1. Håndbok
 2. Brukeradministrasjon

Bruker

Søk etter brukere

Legg til bruker

Vise og redigere brukere

Slette og gjenopprette slettede brukere

Logge på en brukerkonto for støtte formål

Mistet passordadministrasjon

Her over du kanne se en liste over alle aktuelle og fortid brukernes inne systemet. Enten brukeren som legges til gjennom dette grensesnittet, eller de kan synkroniseres fra f.eks. Active Directory. Innstillingene du kan gjøre med brukerne, avhenger av hvordan de er lagt til. Se Administrasjon av brukere på ad Sync Hvis du har dette settet.

Hvis brukere legges til direkte i Stratsys, kan du legge til nye og endre eksisterende brukere på denne siden. Du kan også bruke søkefunksjonen til å søke etter et utvalg brukere. Du kan logge på som en annen bruker for å gjøre det enklere å støtte eller fjerne en bruker som ikke lenger er aktiv.

Du kan også se hvordan ulike lisenser brukes av ulike enheter i organisasjonen.

Obs! Husk at hvis du har flere brukere med samme navn, vil bare 10pcs vises når du velger eg. Bruker til ansvar rolle

Kategori: generelt

Her kan du søke etter og redigere forskjellige brukere i systemet. Treffene vises som i bilde eksempelet nedenfor. For hver bruker kan du se hva han/hun har for brukernavnet, som Behörighetsgrupper De tilhører, og hvilket lisens nivå brukeren har.

Endringer på lisens nivå kan bare gjøres av Stratsysanställda. Vennligst kontakt din konsulent hvis du har spørsmål om dette.

Søk etter brukere

Jeg rullgardinslistorna Organisasjon Og Behörighetsgrupp , kan du angi ulike søkealternativer for å gi et mer begrenset utvalg av brukere. Hvis du ikke vet hvor en bruker hører til i organisasjonen din, kan du velge å Inkluder underliggende enheter og søk hele veien fra øverste nivå i organisasjons treet.

Hvis du vil søke etter en liste over alle brukere som tilhører en bestemt enhet, lar du navn Nettstedet. Du kan søke både på brukerens navn og e-postadresse.

Trykk på knappen Søk For å fullføre søket.

Slettede brukere
Hvis du aktiverer Vis bare Slettede brukere Du kan også søke blant disse. Når en bruker blir fjernet, legges ekstra tegnene til etter brukernavnet. Dette gjør at Användarnamet er annerledes enn da brukeren var aktiv.

Brukere som ikke kan logge på
Hvis konsulenten har hjulpet deg med å aktivere muligheten til å legge til nye brukere direkte i det ansvarlige feltet i noder, er alternativet synlig Vis bare brukere som ikke kan logge på. Det gir deg muligheten til å filtrere ut brukere som gjør dette kan ikke logge inn på systemet.

Eksporter til Excel
Klikker du knappen Eksporter til Excel Listen eksporteres fordi den er filtrert i øyeblikket. Alle treff kommer med eksporten, selv om bare 10 er vist på hver side av listen.

Legg til bruker

Start ved å klikke Legg til bruker Og fyll deretter ut følgende:

De generelle
For-og etter navn er obligatoriske felt.

Språk
Hvis du allerede vet at brukeren vil bruke verktøyet på et annet språk enn standardspråket. Brukere har muligheten til å endre språk etterpå. Du kan gjøre dette i kontoinnstillingene du finner øverst i høyre hjørne ved siden av det grønne spørsmålstegnet i Stratsys.

Kontakt
E-postadressen er et nødvendig felt når det brukes til å purre post fra systemet.

Innstillingen Lokal kontaktperson Brukes hvis du vil at brukeren og dets kontaktdetaljer skal være synlige for andre brukere på enhets siden for Kontakter. Vi anbefaler at alle de øvre nivåene i organisasjons treet har minst én lokal kontaktperson som brukerne kan slå til med sine organisatoriske spørsmål. Spørsmål om distribuerte rapporter og mål som er synlige i organisasjonen. Disse brukerne kan i sin tur bringe tekniske problemer til din fulle administratorer for EV. Kontakt med Stratsys support.

Pålogging
Følg dine respektive regler for hvordan du setter opp et brukernavn. Du kan tvinge brukeren til å endre passordet ved første pålogging. Se Lösenordsinställningar For regler for passordsikkerhet.

Se også Enkel pålogging Og Til synk.

Huvudbehörighet
Velg tillatelsessettet du vil at brukeren skal tilhøre og hvilken del av organisasjonen som tillatelsen skal gjelde for. Hvis brukeren trenger flere privilegier, legger du den til som Extrabehörighet. Hvis brukeren har flere tillatelser og én av Extrabehörigheterna gir høyere rettigheter enn hovedtillatelseen, har brukeren de høyeste privilegiene.

Obs! Det kan være vanskelig å få oversikt over en brukers kvalifikasjon hvis han/hun har for mange extrabehörigheter, så vi anbefaler noen begrensninger. Ta kontakt med konsulenten din hvis du vil ha tips om praktiske privilegier.

Administrator for kontroll modeller
Legg til navnet på kontroll modellen du vil at denne personen skal ha administratortillatelser til. Klikk en tom linje, og skriv deretter inn noen få bokstaver fra navnet på kontroll modellen for å utføre et søk. Brukeren får muligheten til å endre innstillinger i den aktuelle kontroll modellen og få tilgang til den gjennom en liste som vises direkte hen har gått inn i administrasjonen.

Enheter der brukeren er standard reporter (rapporter)
Velg hvilken enhet eller enheter brukeren skal være standard reporter for. Se Standard bidragsytere og standardenheter For en mer detaljert forklaring av funksjonaliteten.

Enheter der brukeren er standard behandling (noder)
Angi enheten og ansvars rollene som brukeren skal Automatgenereras. se Standard bidragsytere og standardenheter For en mer detaljert forklaring av funksjonaliteten.

Budsjett
Hvis du bruker visningstype er Aktivitetsbudgeteringsmatris, vises et felt for Budsjett for brukere. I dette feltet fyller du ut antall budsjetterte timer per person. I Matrix-visningen vises den hvis den er planlagt for flere person dager enn det som er budsjettert for brukeren.

For å kunne vise dette alternativet, er det også nødvendig å velge Aktiver muligheten til å angi budsjett per bruker i administrasjon av brukere er aktivert. Dette kan bare gjøres av din konsulent.

Informasjon til den nye brukeren
En gang youve ' addert en ny bruker, den ville automatisk sende en email med logikk detaljene å det email henvende seg du forsynt.

Legge til mange brukere på samme tid
Det er også mulig å opprette et svært stort antall brukere samtidig ved å laste opp en Excel. Kontakt konsulenten din for å få hjelp til dette.

Vise og redigere brukere

Hvis du vil vise og redigere en bestemt bruker, klikker du Skiftenøkkel Til venstre for navnet til den gjeldende brukeren. Du vil da komme til siden Rediger bruker Der du kan vise og endre innstillingene som brukeren har. Se Legg til bruker Informasjon om de forskjellige innstillingene.

Obs!
Hvis du bruker Til synk Likeledes fremviser denne ikon hvilke betyr brukeren er låst for redigere bort:

Vis detaljerte tillatelser per bruker

Klikk på den Kikkert For en bestemt bruker får du en detaljert liste over tillatelser som er inkludert i vedkommendes tillatelsessett.

Slette og gjenopprette slettede brukere

Finn brukeren du vil fjerne, og klikk deretter Støv bin til høyre. Bekreft ved å klikke ok I boksen som åpnes.

I tekst/måling-aktivitetsnoden vil den fjernet brukeren forbli ansvarlig og vises med en Specialikon, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Obs! Det er mulig å gjenopprette slettede brukere i ettertid. Aktiverer Vis slettede brukere, klikker du på Skiftenøkkel Foran den rette personen, og bla til bunnen av siden der du kan klikke knappen Gjenopprett slettet bruker. Brukeren vil igjen være ansvarlig for sine tidligere mål (med mindre du har endret dimensjonene og lagt til nye ledere), men du må gi brukeren en Nytt brukernavn Før hun/han kan fortsette sitt arbeid.

Endre leder
Hvis en bruker stopper og skal erstattes av en annen, kan vi se om Endre leder Der den nye brukeren automatisk vil være ansvarlig for alle noder som den første brukeren var ansvarlig for.

Logge på en brukerkonto for støtte formål

Som administrator kan du logge inn på en brukerkonto uten å måtte oppgi et passord, som har som mål å forenkle støtten. Ved å få tilgang til en bestemt brukerkonto, får du en bedre oversikt over hva brukeren ser basert på hennes/hans tillatelser, og det blir lettere å gi støtte. Administratorer har bare tillatelse til å logge på som brukere som har samme eller lavere privilegier enn dem selv har. Hvis du ikke har påloggingsknappen på noen bruker, er det fordi den ikke har noen tillatelser som du ikke har.

Instruksjon:

  1. Finn riktig bruker. Se Søk etter brukere.
  2. Klikk på den Användarikonen I kolonnen Logge. Du vil nå være på hjemmesiden til brukeren du valgte. Du ser alt i programmet akkurat som brukeren ser det.
 1. For å komme tilbake til din egen brukerkonto, må du logge ut og logge inn med dine egne detaljer igjen.

Mistet passordadministrasjon

Hvis en bruker har glemt passordet, følger du denne fremgangsmåten for å gi brukeren et nytt:

 1. gå til Administrasjon/bruker og finne brukeren.
 2. Klikk på den Skiftenøkkel For å gå inn i redigeringsmodus.
 3. Klikk på den Tilbakestill passord Under pålogging.
 4. To felt er nå åpnet: Passord Og Bekreft passord. Skriv inn et nytt passord for brukeren.
 5. Du får også muligheten til å Tving brukeren til å endre passordet ved pålogging. Etter lagring vil en e-post bli sendt til brukeren med informasjon om den nye informasjonen.

Utleie brukernes restarte passord dem selv
Kontakt konsulenten din for å aktivere denne innstillingen slik at brukere kan tilbakestille passordet fra påloggingssiden.

Brukere som er låst på grunn av gjentatte mislykkede påloggingsforsøk
Hvis en bruker er låst på grunn av for mange påloggingsforsøk, må Adminsitratören låse opp brukeren ved å endre passordet. Bare gyldig hvis du har angitt antall godkjente feil innloggingsforsøk under Lösenordsinställningar.

Administrasjon av brukere på ad Sync

Se informasjon under Til synk.

Tab: lisenser

Velg hvilken del av organisasjonen du vil filtrere ut Lisensbehandling for. Hvis du for eksempel vil se hele organisasjonens lisensbruk, velger du det øverste nivået i enhets treet og Inkluder underliggende enheter.

Eksporter lisens liste til Excel
Du kan eksportere en liste over alle brukere til Excel ved å klikke Exportikonen.

Obs! Hvis lisenser teller for en mindre del av organisasjonen og deretter akkumuleres sammen, kan summen overskride summen fra en lisens regning for en større del av organisasjonen. Dette er fordi hver enkelt eksport verifiserer at brukerne bare telles én gang hvis de har extrabehörighet på en annen enhet som er inkludert i den samme lisens eksporten.

Les brukere som er ansvarlig for mål/tiltak/aktiviteter
Klikk på den Kikkert For å vise EV. Brukere som bare er lisensiert til å lese, men som ennå ikke er plassert som ledere i mål, tiltak eller aktiviteter.

Flik: anonymisering

Innrømmer du å inne line med GDPR navnløsheten ønsket brukernes inne Stratsys, det tab er bare synlig å du hvem er systemet administrator.


Flik: Kontaktpersoner

Her kan du gå hvis du vil administrere kontaktpersoner på en praktisk måte. Du vil se kontaktpersoner basert på dine tillatelser. I organisasjon-listen velger du fra enheter du har tilgang til, og legger til eller fjerner personer i tabellen.

Kontaktpersoner vises i Hjälpcentret Under Kontakter. Du vil også se admins.