Nya vytyper

Objektfönster för att skapa och ändra

Få en tydlig överblick över ansvar och relaterade objekt genom att arbeta med objektfönstret.

Behörighetskrav och aktivering

Skapa objekt

Ändra objekt

Allmänt

Kopplingar och kopplade underobjekt

Fördelning

Begränsningar

Beskrivning

Du skapar och ändrar objekt i en ny typ av fönster som fälls ut till höger i vyn från nya vytypen.
Fönstret har fått det nya namnet "Objektfönstret".

Notera: Det finns ingen spara-knapp, utan objekten sparas automatiskt när du fyllt i eller ändrat uppgifter.

För att skapa ett nytt objekt måste du välja "Skapa" efter att du har angett namnet.

Behörighetskrav och aktivering

För att få tillgång till det nya skapa- och objektfönstret krävs i nuläget en produktlicens för någon av våra standardprodukter.

I den nya vytypen får du det nya objektfönstret automatiskt, men det går också att aktivera för vissa av de klassiska vytyperna om ni har en produktlicens. 

Se följande artikel för hur ni aktiverar i detta fall: Vyer och vyinställningar, aktivera nya skapa- och ändrafönstret.

Skapa objekt

En liten halvmåne-symbol i vyn visar var du kan skapa nya objekt: 

Om symbolen saknas, så går det inte att skapa objekt just här - det kan bero på din behörighet, vald enhetsnivå eller att det inte är tänkt att objekt skall skapas just i denna vy.

Se manualartikeln Varför kan jag inte lägga till objekt i vyn?

När du håller muspekaren över symbolen dyker knappen för att lägg till objekt upp. Det befintliga objekt som ditt nya objekt kommer bli kopplat till markeras med en blå färg:

Klicka på plustecknet. Fyll i ett namn för ditt nya objekt, och tryck på Skapa. Om ni har funktionen att generera förlag via AI, se även följande artikel: Stratsys AI.Precis som tidigare kan du namnge objektet, sätta ansvarig, lägga in en beskrivning, ange periodicitet, sätta status och fördela ner objektet i organisationen. 

För övriga inställningar, följ instruktioner under Ändra objekt nedanför.

Ändra objekt

För att ändra ett objekt från den nya vyn klickar du direkt på objektet. Objektfönstret fälls då ut till höger i vyn, och beroende på var du klickar i vyn öppnas olika delar av objektfönstret men alla inställningar finns tillgängliga oavsett vad som visas initialt.

Om du ändå saknar någon inställning (vissa begränsningar finns) så kan du växla till det gamla objektfönstret via trepricksmenyn: 

Objektet du ändrar indikeras med en blå ram i vyn under tiden som objektfönstret är öppet:


Högst upp i objektfönstret kan du ändra namnet (1).

Via trepunktsmenyn uppe till höger går det att komma åt det klassiska ändra-fönstret, uppföljningsfönstret samt ta bort objektet (2).

Informationen i objektfönstret är uppdelad sektionerna Allmänt, Kopplingar, Kopplade underobjekt och Fördelning (3). Klicka på sektionen för att expandera eller kollapsa den.

Allmänt

Under sektionen  Allmänt kan du göra följande inställningar (beroende på vilken objekttyp du ändrar):

Alla objektstyper:

 • Ändra ansvarsroller
 • Ändra text i beskrivningsfält
 • Ändra nyckelord


Mått- och riskobjekt: 

För måttobjekt kan du också:

 • Ändra periodicitet
 • Rapportera måttdata, exempelvis göra en riskbedömning

Åtgärds- och aktivitetsobjekt:

För åtgärder och aktiviteter kan du ändra status, vilket du hittar ovanför Allmänt-sektionen, samt ändra start- och slutdatum:


Kopplingar

Under kopplingar du visa kopplingsträdet och lägga till och ta bort kopplingar. Du kan lägga till flera kopplingar på en gång för samma objekt utan att spara emellan.

Kopplade underobjekt

Under Kopplade underobjekt kan du få en överblick över de objekt som är kopplade till det objektet du arbetar med.

Vilka objekt visas?

Då det kan finnas många kopplade objekt, görs ett relevant urval i objektfönstret.

De underobjekt som visas är de som går att filtrera fram i den vy som du befinner dig i för tillfället. Det betyder att det kan finnas fler kopplade objekt än de som visas, men dessa är då inte lika relevanta för arbetet i just denna vy. Endast objekt som finns på den nu valda enheten visas av samma skäl.

Skapa kopplade objekt i ändrafönstret

Om vyn är uppbyggd på ett sätt som tillåter det, så går det direkt i ändrafönstret att skapa kopplade underobjekt, exempelvis Riskindikatorer:

Klicka på de befintliga objekten för att gå till objektfönstret för detta objekt: 

Om ni har funktionen att generera förlag via AI, se även följande artikel: Stratsys AI.

Fördelning

I sektionen Fördelning kopierar eller synliggör du objektet till övriga enheter inom organisationen som ska följa upp objektet.

Ändra fördelningen genom att klicka på penn-ikonen i övre högra hörnet.

För att få ett mått eller en aktivitet att automatiskt fördelas ner även när en ny enhet läggs till i organisationen, läs artikeln om automatisk kopiering.

Begränsningar (2023-12-07)


Följande saker stöds inte av nya objektfönstret- det lätt går dock att växla över till det gamla ändrafönstret vid behov:

 • Skapa objekt genom att välja in eller kopiera in från andra styrmodeller
 • Fördela ut synliggjorda objekt. Synlighet av Aktiviteter och Mått
 • Bifoga länkar och dokument 
 • Ändra vissa måttinställningar
 • Konsolideringsinställningar för mått
 • Språkstöd: Svenska, Engelska och Norska