Vyinställningar och nodegenskaper

Inline edit i vyer och rapporter

Inline edit innebär att editering är direkt åtkomligt via ett klick i vyn eller rapporten.

Behörighetskrav

Inline edit i vyer

Inline edit i rapporter

Stänga av inline edit för vissa fält

Beskrivning

Egenskapen "inline edit" möjliggör editering av egenskaper direkt i vyer och rapporter, exempelvis kommentarer, måttdata och nyckelord. Användaren behöver alltså inte öppna Uppföljningsfönstret eller Ändra-fönstret för att editera. 

Egenskapen visas som en penna i fältet då man för muspekaren över fältet. Om du inte har rätt att ändra just detta fält, eller om inline edit är avstängt för just detta fält visas inte pennan.

Klicka på pennan för att fylla i värdet och på bocken för att spara. Kryssrutan avbryter ändringen. 

Om du har flera egenskaper kombinerade i samma kolumn, öppnas editeringen för samtliga samtidigt: 

Tips: Du kan använda tangenterna Tab för att komma till nästa fält, Enter för att editera samt spara och Escape för att avbryta vid Inline edit-inmatning. 

Behörighetskrav

För att ändra inställningen i vyer och rapporter behöver du ha rätt att ändra vyn eller rapporten via din behörighetsgrupp.

För att skriva i inline-edit-fältet från vyer och rapporter behöver du behörighet att ändra fältet på den enhetsnivå du befinner dig på.

Inline edit för vyer

Inställningen slås på från vyns inställningar - öppna från administrationen eller direkt från vyn:  

Klicka sedan på "Ändra". Du hittar inställningen under rubriken "Rapportera". Klicka i denna och spara.  

Detta gör att samtliga egenskaper som användaren har behörighet att ändra blir direkt editerabara från vyn. 

Inline edit för rapporter

För rapporter kan du ställa in Inline edit för varje separat rapportdel. Detta gör du via den gemensamma mallen enligt nedan och sparar. 

De som rapporterar måste fortfarande trycka på pennan vid rapportens rubrik, men behöver sedan inte öppna uppföljningsfönstret utan rapporterar direkt i tabellen:  

Ändringar via Inline edit sparas direkt i noden - de sparas alltså även om du väljer "Avbryt" i själva rapporteringsfönstret sedan. 

Exkludera fält från inline edit

Om du endast vill tillåta in-line edit för vissa fält kan du slå av det via nodegenskaperna. Egenskaperna kan fortfarande uppdateras via uppföljningsfönstret och ändrafönstet om du gör detta.

För vyer:

Öppna nodegenskaperna för den kolumn du vill slå av egenskapen för: 

Inaktivera via den kombinerade egenskapens inställningar och spara - detta visas sedan med en symbol i rutan (3).