningsstruktur.

En styrmodell har ett namn och eventuell beskrivning, en periodicitet som blir standard för alla kolumner samt kan vara kopplad till en produkt (1).

Kolumnerna har ett namn (2), en nod/objektstyp (3), en periodicitet (4) och går att koppla till andra kolumner inom styrmodellen (5).

All information som skapas och sparas i en styrmodell skapas i en nod/objekt i en specifik kolumn. Noder/objekt är alltså informationsbärarna i styrmodellen, och kan exempelvis beskriva ett mål, en indikator eller en aktivitet.

Vad är en vy?

En vy är en uppsättning egenskaper och filter som tillgängliggör utvalda noder/objekt från en styrmodell.

Vyn visar en eller flera styrmodellskolumner (1), utvalda noder/objekt via filterinställningar (2) och utvalda delar av informationen som finns tillgängliga i dessa noder/objekt (3). 

De olika vyerna är anpassade utifrån olika arbetsuppgifter och processer som informationen används till. I vissa vyer skapar du information, i andra uppdaterar du information och följer upp dina noder/objekt och vissa vyer är endast informativa och sammanställer information på visuellt tydliga sätt. 

Olika vyer som hör till samma styrmodell visar information om samma unika noder i samtliga vyer. Om du ändrar på en nod i en vy, så uppdateras alltså informationen om noden i alla övriga vyer.

Vad händer om jag kopierar en vy?

Om du behöver stöd för en ny uppgift eller en ny process för er information, kan du kopiera en vy för att skapa detta stöd. 

När du kopierar en vy så är det uppsättningen med filter, egenskaper och andra regler för hur informationen som visas som du kopierar. 

Om det är själva informationen i en nod/objekt som du vill ha en kopia av, så kan du åstadkomma det genom att spara den noden med ett annat namn. Du kan inte kopiera informationen i en hel styrmodell i ett klick. 

Hur når jag vyerna? 

Vyerna grupperas i olika Menyer. Vilka användare som får se respektive meny styrs av de Behörighetsgrupper användarna tillhör och vilka menyer som är synliga för dessa behörighetsgrupper. På detta sätt kan du skapa anpassade menyer med tillhörande vyer för olika målgrupper i organisationen.

 
Vilka olika vytyper finns det?
Vyer kan ha olika visningslägen där informationen kan visas bland annat som en tabell, en trädstruktur eller ett gantt-schema. Se Hur ändrar jag visningsläge i en vy? för mer information om de olika visningslägena som finnas att välja på.