Versionshantering och planeringsversion

Tips inför planeringsversionen - för administratörer

Ska ni snart öppna upp planeringen inför nästa år? Här har vi samlat våra bästa tips till dig som är administratör för att underlätta ditt arbete.

Du som är administratör i Stratsys har några uppgifter du behöver göra inför varje nytt planeringsår, för att allt ska vara i sin ordning inför att användarna ska börja sin planering.
I den här artikeln finns mycket matnyttig information om hur planeringsversionen fungerar, så behöver du fräscha upp dina kunskaper rekommenderar vi att läsa den också som ett komplement till den här.
Nedanstående checklista kan vara ett stöd för dig att komma ihåg vad som ska göras, du hittar i artikeln också:

Checklista inför öppnande av planeringsversion

1. Skapa planeringsversionen
Planeringsversionen måste först skapas. Det gör du via menyn "Planering" i administrationen. Välj "Lägg till" och namnge versionen - exempelvis "2022" eller "Planering "2022".

Se över så att övriga inställningar är de önskade, exempelvis "Visuell indikator för planeringsversion":

2. Ge användare tillgång till Planeringsversionen

Se över att rätt behörighetsgrupper har tillgång till planeringen i ett första läge - tillgången styrs via den här kryssrutan i behörighetsgrupperna:

Det finns en funktion som tar bort "Tillåt planering" i samtliga behörighetsgrupper - använd den om endast ett urval skall ha tillgång från början. På så sätt slipper ni gå in och kontrollera detta i samtliga behörighetsgrupper: 

Om samtliga användare senare skall ha tillgång till planeringen kan ni använda denna funktion - den triumfar "Tillåt planering" i behörighetsgrupperna enligt ovan, och behörighetsgrupperna  behöver då inte uppdateras en och en: 

3. Menyer och vyer

Uppdatera menyerna med avseende på version, om ni använder versionsspecifika menyer. Detta är vanligt i vissa produkter. Ändra exempelvis namnet på menyn från 2022 till 2023, och kontroller att vyerna i menyn pekar på rätt version om ni har ställt in det. Hur du ändrar menyer kan du läsa om här.

Se också över nodegenskaper i vyer om ni har nodegenskaper som pekar mot fasta perioder, exempelvis för nyckeltal så att rätt information visas.

4. Informera era användare

För era användare har vi satt ihop en artikel med lite tips. Där finns också en film (även längre ner här i artikeln) som ni gärna får sprida i er organisation. Ni hittar artikeln här: Tips inför arbete i planeringsversionen

5. Utvärdering

  • Passa på att ta tillfället att utvärdera ert arbete i Stratsys. Är det något ni kan göra för att arbetet ska fungera bättre? Här kan vi på Stratsys självklart vara till stöd i detta och ge rekommendationer - hör av er till er kontaktperson!
  • Planerar ni att genomföra justeringar i er befintliga modell? Ett nytt år kan ofta innebära förändringar i processen som innebär förändringar i Stratsys. Se till att planera för dem i god tid och kontakta oss om ni behöver stöd.

Organisationsförändringar

Ska ni i samband med planeringsversionen göra en organisationsförändring? Här har vi samlat information om vad som är bra att tänka på.

För just planeringsversionen vill vi skicka med nedanstående "kom-ihåg":

  • Har alla nya enheter i planeringen fått rätt enhetsgrupper
  • Har ni flyttat användare för borttagna enheter till nya enheter? 
  • Har rapporterna och annan väsentlig information så som mål och mätetal fördelats ut till de nya enheterna i planeringen? 

Ändra huvudenhet för noder

En del i planeringsarbetet kan vara att noder ska byta plats i organisationen. Här kan du läsa om hur du går tillväga för det. Så länge noderna inte är konsoliderade är det oftast lätt, är det konsoliderade mått.


FAQ

 

När tas de noder jag har markerat för borttagning bort?

De tas bort i samband med versionshanteringen.

Hur döljer jag noder som är markerade för borttagning?

I filterinställningar under "Övrigt" kan ni aktivera nedanstående inställning, och sedan vid behov lägga in den i standardfiltret

Varför kan jag inte växla till planeringsversionen i vissa vyer?

Det beror på hur menyn är inställd - det finns möjlighet att styra om vyn ska synas i planeringsversionen eller inte. Läs mer här.

Hur ställer jag in att nya beskrivningsfält och nyckelord bara visas i planeringsversionen?

Tyvärr har vi inte stöd för att visa beskrivningsfält och nyckelord i endast en viss version. I dessa fall rekommenderar vi att namnge dem tydligt för att visa vad som gäller vilket år.

Varför visas inte alla aktiviteter i planeringsversionen?

Standardinställningen i vyer i planeringsversionen är att aktiviteter som är avslutade (har status "Avslutad" eller liknande) under innevarande år inte syns i planeringsversionen.

De är inte borttagna, utan bortfiltrerade för att inte synas och kan tas bort i samband med versionshanteringen om ni önskar. Vill ni att de avslutade aktiviteterna ändå ska synas så kan ni antingen ställa om standardfiltret i enskilda vyer eller ändra så att standardinställningen är att alltid visa alla aktiviteter.
För att ändra i en enskild vy aktiverar ni först i filterinställningen möjlighet att filtrera på status för den aktuella aktivitetskolumnen, och sedan i standardfiltret ställer in den till alternativet "Alla".

För att ändra standardinställningen går ni till Aktivitetsinställningar i administrationen, tar fliken Status och i inställningen Standardfilter för där väljer "Alla" iställer för "Alla från versionen".

I aktuell version hade vi en rapport i direkt i menyn, nu har vi skapat en ny rapport i planeringsversionen men den syns inte i menylisten?
Rapporter som ligger i menyn är kopplade till en viss period. När ni nu byter period behöver den nya rapporten läggas upp på nytt från menyadministrationen. 


Varför visas inte rätt period i vyn eller önskvärd information?

Det finns flera orsaker men troligen att vyns nodegenskaper är inställda på att visa bestämda perioder, så se över dessa. Vill ni visa upp olika nodegenskaper i aktuell version och planeringsversionen krävs separata vyer.

Arbeta i planeringsversion - film

Nedan finns en kort film som beskriver hur en användare arbetar i planeringsversionen, tipsa gärna om den!


Fler tips?

Är det fler saker du gör inför öppnandet av planeringen som du saknar ett bra stöd för? Hör gärna av till support@stratsys.se med vad det är så ska vi se vad vi kan göra för att underlätta mer inför nästa gång