Organisation

Vad händer när en användares Huvudenhet försvinner i samband med en versionshantering

Samtliga användare måste ha huvudenhet i Planeringsversionen för att Versionshanteringen skall kunna genomföras.

Byt enhet för en eller flera användare via Organisationsträdet:


Justeringar av en Användares enhet kan  genomföras via organisationsträdet administrationen samt direkt på användaren. Men för att volymhantera flytten av användare avänds funktionatliteten i organisationsträdet.


1. Klicka Enheten i organisationsträdet i pop-up-rutan "Ändra enhet" väljer du nu "Flytta Användere" knappen under rubriken Externa koder.

2. I nästa steg visas samtliga användare som har Enheten som sin huvudenhet samt användarens Huvudbehörighet och eventuella extra behörigheter:
 
3. Du kan nu aktivt välja en enhet dit användarna skall flyttas, detta omfattar då de användare med en grön bock framför. Du kan välja användare genom att klicka i och ur checkboxen framför användaren. Därefter välj önskad enhet att flytta till genom att klicka i denna i enhetsträdet.

Alternativt kan du välja att klicka på "Flytta Användare" knappen till höger i bilden då kommer samtliga användare med en grön bock framför att flyttas till närmast hierarkiskt ovanförliggande enhetsnivå, se exemplet nedan.


Nya enheter för Planeringsversionen kommer visas med en blåsymbol bakom medans enheter markerade för borttagning visas med ett rött kryss bakom.Byt enhet på en eller flera användare vid Versionshanteringen

OBS! Versionshanteringen utförs av Stratsys i samråd med dig. 

I Planeringsinställningarna i administrationen kan man nu inför en versionshantering välja Analysera användare "Analyze user". Detta listar alla användare vars huvudenhet kommer att försvinna vid Versionshanteringen när man gör Planeringsversionen till Aktuell version. Listan skapas med utgångspunkt i användarens Behörigheter, (huvudbehörighet samt eventuella extra behörigheter), eftersom dessa är beroende av enheten som sin utgångspunkt för vad användaren får göra och var i Stratsys användare får göra det.

OBS! För att få hantera användarnas flytt måste man i systemet vara lokal eller system administratör i kombination med behörighet att hantera användarna i Plattformen.