Gemensamma inställningar för alla nodtyper
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Gemensamma inställningar för alla nodtyper

Periodicitet på noder

Hur ni använder olika periodicitet på textnoder och aktivitetsnoder.

Som standard går det att arbeta med periodicitet för styrmodeller, styrmodellskolumner samt för måttnoder. Det går också att aktivera periodicitet för text- och aktivitetsnoder, vilket betyder att alla nodtyper (textnoder, måttnoder, aktivitetsnoder) kan ha sin egna periodicitet, som då kan skilja sig från periodiciteten i styrmodellen och/eller styrmodellskolumnen.

OBS! För att använda funktionen måste den aktiveras av Stratsys.

Allmänt

Vid val av en annan periodicitet än den standard som redan är angiven, kommer periodiciteten endast gälla för aktuell nod. Periodiciteten blir dock samma för alla enheter som noden är synlig på, dvs är den konsoliderad eller synliggjord på underliggande enheter slår förändringen igenom även där.

Som standard kommer periodiciteten för styrmodellen alternativt styrmodellskolumnen visas. Välj periodicitet med omsorg och var restriktiv med vilka noder som ni ändrar periodicitet på. Här kan ni läsa mer om vad som händer med kommentarer och data vid byte av periodicitet.

 

När funktionen är aktiverad av Stratsys, måste den även slås på för respektive styrmodellskolumn i administrationen. Gå till Styrmodeller > välj styrmodellen det gäller och klicka sedan på kugghjulet för kolumnen där nodspecifik periodiciteter ska slås på. 

Under Avancerade inställningar hittar ni checkboxen, glöm inte att spara!

Välj ny periodicitet för en nod

Börja med att öppna en redan befintlig nod med skiftnyckeln, eller skapa en ny nod. Ni kommer efter aktivering av funktionen hitta fältet där en nodspecifik periodicitet kan anges. Välj periodicitet och spara.