Vyinställningar och nodegenskaper

Sorteringsalternativ i vyer och rapportdelar

Här gås de olika sorteringsalternativen för vyer och rapporter igenom med exempel.

Kolumnsortering i tabellvy

Generell sortering i vyer

1. "Egen sortering snabb" & "Korrekt egen sortering"

2. Alfabetisk sortering

3. Numerisk + Senast uppdaterad + Alfabetisk

4. Startdatum för aktiviteter + Numerisk + Senast uppdaterad + Alfabetisk

5. Startdatum för aktiviteter (senast överst) + numerisk + alfabetisk

6. Numerisk + Alfabetisk

7. Förälder + Numerisk + Alfabetisk

8. Senast skapad överst

9. Nyckelord + Numerisk + Alfabetisk

Sortera kolumner i tabellvyer

I tabellvyer finns det en inbyggd möjlighet att sortera kolumnerna genom att klicka på rubriken: 

Genom att klicka upprepade gånger sorterar du ökande, fallande och avslutar sorteringen för denna kolumn. Du kan bara sortera på en kolumn i taget. 

Kolumnerna sorteras alfabetiskt vid textinnehåll och numeriskt för t.ex. måttdata. Det går även att sortera på färg och risknivå i korrekt ordning. 

För att kolumnen skall sorteras numeriskt när du kombinerar flera nodegenskaper i en kolumn måste själva siffervärdet placeras som första nodegenskap. 

Observera att denna sortering endast stöds i tabellvyer:

Generell sortering i vyer

I de flesta vyer och i rapportdelar kan du välja hur du vill sortera din information, och har då  nedanstående alternativ (i rapportdelen presenteras dessa i en drop-down): 

1. "Egen sortering snabb" & "Korrekt egen sortering"

Skillnaden mellan "Egen sortering snabb" och "Korrekt egen sortering" är att snabbsorteringen bara sorterar det som just nu visas i vyn utan att ta hänsyn till bortfiltrerade kolumner. 

Både "Egen sortering snabb" och "Korrekt egen sortering" utgår från den sortering som är gjord manuellt i "Placera ovanför" (eller via drag-n-drop i vyn) och som visas från kopplingsfliken: 

Om vyn visar alla kolumner i styrmodellen blir det ingen skillnad mellan dessa, men om du tar bort en eller flera kolumner blir det skillnad. 

"Korrekt egen sortering" tar hänsyn även till dolda och bortfiltrerade kolumner, medan "Egen sortering snabb" bara sorterar det som just nu visas.

Här kommer ett exempel: 

2. Alfabetisk sortering

Vyn sorteras alfabetiskt inom varje kolumn utifrån namnet på noden. 

3. Numerisk + Senast uppdaterad + Alfabetisk

Om namnet på noden börjar med en siffra så sorteras noderna först utifrån detta.

Om flera noder har samma nummer så sorteras de inom numret efter den nod som senast är ändrad enligt händelsehistoriken (detta kan också visas i vyn via nodegenskapen "Senast ändrad") - den nod som är senast ändrad sorteras sist

Om två noder skulle ha samma nummer och vara ändrade samtidigt sorteras de sedan enligt bokstavsordning baserat på resten av namnet. 

4. Startdatum för aktiviteter + Numerisk + Senast uppdaterad + Alfabetisk

Sortering enligt startdatum på aktiviteter, tidigast startdatum överst. Vid samma datum gäller fortsatt sortering enligt ovan. 

5. Startdatum för aktiviteter (senast överst) + numerisk + alfabetisk

Sortering enligt startdatum på aktiviteter i omvänd ordning - för övrigt enligt ovan

6. Numerisk + Alfabetisk

Om namnet på noden börjar med en siffra så sorteras noderna först utifrån detta.

Om flera noder har samma nummer så sorteras de sedan enligt bokstavsordning baserat på resten av namnet. 

7. Förälder + Numerisk + Alfabetisk

Sorterar utifrån förälder (det vill säga den kopplade noden till vänster) först, även om denna inte är synlig i vyn. Noderna (även föräldrar) sorteras först numeriskt och sedan alfabetiskt enligt ovan. 

Långsam sorteringsmetod om det är mycket information i vyn.

8. Senast skapad överst

Den nod som är senast skapad visas högst upp. Detta kan också visas i vyn via nodegenskapen "Senast ändrad". Sorteringen sker endast utifrån visade kolumner.

9. Nyckelord + Numerisk + Alfabetisk

Sortering inom varje kolumn sker först på vald nyckelordsgrupp, därefter numerisk och sedan alfabetisk.

Detta