Menyer och produktspecifika funktioner
  1. Manual
  2. Övrig Administration
  3. Menyer och produktspecifika funktioner

Katalog för emissionsfaktorer

Med vår produkt för Hållbarhetstyrning får du tillgång till en katalog för emissionsfaktorer för användning i måttberäkningar.

Behörighetskrav och förutsättningar

Emissionsfaktor i ett mått

Emissionsfaktor för historiska perioder

Exempel

Beskrivning

Emissionsfaktorkatalogen innehåller faktorer för beräkning av utsläpp av koldioxidekvivalenter, CO2e . Katalogen kan nyttjas som stöd vid uppsättning av mått där behovet finns att konvertera aktivitetsdata från exempelvis bilkörning till utsläpp av koldioxidekvivalenter.

Innehållet i katalogen består av emissionsfaktorer som uppdateras och kvalitetssäkras av Stratsys och dessa är tillgängliga för samtliga kunder med produktlicens för Hållbarhetsstyrning. Det går också att lägga in egna faktorer, som då bara blir tillgängliga för er organisation. Se hur du administrerar dessa här: Skapa och uppdatera egna emissionsfaktorer

Emissionsfaktorn kopplas till en måttkolumn och kan sedan ingå i beräkningar för måttet. Det går också bra att använda flera emissionsfaktorer per mått.

Ett mått som använder en emissionsfaktor i beräkningen får automatiskt en ikon som visar detta. Den är inkluderad i nodegenskapen "Namn": 

Behörighetskrav och förutsättningar

Denna funktionalitet kräver produktlicens för Hållbarhetsstyrning och att funktionen är aktiverad för er produkt.

För att använda emissionsfaktorerna i mått kräver sedan endast att du har behörighet att uppdatera måtten.

Använd en emissionsfaktor i ett mått

Lägg till din kolumn för Emissionsfaktorn i ett befintligt mått eller i en måttmall, eller skapa ett nytt mått för din beräkning. 

Du kan ge måttkolumnen för emissionsfaktorn valfritt namn. Använd kolumntyp "Standard". Kolumnen kommer automatiskt vara skrivskyddad, och antal decimaler kommer justeras automatiskt när du sparar.

Välj beräkning "Emissionsfaktor". Klicka sedan på knappen "Välj emissionsfaktor" för att komma till katalogen. 

Välj emissionsfaktor. I katalogvyn kan du söka och filtrera vyn (1), klicka på en rad för att välja en faktor (2), bläddra till fler sidor vid behov (3) och spara vald faktor till din måttkolumn (4). 

När du har valt en faktor visas detta meddelande: 

Historisk data i ditt mått kommer alltså inte att påverkas av att du byter/ändrar faktor. Endast nya perioder uppdateras med den ändrade faktorn då du rapporterar in utfall för dessa. 

Spara ditt mått. Faktorns siffervärde syns i datafliken först när ett utfall är sparat för samma period.

Emissionsfaktor för historiska perioder

Då emissionsfaktorerna kan ha olika värden för olika år kan dessa behöva ändras då du rapporterar in data i historiska perioder. Detta är för närvarande en process i många steg, och utveckling pågår för att förenkla detta. 

Om du behöver ändra emissionsfaktor för historiska perioder på en eller flera enheter på befintliga mått, ta kontakt med Stratsys för att få hjälp med detta. Hänvisa gärna till denna manualartikel. 

Exempel på beräkning

När faktorn är invald visas informationen om vilken faktor som är aktiv för kolumnen i gränssnittet för denna kolumn. När det finns ett utfall för en period kommer värdet för datakolumnen även vara synligt.

Nu kan du använda faktorn för valfria beräkningar. Nedan visas ett enkelt exempel för utsläpp för en "large" bensinbil, beräknat med antal körda kilometer per år som utfallskolumn och faktorn för denna biltyp. 

Exempel på beräkningen blir i detta fall: "Utfall * Emissionsfaktor=Utsläpp av CO2e". 

I en kolumn har vi då emissionsfaktorn - använd valfritt namn, kolumntyp Standard och beräkning Emissionsfaktor:

 

I utfallskolumnen tänker vi rapportera in antal körda kilometer varje år: 

Själva beräkningen sker i en tredje kolumn: 

Nedan visas ett exempel på hur detta kan visualiseras i en vy med hjälp av nodegenskaper: