Versionshantering och planeringsversion
  1. Manual
  2. FAQ
  3. Versionshantering och planeringsversion

Vad menas med versionshantering?

Versionshantering är det moment där en konsult från Stratsys gör planeringsversionen till ny aktuell version och arkiverar den tidigare innevarande versionen.

Beskrivning

I Stratsys har man möjlighet att arbeta med två parallella versioner – innevarande år och planeringsversion. Versionshantering är det moment där en konsult från Stratsys gör planeringsversionen till ny aktuell version och arkiverar den tidigare innevarande versionen.

Beställning av tidpunkt görs till kundansvarig alternativt Customer Success manager om organisationen har Stratsys Enterprise. 

När utförs versionshanteringen?

Versionshanteringen kan utföras när all uppföljning för det passerade året är klar och alla rapporter är färdiga och klarmarkerade på alla nivåer i organisationen.

Eftersom det är hela databasen som versionshanteras är det viktigt att man samordnar detta med ansvariga för samtliga produkter eller användningsområden så att alla är informerade och har bekräftat att arbetet är klart för respektive område. 
 

Hur blir det efter versionshanteringen?
När versionshanteringen är klar är det den före detta planeringsversionen som nu är aktuellt år och alla noder och enheter som eventuellt var markerade för borttagning i planeringsversionen kommer vara borttagna. 

Stratsys rekommenderar att man också passar på att ta bort de aktiviteter som är klara som har slutdatum från det gångna året. Dessa kommer finnas kvar i den arkiverade versionen även om man väljer denna borttagning.

Man kan välja om man vill öppna den nya planeringsversionen för kommande år direkt, eller avvakta till ett senare tillfälle. 
 

Vad behöver jag som kund tänka på?

Vi rekommenderar att man läser checklistan innan versionshanteringen äger rum och lämnar svar på de frågor som ställs så minskar vi tillsammans risken för fel och missförstånd som annars kan uppstå. 

 

Var kan jag hitta mer information?

Du kan läsa mer ingående om planeringsversion och versionshantering här: