Planlegging

Versjoner

 

Innstillinger

Versjons indikator for visuell planlegging

Versjoner

Obs!
Gjør gjeldende brukes kun for versjonskontroll, derfor, når vi ruller året hvorfor det er viktig at du ikke klikker på dette uten først å ha snakket med kunden ansvarlig konsulent eller støtte.

Her styrer du hvilke versjoner som skal være tilgjengelig i Stratsys. Du kan ha en gjeldende versjon og en planleggings versjon.Ved hjelp av fastnøkkel foran den respektive versjonen, kan du åpne den samme for å gjøre endringer i for eksempel Navn-feltet. Hvis du ikke har en planleggings versjon, kan du spørre kundeansvarlig konsulent om å legge dette til deg eller kontakte oss på support.


Innstillinger

Alle brukere bør se planleggings versjonen
Når denne funksjonen er aktivert, har alle brukere i Stratsys tilgang til planleggings versjonen. Slikt behov oppstår vanligvis i begynnelsen av et år når alle data fra året før ennå ikke er rapportert, mens det meste av arbeidet er gjort i planleggings versjonen. Hvis den ikke er slått på, er det bare brukere som er i en Behörighetsgrupp Som har tillatelse til planlegging som kan se planleggings versjonen.Aktiver modus for rapportering av resultatverdier i planleggingen
Stratsys anbefaling er å la denne spesielle funksjonen slås av fordi den vil endre virkemåten til visninger og rapporter med den globale rapporteringsperioden slik at de siste utfallende verdiene vises i planleggingen. Dette kan for eksempel brukes til skoler som kanskje må starte rapporterings verdier i planleggingen før planleggingen er gjort oppdatert. Ta kontakt med konsulenten din før du aktiverer dette alternativet.

Skill planleggingen fra gjeldende versjon
Når denne funksjonen er slått på, blir ikke lagt til noder i den gjeldende versjonen automatisk opprettet i planleggings versjonen, noe som ellers er tilfellet.

Vis versjons velger ved pålogging
Hvis dette valget er avmerket, vil brukeren bli møtt umiddelbart etter innlogging av et valg for hvilken versjon de vil gå til.

Tips!

Hvis det alltid er aktivert en planleggings versjon, kan du tillate at versjons velgeren ved pålogging er aktivert til enhver tid. Hvis alternativet Alle brukere bør se planleggings versjonen ikke er aktivert, vises bare versjons velgeren når brukere med vanlige planleggings tillatelser logger seg på systemet.

Visuell indikator for planleggings versjon

Hvis du velger å bruke Visual Indakatorn, vises den blå stripen nedenfor i bildet langs venstre kant av Stratsys når brukeren er i planleggings versjonen. Du kan velge å vise/ikke vise dette i tillegg til å sette tekst og farge.