Logga in och navigera

Hjälp och kontakt för användare

I vårt hjälpcenter hittar du som är användare vår manual, FAQ, Stratsys E-Learning och dina lokala kontaktpersoner. Har du rätt att kontakta support hittar du även kontaktuppgifter till din kundansvarige samt support.

Om du som användare av Stratsys behöver hjälp med systemet kan du hitta en del frågor och svar i vårt hjälpcenter, som du alltid hittar i nedre vänstra hörnet i systemet. 

Hjälpcentret kan se lite olika ut beroende på din användarroll, men du hittar alltid vår FAQ (Frequently asked questions - Ofta ställda frågor), vår manual, Stratsys E-Learning samt dina lokala kontaktpersoner: 

Om du är administratör kan du även ha tillgång till din kontaktperson på Stratsys samt  telefonnumret till vår support. 

I vår manual, som är sökbar, hittar du en avdelning som är speciellt framtagen för användare. Saknar du något får du gärna skicka in förslag på förbättringar (pilen). 

Om du inte hittar svaret på din fråga i manualen kontaktar du den person/personer som står under "Mina kontakter". Dessa eskalerar sedan din fråga eller problem vid behov, internt eller till supporten på Stratsys.