1. Håndbok
 2. Rapporter
 3. Skape / endre rapporter og rapportinnstillinger

Rapport innstillinger

De generelle

Utseendemall for tabeller

Rapporterings enheter

Rapportører

Klikk navnet på rapporten for å utvide den, og velg deretter Innstillinger.

Administrasjonsinnstillingene for en rapport er delt inn i fire deler:

De generelle

Her kan du se alle gjeldende innstillinger som rapporten har.

Hvis du vil gjøre en endring, klikker du Endre Og gjør endringene i to forskjellige trinn, vanligvis og postinnstillinger.

Trinn 1: generelle

navn
Her har du navnet på rapportmalen.

Versjon
Velg om du vil vise rapporten når du er i gjeldende versjon eller i planleggings versjonen.

Denne innstillingen bestemmer også hvilke versjons rapportdeler som utleder materialet fra. Hvis du for eksempel Har en rapport del for å hente mål som er opprettet i planleggings versjonen, velger du planleggings versjon under oppsettet for Versjon.

Rapportperiod
Her kan du angi rapporteringsperioden for rapporten. Denne innstillingen styrer hvilken periode, f.eks. Numeriske verdier og kommentarer skal hentes fra.

Du kan angi at rapporten skal være tilgjengelig i menyen administrasjon, som betyr at den vil gå til en kategori i menyen.

Du kan angi at rapporten skal kopieres automatisk til neste periode, noe som betyr at den kopieres automatisk når den siste rapporterings enheten har sendt rapporten til ferdig.

Innstillinger

 • Beredningsfas- Det er merket av for denne boksen hvis rapporten skal gå gjennom en Forberedelses fase (hvor styret/styrelsebehandlas) før Clear-modus. Se også Forberedelse.
 • Tillat at rapporterings enheter legger til titler, tekster og tabeller -Det er merket av for dette alternativet hvis du vil at malene for enhets størrelse skal justeres.
 • Bare berørte enheter kan lese rapporten Hvis rapportering av enheter ikke er tillatt å lese hverandres rapporter.
 • Rapportmalen går direkte til rapportering -avmerkingsboksen er merket hvis du vil hoppe over trinnet med enhets tilpassingen av rapportmalen, og i stedet la rapportmalen gå direkte til Inrapporteringsläge.
 • Vis underliggende som standard ved rapportering -Det er merket av for dette alternativet hvis du vil vise de underliggende overskriftene på Inrapporteringssidan som standard.
 • Vis innholdsfortegnelse som standard ved rapportering -avmerkingsboksen er merket hvis innholdsfortegnelsen skal vises i rapporteringen som standard.
 • Vis instruksjoner og saksmapper som standard når du rapporterer Det er merket av for dette alternativet hvis instruksjonene og dokumentasjonen skal vises som standard ved rapportering.

Klarmarkering
Her kan du angi om deler skal klarmarkeras bare eller om det skal være klarmarkeras og godkjent.

Lesbarhet
Her bestemmer du når og hvor rapporten skal være lesbar.

Automatisk oppdatering av rapportdeler
Her kan du definere rapporter som inneholder rapportdeler som skal oppdateres automatisk når de åpnes. Den vanlige oppdateringen oppdaterer bare rapporten for den valgte enheten, mens den fullstendige oppdateringen oppdaterer rapportmalen og alle rapporterings enhets rapportene. Den fullstendige oppdateringen kan ta opptil flere minutter.

Tilgjengelige eksport
Du kan eksportere rapporter til Word-eller PDF-format. Den eneste vesentlige forskjellen mellom de ulike eksport er at på Wordexport har du muligheten til å velge om du vil inkludere en innholdsfortegnelse. For PDF-eksport er innholdsfortegnelsen alltid aktivert.

Word-mal for eksport
I rullegardinlisten velger du en Word-mal som skal knyttes til rapportmalen. En Word-mal bestemmer oppsettet for hvordan rapporten skal se ut ved eksport til Word, for eksempel skrifter, linjeavstand, marger osv. Innstillinger for Word og eksport.

Deadlineinställningar
Her angir du tidsfristene for fullføringen av rapporteringen og for når rapporten skal være ferdig i forberedelsesfasen hvis den er tilgjengelig. (i trinn 3 kan du deretter bestemme om e-postpåminnelsene skal sendes basert på tidsfristdatoen.)

INGEN deadline: Rapporten vises ikke som forfalt. Den vises på startskjermbildet under rapportering.

Samme frist for all rapportering neheter: Alle rapporterings enheter vil ha samme frist med mulighet til å angi en annen dato for avgjørelsen.

Ulike tidsfrister for ulike rapporterings enheter: Henter forskyvningen som er angitt for rapportperioden som rapporten er basert på. Det er da mulig for hver rapporterings enhet å endre datoen til en bestemt dato.

Det er da mulig å justere fristen til en bestemt dato på rapportsiden, se Behandle tidsfrister på rapportsiden.

Tilbakestill til Automatiskdeadline oppdaterer alle rapporterings frister etter innstillingene som er gjort for periodisk at rapporten er basert på, hvis enheten har angitt en bestemt tidsfrist, slik kommner denne skal overskrives.

Kategorier
Her velger du hvilken kategori rapportmalen skal tilhøre. Kategorien har som mål å gjøre det enklere å sortere og holde oversikt over ulike maler i systemet. Hvilke kategorier som er tilgjengelige, avhenger av hvilke valg den lokale administratoren har gjort. (hvis den lokale administratoren ikke har opprettet noen rapportmallskategorier, trenger du ikke å velge noe her.)

Kontakt
Personens navn og e-postadresse vil være synlig for brukere på Rapportsidan.

Trinn 2: Mail-valg

I trinn 2 av 2 må du angi e-postinnstillingene for rapportmalen.

Vær oppmerksom på at bare bidragsytere til rapporten mottar påminnelsen.

Du kan gjøre følgende innstillinger i dette trinnet.

Send påminnelse... dager før deadline:
Her kan du angi antall dager før fristen at e-post påminnelse vil gå ut til reporteren.

Vær også sende daglige påminnelser før fristen:
Hvis du velger alternativet før, kan du også angi om de skal slettes daglig påminnelser til fristen.

Send påminnelser etter bestått tidsfrist:
Dette gjør at du kan tillate at påminnelser for rapporten går ut til bidragsytere for enheter som ikke har godkjent rapporten før fristen.

Avktiverapåminnelse for bestemte enheter.
Her har du muligheten til å deaktivere enheter fra å motta påminnelsen.

Utseendemall for tabeller
Her velger du Utseendemall for alle tabeller i alle rapporterings enheter. Valget endrer utseendet på alle tabeller så det er viktig å være klar over at endringer som gjøres av brukere i tabellene, vil gå tapt og erstattes med utseendet på den valgte malen.

Er Utseendemall for tabeller Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan disse malene opprettes og administreres.

Rapporterings enheter

Velg enhetene som skal rapporteres i malen. Alle enheter som du tick vil kunne rapportere i rapporten på sin enhet.

For å gjøre det raskere å velge enheter klikker du på en enhet og velger å velge alle enhetene 1-3 nivåer under den enheten eller Alle underliggende.

Vis alle enheter på samme nivå
Viser enhetene som er på samme nivå som rapportens hovedenhet. I eksemplet nedenfor er alle enheter som er på samme nivå som Kommune vises og blir valgbare.

Angre fjerning av enhet
Hvis du angrer sletting av en enhet, kan du velge å merke den på igjen og deretter gjenopprette de rapporterte dataene. Det kan imidlertid hende at du må gjøre om klare markering av rapport overskrifter og selve rapporten.

Hvis du har laget en kopi av rapporten og deretter lagt til den slettede enheten på nytt, vil du imidlertid ikke kunne se loggen til den slettede enheten. Du kan imidlertid fremdeles se deler av loggen ved å gå inn i den siste arkiverte rapporten der enheten fremdeles rapporterte. Se Finn rett blant mange rapporter .

Rapportører

Herfra har du muligheten til å:

 • Gjenopprett standard bidragsytere på alle enheter
  Oppdateringer etter standard reporteren som er angitt for hver enhet. Manuelt Tillagna bidragsytere er ikke berørt.
 • Fjern alle bidragsytere
  Fjerner både bidragsytere og standard bidragsytere.