Skapa/ändra rapporter och rapportinställningar
  1. Manual
  2. Rapporter
  3. Skapa/ändra rapporter och rapportinställningar

Produktspecifika rapporter

Det går att ange till vilken produkt som en rapport tillhör i Stratsys. Använd er av produktspecifika rapporter för att bättre strukturera er rapporteringsprocess!

Allmänt

Som standard är alla rapporter samlade på en gemensam sida.  Om rapporterna är många kan det bli svårt att hitta för användarna. Då kan ni tagga upp rapporter med de produkter som ni har i er modell.

Förutsättningar

För att aktivera produktspecifika rapporter - kontakta Stratsys.

Användningsområde och funktion

Då rapporter taggas upp med produkter kommer användarna enklare hitta rätt rapport. Användarna kommer se alla rapporter som de har behörighet till för aktuell produkt.

Har man behörighet till flera produkter kommer dessa visas under respektive produkt.

Rapporter som inte taggas med en produkt (inklusive befintliga rapporter som ej är taggade) kommer fortfarande att vara tillgängliga för samtliga användare. 

Tillgång till Rapporter

När du har valt en produkt i menystrukturen till vänster, och därifrån går in på rapportsidan, så kommer de rapporter som är taggade med denna produkt att visas, plus de rapporter som inte har en produkttaggning - dessa kommer visas för alla produkter. 

Exempel 1 i bilden nedan: 

1) Vald produkt är SOSFS

2) Rapporten SOSFS Planering, som är taggad med produkten SOSFS, visas

3) Rapporten Månadsuppföljning saknar produkttaggning och visas också

Exempel 2 i bilden nedan: 

1) Vi har nu bytt produkt till Verksamhetsplanering

2) Rapporten SOSFS Planering visas nu inte längre. Istället visas Verksamhetsuppföljning, som är taggad med produkten Verksamhetsplanering

3) Rapporten Månadsuppföljning saknar ju produkttaggning och visas alltså även här

Produkttaggning

Skapa av ny rapport med produkttaggning

Skapa upp en rapport som vanligt. I steg 1 kommer du efter aktivering av funktionen få ett nytt val, där du kan välja till vilken produkt rapporten ska tillhöra. Endast de användarna som har behörigheten till den produkten kommer att kunna se rapporten. I exemplet nedan kommer rapporten hamna under produkten Internkontroll. 

Följden av detta blir då att användaren på sin rapportsida kommer att se rapporten, men filtreras bort för de som inte har behörigheten till internkontroll. 

Produkttaggning för befintlig rapport

Har ni redan en rapport som kan behöva taggas upp med en produkt, går det såklart att lägga på inställningen på befintlig rapport. Navigera till rapportsidan - det spelar ingen roll vilken produkt ni står i. Gå in via rapportens inställningar och klicka på Ändra. Efter att ni scrollat längst ner på sidan hittar ni nu det nya fältet produkt. Rapporten kommer nu visas för användare med behörighet för produkten.