Versionshantering

Checklista inför versionshantering

Stratsys ansvarar för versionshantering av er databas och behöver få svar på vissa frågor från er för att kunna göra detta. Ni som kunder har visst ansvar också som listas här.

I Stratsys ansvar ingår den faktiska versionshanteringen samt skapande av historisk version av plattformen. Det är andra delar som vi rekommenderar görs i direkt anslutning till versionshanteringen av er som kund och detta kräver en samplanering för att det ska fungera så bra som möjligt.

Här kan du läsa mer om vad versionshanteringen och planeringsversion innebär.

Att besluta om inför versionshantering 

 • När i tid ska versionshanteringen genomföras? Planera gärna i god tid så har vi större möjlighet att möta era önskemål.  
 • Ska avslutade aktiviteter tas bort? Aktiviteter som är avslutade under innevarande år filtreras vanligen bort från planeringen men kommer dyka upp igen vid versionshantering. Fundera på från vilka styrmodellskolumner ni önskar att ta bort dessa aktiviteter. Detta görs efter versionshanteringen för att göra det möjligt att återställa dem i händelse historiken om behov uppstår.  
 • Ska annan information än aktiviteter rensas bort?  

Kundens ansvar inför versionshantering 

Vid datumet för versionshanteringens genomförande behöver ni ha gått igenom följande: 

 • Säkerställ att alla användare av alla produkter/styrmodeller är hela klara med sin rapportering! 
 • Kontrollera att alla rapporter i aktuellt år är klarmarkerade. (Rapporter med rapportdelar som aldrig öppnats kommer vara tomma efter versionshanteringen)  
 • Har ni gjort ändringar i ert organisationsträd? Om Ja behöver följande säkerställas: 
 • Har de användare som tillhör en enhet som ska tas bort fått en ny behörighet? (annars kommer de att bli läsa användare en nivå upp)  
 • Har alla nya enheter i planeringen har fått rätt enhetsgrupper? 
 • Tänk igenom och kontrollera om något har ändrats i ert arbetssätt som medfört att information har tillkommit/tagits bort? Detta kan exempelvis vara en ny styrmodell eller kolumner, nya beskrivningsfält eller nyckelord etc. som tillkommit och gör att vyer i aktuell version behöver uppdateras eller bytas ut.  
 • När tid för versionshantering är inbokad, informera användarna om att de ej bör vara inloggade i Stratsys under denna tid.  

Kundens ansvar efter versionshantering 

 • Kontrollera att menyer pekar mot rätt version och justera detta om så inte är fallet.  

Stratsys kan vara behjälpliga med kundens ansvarsområden mot debitering.