Filter, Filtertratten, Favoritfilter og Standardfilter

Filter

Filtertratten

Favoritfilter

Standardfilter

Filter

I visningen kan du velge hvilken informasjon som skal vises som standard når en bruker besøker visningen, kan du også velge hvilke muligheter brukeren skal gis til å filtrere om informasjonen i visningen.

Når en visning er opprettet, er det mulig å bruke en funksjon som kalles Filter Velg hvilke kolonner, punktum, egenskaper osv. er synlige i visningen. Et filter er satt trinnvis per visning, først velger du hvilke filterinnstillinger som er tilgjengelige for visningen (hva som skal filtreres på), og deretter kan du lage et standardfilter (låst filtrering). Som bruker kan du også gjøre midlertidig filtrering i visningen kontrollert av utvalgs administratoren som er gjort i filterinnstillingene.

Når du har valgt hvilke kolonner fra kontroll modellen som er synlige i visningen, kan du også kontrollere at ulike enhetsgrupper har tillatelse til å se forskjellige visninger. Årsaken er at det kan bli overfylt i visningen for å vise alle kolonnene hele tiden, så kan du kontrollere slik at for eksempel aktiviteter er ikke synlig på kommunestyret nivå (for eksempel fungerer KF sjelden med aktiviteter). Det du gjør, er å opprette enhetsgrupper med egendefinerte filtre for visningen. Den vanligste er å opprette en gruppe per organisasjonsnivå.

 

Filtertratten
I den svarte verktøylinjen på høyre side av visningen finner du Filtertratten, se bildet nedenfor, når du klikker på dette kan du se gjeldende filterinnstillinger for visningen. Du kan også justere innstillingene og filtrere visningen på ønsket måte, basert på filtrerings mulighetene du har.

Filtrering som du gjør av visningen via Filtertratten vil bli nullstilt hvis du laste siden eller du f. eks Går til en annen visning og deretter tilbake igjen. Den så vender tilbake til forrige innstillingene, derav navnet standardfilter som vi vil se nærmere litt lenger ned i artikkelen.

 

Favoritfilter
Hvis du ofte gjør en bestemt filtrering i en visning, kan du velge å lagre den som et favoritt filter, slik at du ikke trenger å angi filteret hver gang. I eksemplet nedenfor velger jeg å bruke Kol onne filteret til å klikke kolonnen kategorikontroll modell og deretter filtrere den ut av visningen. Da jeg valgte å filtrere visningen og deretter klikke på Filtertratten igjen, vil jeg få opp en Lagre-knappen med en stjerne foran, har vi her lånte symbolikk og funksjonalitet som finnes i de fleste nettlesere.

 

Når jeg klikker Lagre jeg kommer til å skrive inn et navn, i dette tilfellet jeg endre det til kolonnefilter slik at jeg vet hva filteret betyr neste gang jeg kommer til visningen. Da jeg skrev inn navnet og klikket på haken etter da min favoritt filter vil bli funnet i rullegardinlisten over lagrede favoritt filtre. Hvis du vil gå tilbake til standard filtreringen for visningen, velger du Tilbakestill eller Last inn siden etter at du har klikket Filtertratten.

 
Standardfilter
Standardfilteret angir hvordan dataene i visningen skal filtreres automatisk når du angir visningen. Du konfigurerer dette ved å klikke tannhjul-ikonet på svart-verktøylinjen og deretter Bla ned til avanserte innstillinger.

Som vist nedenfor, finnes det en rekke filterinnstillinger under standardfilter innstillinger. I rapportdeler har du mulighet til å legge til en Generelt standard filter For alle brukere og Enhetsgruppsspecifika standardfilter. I visninger kan du imidlertid angi fire forskjellige typer standardfiltre: Generelt, Enhetsgruppsspecifikt, Enhetsspecifikt Og behörighetsgruppspecifikt. Det vanligste er bruken av et generelt standardfilter for å indikere hvordan informasjonen i visningen skal vises dette gjelder for alle enhets nivåer. Standardfilteret påvirker alle enheter, mens andre bare påvirker de bestemte Enhetsgrupp, enhet eller Behörighetsgrupp Som den gjelder for.

Noen ganger kan det være ønskelig å vise informasjonen på forskjellige måter, avhengig av enhetsgruppen, enhets nivået eller tillatelsessettet som filteret er oppdatert på enhets nivået du viser, gjennom det blå flagget.

 

Vanlig filter:
Informasjonen i visningen vises på samme måte for alle enhets nivåer og tillatelsessett uten avvik.

Enhetsgruppsspecifika standardfilter:
Under Enhetsgrupper I Stratsys kan du velge å legge til forskjellige enheter til grupper for å bruke f.eks. Når du filtrerer informasjon i visninger. Et eksempel kan være at alle kommunale skoler ser informasjonen filtrert på samme måte. Generelt kan du si at Kol onne filtrering er et regelmessig tema der du lenger ut av organisasjonen ønsker å skjule alt som ikke er relatert til dimensjonene og aktivitetene til arbeids tildelingen.

Enhetsspecifika standardfilter:
I motsetning til enhetsgrupper ovenfor, velger du å filtrere informasjonen i visningen på en annen måte for en bestemt/individuell enhet.

Behörighetsgruppsspecifika standardfilter:
Her velger du å avvike fra enhets filtrering til fordel for en Behörighetsgrupp Og dermed brukerne er inkludert i dette.

Beste praksis: Vanligvis, en målestokk filterene er anvendt inne kombinasjonen med Enhetsgruppsspecifika målestokk filterene, hvilke vanligvis dekker om 90% av alle bruker sakene.

Legge til et standardfilter
Velg hvilken gruppering det nye standardfilteret skal tilhøre, og klikk Legge. I standardfilteret foretar du valgene dine i Rullgardinslistor-og fri tekstfeltene som vises. Filtreringsalternativene som er synlige, er helt avhengige av alternativene som er aktivert i Filterinställningarna For hver visning eller rapport del.

Endre et standardfilter
Klikk på den Skiftenøkkel Til venstre for gjeldende standardfilter. Gjør deretter ønskede endringer, og klikk Skyte.

Slette et standardfilter
Klikk på den Støv bin For å slette et standardfilter.