Produktnyheter • 5 min lästid

Produktuppdateringar September - Stratsys plattform

produktblogg

Hej! Här är de senaste funktionerna och förbättringarna i Stratsys!

 

 

Nya funktioner

Katalog för emissionsfaktorer

För att bättre stödja beräkningen av utsläpp inom ramen för produkten Hållbarhetsstyrning har vi utvecklat en katalog för emissionsfaktorer*.
Faktorerna används för att konvertera aktivitetsdata i form av exempelvis el-
eller bränsleförbrukning till utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e).Katalogen tillhandahåller en uppsjö faktorer som ingår i produkten samt möjlighet för organisationen att lägga till och administrera egna emissionsfaktorer.

Läs mer om Emissionskatalogen i vår manual eller kontakta er kundansvarig för att veta mer!

 * Ingår i produktlicens för Hållbarhetsstyrning.

Formler mellan KPI:er (måttsamband)

För produkten Hållbarhetstyrning kan vi även presentera ny funktionalitet för att samla aggregering av utsläpp till Scope 1-3 i enlighet med GHG-protokollet*. Stödet gör det möjligt att summera flera KPI:er med aktivitetsdata till KPI:er som representerar exempelvis scope 1, 2 och 3.

Summeringen görs från höger till vänster i informationsmodellen och kan även samla ihop data från KPI:er till totalt utsläpp för hela organisationen.
I vår manual kan du läsa mer om måttsamband

* Ingår i produktlicens för Hållbarhetsstyrning.

Forms

Med hjälp av Forms* kan ni på ett enkelt, användarvänligt och automatiserat sätt skapa, fördela ut och besvara checklistor i organisationen. Forms är en integrerad del av arbetsflödet där resultaten sammanställs och aggregeras på ett överskådligt sätt.Med fokus på avvikelser kan åtgärder snabbt sättas in där de behövs​ och det systematiska arbetet och dess utfall automatgenereras in i handlingsplaner och rapporter. 

Ta en tur i vår produktguide för Systematiskt arbetsmiljöarbete eller kontakta din kundansvarig för att veta mer!

Den 26 oktober hålls även ett produktwebinar för dig som är nyfiken på hur ni bland annat kan skapa en strukturerad arbetsprocess med hjälp av checklistor och funktionen Forms inom ramen för ert systematiska arbetsmiljöarbete.

* Ingår i produktlicens.

Tabellintegration med Raindance

Tillsammans med CGI/Raindance har vi tagit fram en helt ny tabellintegration*! Läs in ekonomiska tabeller (resultaträkning, balansräkning, månadsbokslut etc) direkt till era rapporter i Stratsys. På så sätt får ni mer kompletta uppföljningsrapporter, sparar värdefull tid och minskar risk för manuella fel. 

I den här filmen beskriver vi kort integrationen.


Du kan också läsa mer om integrationen med Raindance och våra övriga tabellintegrationer i vår manual!

*Tabellintegration är en tilläggstjänst, kontakta er kundansvarig för att veta mer.

 

Övriga förbättringar

  • Förbättrat filter i riskmatrisen: Nu har vi förbättrat filtreringen i riskmatrisen som inte minst ger stort värde till er som arbetar med stora riskvolymer. Tidigare dimmades endast övriga risker ner och kunde innebära en del scroll för att hitta åt de risker som matchade filtreringen.


Nu är filtret mer kraftfullt då övriga risker filtreras bort helt så att vyn endast visar de risker som matchar filtreringen. I samband med detta har vi även gjort det tydligare hur filtret återställs.

  • Förbättrad numerisk sortering i tabellvyer: Vi har förbättrat sorteringen i tabellvyn för typade måttkolumner (t.ex. risker) så att den sorterar data numeriskt vid kombinerade nodegenskaper där färg eller värdet visas. Vi har även förbättrat sorteringen av numeriska värden för att bättre stödja sortering av värden över 9 och uppåt.
  • Möjlighet att direktlänka till en specifik inloggingsmetod: För er som har flera inloggningsmetoder aktiverade är det nu möjligt att direktlänka till en specifik inloggningsmetod genom att klicka på 'Kopiera inloggingslänk' i Plattform Center under 'Single Sign On'.
  • Utökad filstorlek för rapportbilagor: Vi har utökat filstorleken för bilagor i rapporter från 10Mb till 20Mb.
  • Förbättrad dashboardlayout: Tidigare hade gadgets en fast höjd och bredd. Förbättringen ger möjlighet att kunna kombinera olika storlekar av gadgets mer fritt vilket ger mindre tomma ytor och ett mer effektivt användande av hela dashboardens yta.


 

Vi hoppas att du kommer att gilla våra nya funktioner! 

 

Senaste nytt från oss direkt till din inbox varje månad