1. Håndbok
 2. Brukeradministrasjon

Brukergrupper (tilgangsgruppe)

Legge til et tillatelsessett

De generelle

Tillatelse

Planlegging og operasjonell arbeid

Rapporten

Vise, endre, tillate og slette grupper

Tillatelse angir kontroll tillatelser for en stor eller liten gruppe med brukere, og du kan enkelt justere tillatelser for mange brukere.

Her får du en oversikt over eksisterende tillatelsesgrupper. Klikk på den Skiftenøkkel Angi redigeringsmodus for gruppen. Direkte i listen kan du se navnet, beskrivelsen, hvilke menyer tillatelsessettet har tilgang til, og hvilket lisens nivå en hel gruppe har. Endringer på lisens nivå kan bare gjøres av Stratsysanställda. Vennligst kontakt din konsulent hvis du har spørsmål om dette. Se Kontakter.

Du kan også Legge til et tillatelsessett Eller Slette et tillatelsessett Unna.

Legge til et tillatelsessett

Hvis du vil forenkle når flere brukere har de samme tillatelsene, kan du opprette en ny gruppe med egendefinerte rettigheter. For å legge til en gruppe, klikk på knappen Legge, under listen over eksisterende grupper. Siden Legg til gruppe Vises, og du kan gjøre innstillinger i områdene De generelle Og Tillatelser.

Eksempel

Tre fellesgrupper
Nedenfor finner du eksempler på tre vanlige grupper og hvordan du konfigurerer dem:

Global administrator- Person som vil ha alle tillatelser til å konfigurere innstillinger på alle enheter i organisasjonen

 • Jeg rullgardinslistan Synlige enheter Under De generelle Angi alternativet Å.

 • Jeg rullgardinslistan Administratörsbehörighet Under De generelle Angi alternativet Full.

 • Under De generelle Gjør at du Planlegging Og Tillatelse til å skrive nye meldinger på startskjermbildet.

 • Under Tillatelser For Planlegging og operasjonell arbeid Angi objekt ÅTillatelse Opprette og slette og enheten Å.

 • Under Tillatelser For Rapporten , sett alle tillatelser unntatt EV. Klargjøre tilordnede rapporter Og Klargjøre distribuerte rapporter. Disse bør være tilgjengelig i noen kunder bare for utvalgte personer som deretter tilhører sin egen tillatelsesgruppe. Under Enheten Velg Å.

Opprette og endre min enhet- For eksempel, en Enhetsbehandling som bør ha rett til å opprette og endre bare på sin egen enhet og dens underliggende enheter.

 • Jeg rullgardinslistan Synlige enheter Under De generelle Angi alternativet Å.

 • Jeg rullgardinslistan Administratörsbehörighet Under De generelle Angi alternativet nei.

 • Under De generelle Tillate deg verken Planlegging Eller Tillatelse til å skrive nye meldinger på startskjermbildet.

 • Under Tillatelser For Planlegging og operasjonell arbeid Angi objekt ÅTillatelse Opprette og slette og enheten Min.

 • Under Tillatelser For Rapporten Gå inn i Endre rapporter for enhets størrelse, Skrive i rapporter Og Godkjenne klare inndelinger i rapporter. Under Enheten Velg Min og underliggende.

Les alle enheter- En person som ikke arbeider aktivt med systemet, men likevel skal kunne følge målstyrnings arbeid

 • Jeg rullgardinslistan Synlige enheter Under De generelle Angi alternativet Å.

 • Jeg rullgardinslistan Administratörsbehörighet Under De generelle Angi alternativet nei.

 • Under Tillatelser For Planlegging og drift EAngi objekt ÅTillatelse Lese dokumenter og enheten Å.

 • Under Tillatelser For Rapporten Ikke Legg til noe i det hele tatt.

De generelle

navn
Angi navnet som gruppen skal ha.

Beskrivelse
Hvis du har fylt ut en beskrivelse, vises den i listen under administrasjon/tillatelsesgrupper. Sørg for å oppdatere den når du gjør endringer for å hjelpe andre administratorer.

Språk
Angir et generelt språk for tillatelsen. Brukeren har muligheten til å angi språk for hans/hennes individuelle konto. Se Endre påloggingsinformasjonen.

Synlig Enheter
VVelg hvilke organisasjonsenheter som skal være synlige for dette tillatelsessettet i organisasjons treet.

Meny
Velg menyen som brukerne i gruppen skal se umiddelbart når de logger seg på. innstillinger for hvilke menyer de skal få lov til å velge mellom i meny velgeren finner du under Tillat at grupper bytter mellom forskjellige menyer.

Administratörsbehörighet
Du kan velge mellom tre alternativer:

 • nei Har ikke tilgang til administrasjonen

 • Full administrator Gruppen har tilgang til alle administrasjonsinnstillinger

 • Lokal administrator -gruppen har tillatelse til å administrere brukere og organisasjons trær. De ser en minimert versjon av Administrasjon Og kan også administrere allerede opprettet miniprogrammer på Oversikter. Velg også hvilke enheter som tillatelsen skal gjelde for.

Tillat import av Måttdata
Gjør det mulig for gruppen å få tilgang til administrasjonssiden Importør Måttdata Gjelder for brukere som også har lokale administratortillatelser.

Tillat planlegging
Gjør det mulig for gruppen å se versjons velgeren og dermed planlegge neste regnskapsår i en planleggings versjon. Det de har rett til å gjøre i planleggings versjonen, kontrolleres av de andre tillatelsesinnstillingene. Versjons velgeren er bare synlig hvis det opprettes en planleggings versjon. Se Planlegging.

Tillatelse til å skrive nye meldinger
Denne innstillingen kontrollerer hvilke brukere som har rett til å skrive nye meldinger i gadgeten for oppslagstavlen som du kan velge å vise på hjemmesiden (e).

Vis skjulte enheter
Tillat at gruppemedlemmer ser enheter som er merket som skjult.

Obs! Informasjon fra skjulte enheter kan være synlige for alle brukere ved å filtrere på underliggende enheter i tillegg til gjennom rapporter opprettet av brukere med tillatelse til å se skjulte enheter. Se Filterinställningar Og filtreringsalternativer (eksempel) For informasjon om filtrering. Se Legge til en ny enhet For informasjon om skjulte enheter.

Tillatelse

Rettighetene i et tillatelsessett er delt inn i tre områder:

Når du definerer en tillatelse, angir du hva tillatelsen skal bety og hvor i organisasjonen tillatelsen skal gjelde.

Planlegging og operasjonell arbeid

Hvis du vil legge til en tillatelse for gruppen, klikker du knappen Legge. Det åpnes et nytt vindu der det er tre innstillinger for gruppens tillatelser som kan angis: Organisasjon, Tillatelse Og Området.

Obs! Det er viktig å huske på at brukerne vil ha samme kompetanse i alle kontroll modeller, slik at ingen restriksjoner er Kolumnspecifika-tillatelser. Se nedenfor.

Tillatelse

Organisasjon
Angir enheten som tillatelsesinnstillingene skal gjelde for. Du kan velge mellom:

 • Å

 • Min og underliggende

 • Min., underliggende og et nivå opp

 • Topp og min

 • Min

Tillatelse

Angi tillatelsene som skal brukes på området (tekst, mål og/eller aktivitet) som er valgt i neste trinn. Lese dokumenter er uavhengig av andre og er ikke inkludert i noen annen jurisdiksjon. De gjenværende tillatelsene gir automatisk alle underliggende tillatelser, med unntak av Kommentar Som ikke gir automatisk tillatelse til å Endre Måttdata. Velg for eksempel Opprette og slette Medlemmene i tillatelsesgruppen har også rett til å Endre, Kommentar Og Endre Måttdata. Følgende alternativer er tilgjengelige:

 • Opprette og slette

 • Opprette

 • Endre -Ex. Rename, endre teksten i beskrivelsen feltene, endre søkeord og endre ansvarlig. gir også tillatelse til å endre sammenføyninger, konsolideringer og gjøre innstillinger på Måttfliken Innstillinger.

 • Kommentar

 • Endre Måttdata

Lese dokumenter -tidligere eksisterte som en egen tillatelse til å angi per enhetsnivå. Siden dette ofte forårsaket problemer, er det nå automatisk satt opp i bakgrunnen. Dette betyr at du kan lese dokumenter som er lagt til i noden uavhengig av hvilket enhetsnivå de er lagt til i.

Se Nodtypsinställningar for informasjon om hvordan du aktiverer muligheten til å laste opp dokumenter og laste opp dokumenter og dokumentvisning for informasjon om hvordan opplastingen går.

Området
Et område består av en av de tre node typene tekst, mål eller aktivitet. Du kan også velge Å. Bekreft valgene dine ved å klikke på knappen Skyte.

Kolumnspecifika-tillatelser
Hvis du vil at tillatelsessettet skal ha forskjellig tillatelse for en bestemt kontroll modell kolonne, kan du konfigurere den her. Disse tillatelsene kan både begrense og utvide tillatelsene for de merkede kolonnene. Kolonnene du velger her, vil bare ha tillatelse angitt her, selv om den generelle tillatelsen er høyere. Slik gjør du det:

 1. Klikk på den Angi Kolumnspecifika-tillatelser.

 2. Velg Organisasjon Og Tillatelse På samme måte som beskrevet ovenfor.

 3. I innstillingen generelle tillatelse velger du Området Angir nøyaktig hvilken kontroll modell Kol onnen innstillingen skal gjelde for.

Obs! Hvis du legger til en ny kontroll modell, kan det hende du må gå gjennom alle tillatelses settene for å sikre at brukerne ikke får for mye tilgang til den nye kontroll modellen, fordi den i utgangspunktet ikke har noen kolumnspecifika-begrensninger.

Fjerne en tillatelse
Hvis du vil fjerne en rettighet, klikker du Støv bin Til høyre for tillatelsen.

Rapporten

Rapport tillatelsene som er lagt til, vises i en sammendragsliste der du kan se tillatelsene og den delen av organisasjonen de gjelder for. Hvis du vil gjøre endringer i allerede tillagte rapport tillatelser, sletter du den og legger den til på nytt. Klikk på den Støv bin og deretter Legge.Tillatelse

 • Opprette og administrere rapporter
  Gir tillatelse til å opprette nye rapporter, endre eksisterende rapporter og kopiere eksisterende rapporter. gir også tillatelse til å Inaktiv på Rapportmall.

 • Slette rapporter
  Gir tillatelse til å slette eksisterende rapporter.

 • Endre rapporter for enhets størrelse
  Gir tillatelse til å administrere maler for enhets størrelse, Angi spesialtillatelser for rapporten og aktivere rapporterings rapporter.

 • Skrive i rapporter
  Gir rapport/skrive-tillatelse til rapporter. Hvis brukeren har tillatelse, men fremdeles mangler rapporteraknapp, kan det være fordi rapporten eller toppteksten har Spesielle krav til oppføring Angi. Dette betyr at bare utvalgte brukere kan skrive på tittelen eller i rapporten.

 • Godkjenne Klarmarkerade-hoder/-inndelinger i rapporter
  Gir tillatelse til å godkjenne overskrifter som er klarmarkerade av de som rapporterte. Se Klarmarkera en tittel.

 • Godkjenn hele rapporter
  Gir brukere overordnet ansvar for godkjenning av hele rapporter på enhetene de har tillatelse til. I.e. Send rapporten til Ready-or-preparatet. Det er også denne kompetansen som gjør det mulig for brukere å skrive innledning på innsettings siden, og forord i rapporter og Slutredigera-rapporten Uten noen andre brukere som har tilgang til dem på samme tid.

 • Tilbakeføringsstatus i rapport fra rapportering til Enhetsmall (enhetsanpassad rapportmall)
  Gir tillatelse til å tilbake statusen for rapporten fra rapportering til Enhetsanpassad-malen på en egen enhet.

 • Status for tilbakeføring av klare distribuerte rapporter
  Lar deg tilbakeføre statusen til Forberedelse Å Rapporten Og fra klar til rapportering eller forberedelse (for ikke-behandlende rapporter) på alle rapporterings enheter som rapporter distribueres til.

 • Tilbakeføringsstatus for ferdig tilordnede rapporter
  Gir tillatelse til å sikkerhetskopiere statusen for klare rapporter på enheter som rapporten er tilordnet til. Brukes til å la reporter tilbake status fra klar på bare sin egen enhet.

 • Klargjøre tilordnede rapporter
  Brukere som har Tillatelse Utarbeidelsen av de tildelte rapportene vil ha tilgang til behandlings fasen for entityen der de har myndighet til å rapportere. Innstillingene er gjort i Beredningsfas.

 • Klargjøre distribuerte rapporter
  Brukere som har Tillatelse Klargjøring av distribuerte rapporter har tilgang til forberedelsesfasen til alle rapporterings enheter i rapporten. Innstillingene er gjort i Beredningsfas.

  Obs! Felles for alle distribuerte rapporter er at brukeren må ha tillatelser på den øverste enheten i rapporten for å gjøre endringer knyttet til selve rapportmalen.

Enheten
Velg hvilken del av organisasjonen som tillatelsen skal gjelde for.
 
Obs! Må du klikke Legge For å legge til rapport tillatelsen i listen. Før du forlater siden, må du også klikke Skyte!

Avanserte innstillinger
 
I visninger, en Nvändarna bare se informasjon fra enheter som er synlige i enhets velgeren
Denne innstillingen begrenser brukere fra å bruke enhets filtrering som en måte å hente informasjon fra underliggende enheter på. Med aktivert-alternativet kan brukere i gruppen Bare se informasjon fra enhetene de har i organisasjons treet.
 
Spesielle rapporterings rettigheter
Denne innstillingen gjør det mulig for brukere å rapportere i mål-kolonner og søkeord grupper som er angitt til å kreve spesielle rapporterings tillatelser. Denne innstillingen brukes til å låse verdier i bestemte kolonner (for eksempel målverdier) for andre brukere.
 
Spesielle rapporterings tillatelser kan også gi tillatelse til å legge til nøkkelord i en søkeord gruppe. Se Legg til en søkeord gruppe.

Obs! Denne innstillingen gjelder bare for spesielle rapporterings tillatelser i beregninger, ikke for rapport overskriftene!
 
Bare som Extrabehörighet
Tillater at tillatelse bare brukes som en extrabehörighet. Extrabehörigheter vises bare i listen over Extrabehörigheter for å gjøre den vanlige tillatelseslisten mer forståelig for deg som har mange forskjellige tillatelsessett. Se Legg til bruker.

Vise og endre grupper

Hvis du vil vise en gruppe, klikker du S kiftnyckeln Til venstre for gruppenavnet. Følg deretter de samme trinnene som Legge til et tillatelsessett.
 
Slette et tillatelsessett
Klikk på den Støv bin Til høyre for tillatelsessettet du vil slette. Godta deretter slettingen ved å klikke ok.
 
Brukerne som tilhører tillatelsessettet som slettes, vil fortsatt ha tillatelsene de hadde før gruppen ble fjernet. Ser på brukeren i Brukere Det står Slettet Etter brukergruppen.

Tillat at grupper bytter mellom forskjellige menyer
 
Helt til høyre for hvert tillatelsessett vil du finne alternativet for å legge til/fjerne menyer som er tilgjengelige for tillatelsesgruppen.
 
Klikk i avmerkingsboksen foran den respektive menyen som du vil at tillatelsesgruppen skal ha tilgang til via meny velgeren i Stratsys.Obs! En av menyene vil være nedtonet og kan ikke velges. Denne er fordi alle tillatelse apparater må har en meny valgt for systemet å vite hva beskjed er å bli vist å brukeren etter hogger tømmer inne.

For å endre dette må du klikke på skiftenøkkel foran Behörightsgruppen og bla ned til menyen, her kan du nå velge bort fra menyen hvis du ikke vil at den skal være tilgjengelig for tillatelsesgruppen.