Produktnyheter • 5 min lästid

Produktuppdateringar maj - Stratsys plattform

produktblogg

Hej! Här är de nya funktionerna som vi har släppt i maj och juni!

1. Fler inställningsmöjligheter i stapeldiagram för mått

I förra nyheten skrev vi om vårt utökade stöd i linjediagram för mått. Den här månaden har vi förbättrat funktionaliteten för stapeldiagram där det nu går att visualisera staplar i staplat respektive skuggat format. 

I samband med denna förbättring har vi även justerat så att diagramgadgeten på "Mitt arbete" och produktdashboards nu har samma inställningar som måttet.

 

2. Fler inställningsmöjligheter för diagram i administrationen

För att visualiseringsmöjligheterna för diagram ska bli mer enhetliga runtom i verktyget finns nu de nya inställningsmöjligheterna för staplar och linjer även tillgängliga i administationens mallar för diagram.

I samband med denna förbättring har vi gjort det möjligt för globala administratörer att enklare komma åt administrationens diagrammallar direkt från måttet.

 

3. Valfri uppföljningsperiod på mål och aktiviteter

Vi har förbättrat möjligheterna att anpassa uppföljningen på ett mer flexibelt sätt genom att välja valfri uppföljningsperiodicitet för enskilda mål (textnoder) och aktiviteter (aktivitetsnoder).

Tidigare kunde uppföljningsperiodiciteten endast ställas in gemensamt för alla mål respektive aktiviteter i en kolumn, men nu går det att välja att exempelvis en viss aktivitet ska följas upp månadsvis och en annan kvartalsvis.Kontakta Customer Success eller din kontaktperson på Stratsys för att få tillgång till funktionen i gränssnittet. Mer information om funktionaliteten hittar du i vår manual!

4. Rapporter per produkt

Nu har vi lagt till en funktion i våra rapporter som gör det möjligt att ange vilken produkt rapporten hör till. Genom att ange produkt för en rapport visualiseras endast de rapporter som hör till produkten på rapportsidan för användaren av produkten.  Anges ingen produkt visar rapportsidan samtliga rapporter oavsett produkt, precis som idag. 

Kontakta Customer Success eller din kontaktperson för att få tillgång till funktionen. Du hittar mer information om funktionaliteten i vår manualartikel

Utvecklingen av funktionaliteten kommer att fortlöpa under hösten där vi kommer att koppla produkttaggningen av rapporter till inställningar i behörighetsgrupper i syfte att göra det enklare att styra vilka användare som ska ha tillgång till rapporter inom en viss produkt. 

5. Ny inloggningsupplevelse via Stratsys hemsida

Vi har förbättrat inloggningsupplevelsen för användare som loggar in via vår hemsida på www.stratsys.com. Det nya utseendet följer den design som vi nu implementerar i plattformen.

För att era användare ska kunna logga in via hemsidan måste er e-postdomän vara angiven i plattformsadministrationen under "E-postdomäner". 

6. Möjlighet för lokala administratörer att administrera externa sidor och källsystem

För att underlätta administrationen av externa system som har koppling till plattformen är det nu möjligt för lokala administratörer att administrera "Externa sidor" och "Källsystem och externa koder" i administrationen.

I samband med den här förbättringen har vi även gjort det möjligt att anpassa namnet på källsystemen som visas som underlag i uppföljningsfönstret.​ På så vis blir det enklare för dig som användare att bättre förstå vilket externt system som data visas från.

 

Mindre förbättringar och fixar

  • Förbättring av sortering i tabellvy: Nu har vi fixat så att sorteringen i tabellvyer ligger kvar medan du gör din uppföljning i vyn. På så vis blir det enklare för dig att färdigställa din uppföljning mer effektivt. 

  • Ny ikon för produkten Strategisk planering: För att tydliggöra våra två olika produkter Verksamhetsplanering och Strategisk planering har dessa nu fått varsin ikon.
  • Möjlighet att högerjustera bilder i kommunikationsytan: Nu går det att välja att bilder i ett inlägg ska placeras till höger om ett textstycke i kommunikationsytans inlägg.
  • Justering av skalning av mindre bilder i kommunikationsytan: Nu har vi förbättrat skalningen av bilder. Tidigare skalades bilder i kommunikationsytan om i syfte att undvika alltför stora bilder. Nu har vi justerat så att små bilder som laddas upp inte skalas om i onödan.

 

Vi hoppas att du kommer att gilla våra nya funktioner! 

 

 

Senaste nytt från oss direkt till din inbox varje månad