Vyer och filter

Hur ändrar jag visningsläge i en vy?

Du kan växla mellan mellan en rad olika visningslägen för vyerna i Stratsys. Varje vy har sina egna fördelar beroende på typ av information, mängd av information och vilken del av arbetsprocessen man befinner sig i

Hur du växlar visningsläge

1. För att växla visningsläge klickar du på Kugghjulet i det svarta verktygsfältet.

2. Därefter väljer du Ändra knappen under Allmänt

3. Till sist scrollar du ner till den blå borden med texten Visningsläge, det gröna frågetecknet efter respektive visningsläge ger dig en bild av hur vyn kommer att se ut när den väl är vald. Spara och återvänd till vyn.

Visningslägen för vyer

 

Visningsläge Används ofta för:
Träd - Drag and drop:
Lämpar sig väl för att visa målnedbrytning med tydliga kopplingar mellan respektive kolumn och nod i vyn.
Planeringslägen

Träd - trädstruktur:
Syftar till att visa en komprimerad vyn men där förhållandet mellan hur många noder som är kopplade till respektive nod i vänsterled är tydligt mellan kolumnerna i vyn.
Uppföljningsarbete
Tabell:
Det mest komprimerade visningsläget som lämpar sig bra för vyer med stora informationsmängder. Du får även möjlighet att låsa fast viktiga kolumner så att de ligger kvar vid scrollning i sidled vid breda vyer. Du gör detta genom att klicka på Knappnålen i tabellhuvudet för kolumnen.
Exportera till excel men även i ett översiktssyfte

Stående:
Ger ett klassiskt styrkortsutseende på vyn, nivåerna är placerade över och under varandra.
Överblick och visualisering
Kontrollrum:
Övergripande vy för att se en tydlig summering av nuläget baserat på status för nyckeltal och aktiviteter.
Analys