Vytyper

Publicering av vyer

Artikeln innehåller information om hur du publicerar vyer på er hemsida

I Stratsys finns mycket information som kan vara intressant att visa till allmänheten. Då kan de vara av intresse att publicera en hel vy på er hemsida. Då filtrerar ni en vy i Stratsys på den information som ni önskar att publicera ut och följer därefter följande steg:

Steg 1

Gå till Vyer av styrmodeller och se om aktuell vy redan är markerad som en publiceringsvy med ikonen . Om ikonen inte visas klickar du på Skiftnyckeln  framför aktuell vy. Klicka sen på knappen Ändra och kryssa i, under Publiceringsinställningar, för att den aktuella vyn ska vara en Publiceringsvy. Avsluta med att spara dina ändringar.

 

OBS! Det är endast följande vytyper som kan visas som en publiceringsvy:


Steg 2

Gå till Publiceringsvyer Administrationen. Vyn som ändrades till att vara en publiceringsvy visas nu i listan.

Enhet
Om du klickar på  Skiftnyckeln för en Publiceringsvy visas organisationsträdet. Här kryssar du för alla enheter som ska kunna visa upp sin vy på en extern hemsida. Avsluta genom att Spara. För att publiceringslänken ska visas behöver enhet väljas först.

Publiceringslänk
För att publiceringslänken ska visas behöver enhet väljas först. Klickar du på Publiceringslänk öppnas en ny webbläsarflik med den externa versionen av vyn så som den ser ut för den valda enheten. URL:en till denna externa sida kan ni sedan bädda in på valfritt sätt på ert intranät eller på en extern hemsida.

Rensa cache
Rensa cachen betyder att all information laddas om på nytt. Du kan ex. göra detta om du har gjort en förändring i styrmodellen som du omedelbart vill ska visas på den externa hemsidan. Rensar du inte cachen kommer inte den senaste ändringen att visas på den externa sidan förrän nästa dag.

Du har även möjlighet att manuellt rensa cachen för samtliga vyer på en gång.

Avpublicera vyer
Vill du avpublicera hela vyn kan du gå till "Vyer av styrmodeller"- välj skiftnyckeln på vyn som ni önskar att avpublicera - välj Ändra och bocka ur "Publiceringsvy". Om du inte längre önskar att vyerna skall vara publika på specifika enheter, så kan du avpublicera dessa på en eller flera nivåer. 

Du gör detta genom att gå in i publiceringsvyer i administrationen och avmarkera de nivåer där vyn inte längre skall vara publik. Spara och rensa sedan cachen för samtliga vyer för att avpublicera direkt.

När man går till den länk där publiceringsyn tidigare syntes, möts man nu av följande: