Övriga nodinställningar

Periodicitet på text- och aktivitetsnoder

Hur ni använder olika periodicitet på textnoder och aktivitetsnoder.

Beskrivning

Som standard går det att arbeta med egen periodicitet för måttnoder.

Det går också att aktivera periodicitet för text- och aktivitetsnoder, vilket betyder att alla nodtyper (textnoder, måttnoder, aktivitetsnoder) kan ha sin egen periodicitet som då kan skilja sig från periodiciteten i styrmodellen och/eller styrmodellskolumnen.

Vid val av en annan periodicitet än den standard som redan är angiven kommer periodiciteten endast gälla för aktuell nod. Periodiciteten blir dock alltid samma för alla enheter som noden är synlig eller nerfördelad till. 

Som standard kommer periodiciteten för styrmodellen alternativt styrmodellskolumnen visas. Välj periodicitet med omsorg och var restriktiv med vilka noder som ni ändrar periodicitet på. Här kan ni läsa mer om vad som händer med kommentarer och data vid byte av periodicitet.

Funktionen måste aktiveras för varje enskild styrmodellskolumn i administrationen där man vill kunna arbetat med avvikande periodicitet. Gå till Styrmodeller och välj styrmodellen det gäller och klicka sedan på kugghjulet för kolumnen där nodspecifik periodiciteter ska slås på. 

Under Avancerade inställningar hittar ni checkboxen, glöm inte att spara!

Välj ny periodicitet för en nod

Börja med att öppna en redan befintlig nod med skiftnyckeln, eller skapa en ny nod. Ni kommer efter aktivering av funktionen hitta fältet där en nodspecifik periodicitet kan anges. Välj önskad periodicitet:

Läs varningen och konfirmera om detta är beteendet du önskar: 

Spara noden. Den nya periodiciteten kommer nu gälla för uppföljning och påminnelser för denna nod. 

Avaktivera inställningen

Om du väljer att avaktivera inställningen i en styrmodellskolumn händer följande: 

  • För noder som redan har fått en avvikande periodicitet behålls denna, och den avvikande periodiciteten visas fortsatt i ändrafönstret. Om du åter byter till standardperiodiciteten, försvinner dock inställningen även för dessa noder. 
  • För övriga noder försvinner helt enkelt möjligheten att ändra periodicitet i ändrafönstret.