Kommentarer, nyckelordsgrupper och beskrivningsfält
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Kommentarer, nyckelordsgrupper och beskrivningsfält

Nyckelordsgrupper

Skapa, lägg till, ändra, ta bort och arbete med nyckelord i Stratsys

Lägg till en Nyckelordsgrupp
Ändra, Lägg till och Ta bort Nyckelordsgrupp
Hantera Nyckelordsikoner

Nyckelord är en funktion som innebär att man märker upp noder med olika taggar. Med hjälp av nyckelorden skapas fler möjligheter till filtrering och sortering av information i vyer och rapportdelar.

 

När ett nyckelord skapas väljer du för vilken kolumn det ska synas och om nyckelorden ska gälla för hela noden eller om de ska sättas per period.

Lägg till en nyckelordsgrupp 

Klicka på knappen Lägg till, nederst på administrationsalternativet Nyckelordsgrupper. Du kommer då till sidan Lägg till nyckelordsgrupper där du kan göra inställningar inom tre områden: AllmäntRättigheter och Gör synlig för noder i följande kolumner.

Allmänt
Namn
I textrutan anger du nyckelordsgruppens namn.

Hjälptext

Här kan du skriva en beskrivning till användaren hur nyckelordsgruppen ska användas. 

Tillåt flera nyckelord
Genom att markera rutan så aktiverar du möjligheten att välja flera nyckelord i samma nod inom samma nyckelordsgrupp.

Tillåt användare att lägga till nya nyckelord
Ge användarna möjlighet att knyta nya nyckelord till noderna. Alternativet är bara valbart ifall du aktiverat Tillåt flera nyckelord.

Filter på något nyckelord
Filterinställningarna för Nyckelord får du möjlighet att aktivera ett alternativ för att filtrera fram alla mål/mått/aktiviteter som är uppmärkta med något av nyckelorden. I textrutan anger du vad filtreringsalternativet ska kallas, förslagsvis Alla med nyckelord.

Filter på utan nyckelord
Filterinställningarna för Nyckelord får du möjlighet att aktivera ett alternativ för att filtrera fram alla mål/mått/aktiviteter som saknar nyckelord. I textrutan anger du vad filtreringsalternativet ska kallas, förslagsvis Inga valda nyckelord.

Nyckelorden i gruppen ska vara periodiserade
Periodiserade nyckelord betyder att nyckelordet kopplas till kommentarsperioden och rapporteras i samband med att man skriver kommentarer. Periodicerade nyckelord syns i Uppföljningsfönstret ovanför kommentarsfältet. Icke periodicerade nyckelord syns i Obejktfönstret och gäller då för hela synlighetskedjan.

Om kommentarerna är enhetsspecifika är även det periodiserade nyckelordet enhetsspecifikt. För noder som är konsoliderade är kommentarerna automatiskt enhetsspecifika. Även för synliggjorda noder är de som standard enhetsspecifika. Se inställningar för synliggjorda noder i Kommentarsinställningar/Allmänt.

Obligatorisk
Det blir obligatoriskt att ange nyckelord. Nyckelordsalternativet Ingen går inte att välja när Obligatorisk är aktiverad.

Enhetsspecifika nyckelord
Enhetsspecifika nyckelord innebär att det går att ha olika nyckelord för olika enheter. När denna funktion aktiveras kommer du för respektive nyckelord få välja vilken enheter som de ska vara synliga för. Se avsnitt Lägga till nyckelord.

OBS! Om noden är synliggjord till fler enheter (ej konsoliderad) är det nyckelorden som gäller för den översta enheten som syns även för de underliggande enheterna. Vill du att alla enheter ska ha möjlighet att välja egna nyckelord i synliggjorda noder behöver du även aktivera periodiserade nyckelord och ha enhetsspecifika kommentarer. Se Nyckelorden i gruppen ska vara periodiserade.

 

Standardnyckelord
Genom att välja ett nyckelord som standard anger du att nyckelordet kommer vara förvalt när en användare lägger till en nod där nyckelordsgruppen finns. OBS! För att alternativet ska vara synligt måste du först ha lagt till nyckelord i nyckelordsgruppen. Du får möjlighet att välja alla inlagda nyckelord och alternativet Inget.

Alfabetisk sortering av nyckelord
Som standard går det att ändra den ordning nyckelorden visas i. Med denna inställning aktiverad sorteras nyckelorden automatiskt efter namn.

Rättigheter
Här kan du göra inställningar som styr vilka som ska få lägga till nyckelord. Följande alternativ finns:

Alla som får ändra noden - alla användare som har tillräcklig grundbehörighet får ange nyckelord.

Endast administratörer - enbart användare med administratörsbehörighet får ange nyckelord.

Endast användare med särskild rapporteringsbehörighet - enbart användare som tillhör grupper med särskild rapporteringsbehörighet får ange nyckelord.

Se Behörighetsgrupper för ytterligare information om behörighetsinställningar.

 Gör synlig för noder i följande kolumner
Här ser du en lista över de styrmodellskolumner som just nu finns i er uppsättning. Markera kryssrutorna för de styrmodellskolumner som du vill att nyckelordsgruppen ska vara synlig i. Kryssar du ex. för kolumnen Aktiviteter i er Verksamhetsplan läggs nyckelordsgruppen till i alla noder som är skapade i den kolumnen.

Gör synlig på följande enheter
Här kan du ställa in på vilken enhetsnivå som nyckelorden skall vara synliga, per default är Alla enheter vald men du kan även växla till Enhetsgrupp och Utvalda enheter.
image-png-Feb-08-2024-03-10-07-9065-PM

Ändra nyckelordsgrupp

För att ändra en befintlig nyckelordsgrupp klickar du på verktyget i kolumnen till vänster om namnet på den nyckelordsgrupp som du vill ändra.


Ta bort en nyckelordsgrupp
För att ta bort en nyckelordsgrupp klickar du på  Skiftnyckeln till vänster om namnet på den nyckelordsgrupp som du vill ta bort. Klicka på knappen Ta bort längst ned på sidan.

Lägg till nyckelord

När du har skapat en nyckelordsgrupp så måste du lägga till själva nyckelorden, dvs de ord som din nod ska taggas med. För att lägga till nyckelord klickar du på Ändra nyckelord i kolumnen till höger om den nyckelordsgrupp där du vill lägga in det nya nyckelordet. Du kommer då till sidan Ändra nyckelord för (nyckelordsgruppen namn).

Här ser du en lista över nyckelorden som redan finns i gruppen.

Lägg till ett nytt nyckelord
För att lägga till ett nyckelord klickar du Namnfältet under listan med de befintliga nyckelorden. Därefter väljer du Nyckelordsikon via dropdownmenyn via pilen till höger. Om du vill lägga till en ny nyckelordsikon går du till Hantera nyckelordsikoner.

Ändra ett nyckelord
Namnändringar gör du direkt i Namnfältet. Vill du byta nyckelordsikon klickar du på pilen på höger sida om nyckelordsnamnet och gör önskade ändringar.

Ta bort ett nyckelord
Klicka på  Soptunnan. Det är möjligt att ta bort nyckelord som används i systemet, dom försvinner då på de noder där dom har valts in.

Justera ordningen av nyckelord
För att flytta ett nyckelord håll muspekaren längst till vänster och klicka på korsikonen därefter drar och släpper du nyckelordet på önskad position.

Hantera nyckelordsikoner

Längs ner, nedanför listan över nyckelordsgrupper hittar du alternativet Hantera nyckelordsikoner (du kan behöva skrolla en bra bit ner för att hitta denna):

Här kan du ladda upp ikoner till systemet som sen går att koppla till era nyckelord. Klicka på knappen Bläddra och sök upp ikonen du vill använda i din dator. Bekräfta ditt val genom att klicka på knappen Lägg till ikon

OBS! Ikonerna som du laddar upp måste vara av formaten jpg, png eller gif och vi rekommenderar att den är bearbetad så att den har 16x16 pixlar. Laddar du upp en större bild kommer den att förminskas.

Ta bort en nyckelordsikon
Peka på ikonen du vill ta bort och klicka på  Soptunnan. Bekräfta borttagningen. De noder som använt nyckelordsikonerna kommer nu visas utan ikon men innehåller fortfarande information om vilket nyckelord som valts.