Organisasjon

Legg til en ny enhet

Endre en enhet

Fjern en enhet

Endre en enhet i planleggingsversjonen

 

Under Organisasjon kan du opprette enheter og spesifisere hvor de skal være i organisasjonsstrukturen. Du kan også angi Standard Reporters for hver enhet. Det er en organisasjonsstruktur for inneværende år og en for planleggingsversjonen. Hvis du vil gjøre organisasjonsendringer, må du først kontrollere at du er i riktig versjon. Hvilke alternativer du kan få nedenfor, styres av hvilken versjon du er i. Eksempelet nedenfor kommer fra den nåværende versjonen.

 

I Stratsys er de fleste organisasjoner bygget i en trestruktur. Ved å klikke på pluss- og minustegnet ved siden av organisasjonsenhetene, er de respektive delene av organisasjonsstrukturen gjemt. Klikk på Utvid hele trekknappen for å vise hele organisasjonsstrukturen.

Hvis du trenger å jobbe med kryssplattformer og områder i Stratsys, anbefaler vi at du kontakter din konsulent for å finne ut hvilken løsning som passer best for deg. Se Kontakter.

Legg til en ny enhet

Som du ser i bildet til høyre, har hvert nivå i organisasjonstreet sin egen Add-Link. Åpne nivået du vil legge til den nye enheten til, og klikk på den tilknyttede Add linken. I bildeeksemplet vil et klikk på den blå lenken legge til en enhet som var på samme nivå som kommunestyret og den grønne lenken på samme nivå som bibliotekene.

                                                    

Generelt
Et nytt vindu åpnes der du angir enhetens navn. Hvis enhetsnavnet er lang og vanligvis har en kort betegnelse, kan du skrive den i Betegnelse. Et begrep gjelder ex. Hvis du vil bruke i visninger der enhetsnavn er noen ganger opplevd, tar du for mye plass.

Skjult enhet
Lar gruppemedlemmer se enheter som er merket som skjult. Avkrysningsruten vises hvis din tillatelsesgruppe er i stand til å vise skjulte enheter. Innstillingen tillater bare personer med tillatelse til å vise skjulte enheter for å se denne enheten i organisasjonstreet. Se målgruppegrupper (Generelt).

MERK! Informasjon fra skjulte enheter kan bli synlig for alle brukere ved å filtrere på underliggende enheter, samt rapporter opprettet av brukere med tillatelse til å vise skjulte enheter. Se blant annet Filtreringsalternativer (Eksempler) og legitimasjon.

Utstyrsgrupper
Du kan også velge om den nye enheten tilhører en enhetsgruppe. Se Enhetsgrupper. Trykk på Lagre-knappen for å bekrefte.

 

Standard Reporters (Rapporter)
Her spesifiserer du hvem som automatisk vil bli lagt til som ansvarlig når du oppretter nye rapporter. Du kan også angi standardrapporter i administrasjonen under Bruker. Les mer i Legg til bruker. Se også Standard Reporters og Device Standards for en mer detaljert beskrivelse av funksjonalitet.

Standard Manager (noder)
Velg navnet og ansvarrollen som innstillingen skal gjelde for. Du kan også angi standardrapporter i administrasjonen under Bruker. Les mer i Legg til bruker. Se også Standard Reporters og Device Standards for en mer detaljert beskrivelse av funksjonalitet.

Endre en enhet

Hvis du vil endre en eksisterende enhet, klikker du på enhetsnavnet i enhetstreet. Du kommer da til siden Endre enhet hvor du oppgir endringene dine og bekrefter dem ved å klikke på Lagre-knappen.

 

Generelt
navn
En enhet må alltid ha et navn. Bytt ut et av enhetens navn, skriv det nye navnet her.

Betegnelse
Hvis enhetene dine også er under en annen betegnelse, vennligst fyll ut dette. For eksempel, Bruk enhetsmangel som tar mindre plass hvis de skrives ut i ex. en visning.

Skjult enhet
Bare personer med tillatelse til å se skjulte enheter, vil se denne enheten i organisasjonstreet.

Utstyrsgrupper
Her velger du enhetens gruppe (r) som enheten tilhører. Se Enhetsgrupper. Vi anbefaler at hver enhet bare tilhører en enhetsgruppe, ellers kan det være vanskelig å lese hvordan ex. Filterinnstillinger basert på en enhetsgruppe vil påvirke gjeldende enhet.

Plassering
Med Liggende under og Plasser over, kan du kontrollere nøyaktig plassering i organisasjonstreet, inkludert forhold mellom enheter innenfor samme nivå.

MERK! Flytte enheter til et annet nivå, eller slå sammen to enheter, påvirker styret og rapportene sterkt. Kontakt din ansvarlige konsulent om hvordan du skal fortsette. Se Kontakter.

Ekstern kode: Se Eksterne koder for organisasjonsenheter.

Fjern enheten

Klikk på enheten du vil fjerne i enhetstreet. Siden Endre enhet vises. Klikk på Slett-knappen og bekreft ved å velge OK i dialogboksen som åpnes.

MERK! Bare enheter som ikke har underenhet kan fjernes. Fjerne enheter påvirker i stor grad kontrollkort og rapporter. Kontakt din ansvarlige konsulent om hvordan du skal fortsette. Se Kontakter.

Endre en enhet i planleggingsversjonen

Når du vil gjøre en organisasjonsendring som begynner for neste år, vil du gjøre det når du er i planlegging.

Enheter du legger til her, er kun synlige i organisasjonstreet når du er i planleggingsversjonen. Hvis du endrer en enhet til en tidligere versjon, vises endringen bare i planleggingsversjonen. Hvis du vil gjøre en endring som vil se gjennom i den gjeldende versjonen, må du velge den gjeldende versjonen i versjonsvelgeren før du foretar organisasjonsendringen.

Vanligvis blir organisasjonsendringer gjort i planleggingsversjonen. Dette gjør det nåværende år mulig å fortsette sitt operasjonelle arbeid, mens organisasjonsendringer kan gjøres i planleggingen. I planleggingsversjonen vises de modifiserte enhetene ved hjelp av følgende ikoner:

 

Standard Reporter
Det er to måter å automatisere ansvarsfordelingen i verktøyet. For tekst / måle- og aktivitetsnoder kan du bruke standardadministratorer, og rapporter brukes som standard reportere.

Standard Manager (noder)
For å øke planleggingsarbeidet kan du definere hvilke brukere som automatisk vil bli lagt til som ledere i deres respektive ansvarsområder. Hver enhet kan ha en eller flere standardbehandlere. Disse personene blir automatisk ansvarlige for nye noder som er opprettet på eller redusert til enheten. Du kan administrere standard reportere per enhet under Organisasjon / Standard Reporter og standardansvarlige for en enhet eller per bruker (se mer i Legg til bruker).

Angi hvilken enhet som er den ene og hvilke ansvarroller brukeren automatisk skal generere.

I Modes Change Mode kan du manuelt endre hvem som er ansvarlig hvis ansvaret skal distribueres til noen som ikke er standardbehandleren. MERK! For tekstnoder (og for enkelte kunder, aktivitetsnoder), er standardbehandleren satt bare på enheten der noden er opprettet - ikke på enheter der noden vises.

 

Standard Reporter (Rapporter)
Du kan sette opp standard reportere for hver enhet. Brukerne som er standardrapportering på enheten, blir automatisk journalister når en ny rapport er opprettet på enheten, når en rapport er tilordnet enheten fra oven, eller når du velger å tilbakestille standardrapportering for en rapporteringsenhet. Se Administrer rapportører for en rapport.

MERK! I en allerede eksisterende rapport legges de nye ledere til, unntatt i tilfeller der individuelle standardrapporter har blitt slettet manuelt. Manuelt lagt rapportører påvirkes ikke av en standard reporter for enheten.

Hvis du vil bruke vanlige reportere i gamle rapporter, kan du lese mer om det i rapporten Report Reporters for en rapport.

Hvis du vil legge til en eller flere brukere som standard reporter, kan du få tilgang til organisasjonsinnstillingene i administrasjonen og klikke på enheten (e) du vil at brukerne skal bli standard reporter. Du kan også angi denne innstillingen i brukerinnstillingene. Se Legg til bruker.

 

Du kan også administrere standardreporterne per enhet under Organisasjon / Standardrapportører og standardadministratorer for en enhet.

 

Det er ikke mulig å sette standard reportere for en bestemt kontrollmodell som for eksempel ex. Miljøplan eller likebehandlingsplan.