Skapa/ändra rapporter och rapportinställningar
  1. Manual
  2. Rapporter
  3. Skapa/ändra rapporter och rapportinställningar

Produktspecifika rapporter

Det går att ange till vilken produkt som en rapport tillhör i Stratsys. Använd er av produktspecifika rapporter för att bättre strukturera er rapporteringsprocess!

Som standard är alla rapporter samlade på en gemensam sida.  Om ni vill ha mer struktur går det att aktivera en funktion som låter dig tagga upp rapporter enligt de produkter som ni aktiverat.

Det här skapar möjlighet att visa endast de rapporter som är aktuella för användaren. Det blir då enklare för varje enskild användare att navigera bland rapporterna.

OBS! För att använda funktionen måste den aktiveras av Stratsys.

Allmänt

Vi rekommenderar att tagga upp rapporter enligt produkter då användarna enklare kommer kunna hitta rätt rapporter. En användare kommer se alla rapporter som hen har behörighet till. Har man extrabehörighet kommer rapporter från flera produkter att kunna visas. Rapporter som inte taggas med en produkt (inklusive befintliga rapporter som ej är taggade) kommer att vara tillgängliga för samtliga användare. Följ stegen nedan för att komma igång med att tagga rapporter!

Produkttaggning vid skapande av ny rapport 

Skapa upp en rapport som vanligt. I Steg 1 av 2 kommer du efter aktivering av funktionen få ett nytt val, där du kan välja till vilken produkt rapporten ska tillhöra. Endast de användarna som har behörigheten till den produkten kommer att kunna se rapporten. I exemplet nedan kommer rapporten hamna under produkten Internkontroll. Följden av detta blir då att användaren på sin rapportsida kommer att se rapporten, men filtreras bort för de som inte har behörigheten till internkontroll. 

Produkttaggning vid befintlig rapport

Har ni redan en rapport som kan behöva taggas upp med en produkt, går det såklart att lägga på inställningen på befintlig rapport. Navigera till rapportsidan - det spelar ingen roll vilken produkt ni står i. Gå in via rapportens inställningar och klicka på Ändra. Efter att ni scrollat längst ner på sidan hittar ni nu det nya fältet produkt. Rapporten kommer nu visas för användare med behörighet för produkten.