Menyer og prosessmenyer

Innhold:

Legge til en meny                             Legge til en ny meny kategori 

Processmeny                                    Endre en meny kategori   

Slik viser og endrer du en meny         Ta bort en meny flik

Tab: endre meny                               Kategori: eksterne sider

Tab: Forhåndsvis meny                      Flik: Menyadministratör    

 

I organisasjonen kan du velge om du vil bruke én eller flere menyer. EN meny er en samling av Visninger, Rapporten Og Oversikter. Eksempelet nedenfor viser en Processmeny.

Hvis du har et begrenset antall visninger og rapporter, kan en meny være tilstrekkelig (dette settet viser ikke en meny velger), men hvis du vil strukturere arbeidet på forskjellige områder, distribuerer du innholdet av flere egendefinerte menyer. For eksempel en for forretningsplanen, én for intern kontroll eller en for arbeid på sammenlignings tjenesten.

I innstillingene for menyene kan du gjøre generelle innstillinger og begge spesifikke innstillinger for enkelt menyer.

Flagget i bildet til høyre viser hvilken meny som ble valgt før administrasjonen ble åpnet.

For at du skal få en god arbeidsflyt for de ansatte i verktøyet anbefaler vi at du diskuterer settet med nye menyer og endringer i menyene i planleggings versjonen med Stratsyskonsult.

Legge til en ny meny
For å legge til en ny meny, klikk på knappen Legge Nederst i listen over eksisterende menyer. Gi den nye menyen en navn og klikk på knappen Skyte.

Processmeny

På en prosess-meny kan du kontrollere hvilke versjons brukere som kommer til når de klikker en meny kategori (Dette gjelder både hovedkategorier og undermeny kategoriene). Dette kan gjøre det enklere for brukere som ikke har støtte, som ellers risikerer å gjøre endringer i feil versjon når planlegging av arbeid er aktiv. 

Aktivering av prosess utse ende for en meny betyr at meny fanene har en pilutseende som gjør det enklere å visualisere en prosess i menyen for brukere.

Når du har aktivert prosess utse ende i menyen, kan du også styre om den første og siste kategorien skal ha prosess utse ende eller ikke.

Slik viser og endrer du en meny
Hvis du vil vise eller endre en eksisterende meny, velger du Skiftenøkkel Til venstre for menyNavnet. Selve menysiden har to hovedkategorier Endre meny -og Meny forpremière .
 
Tab: endre meny
Menyene er bygd i tre strukturer der du kan sette opp meny kategorier på ulike nivåer (undermenyer). Du bruker deler som du eller noen andre har opprettet tidligere i verktøyet. For eksempel Er Visninger, Rapporten Eller Oversikter. Du kan velge om menyen skal bruke standard visning eller prosess utse ende. Se Processmeny.

Standardmeny:

Processmeny:

Under Behörighetsgrupper Angi hvem som skal ha rett til å se en spesiell meny.

Innstillinger
Bruke prosess utse ende
Velg om du vil vise menyen med prosess utse ende. Denne artikkel kjeden forklarer menyer som ikke har prosess utse ende. Se Processmeny For ytterligere informasjon.

 Begrens synlighet til relaterte tillatelsessett
Funksjonaliteten brukes til å kontrollere slik at brukere i bestemte menyer bare kan velge mellom valgte avdelinger i avdeling-velgeren. Tillatelses settene som er valgt for menyen, bestemmer hvilke avdelinger som er tilgjengelige i organisasjons velgeren. Brukere som har tillatelser som gir tilgang til alle avdelinger, vil som vanlig se alle avdelinger i avdeling velgeren. Brukere som har en tillatelse, som bare gir tilgang til min og den underliggende avdelingen, bare har muligheten til å velge fra disse i avdeling velger.

Menystruktur
Her over du kanne se alle innhold det menyen har rett nå. Klikk på gjeldende innhold for å se de respektive innstillingene.

Endre navn på en meny
Hvis du vil gi selve menyen nytt navn, velger du det øverste alternativet i listen under Menystruktur (i eksempelet ovenfor Intern kontroll), Skriv inn et nytt navn, og klikk deretter OK.

Hvis en meny bare er synlig i gjeldende eller planleggings versjon, vises den ved hjelp av ikonene nedenfor.

Tab: Forhåndsvis meny

Du kan sammenligne hvordan menyen ser ut i gjeldende versjon, og hvordan den vil se ut i planleggings versjonen. du gjør derfor ingen endringer.

Obs! Denne modusen er spesielt utformet for standardMenyer. Hvis du forhåndsviser en prosess meny, vil den gjeldende versjonen og planleggings versjonen alltid se den samme ut når meny kategoriene i stedet lytter til de respektive innstillingene for om du vil bytte til en annen versjon.

Ta bort en meny

Hvis du vil slette en meny, velger du  Støv bin Til høyre for menyNavnet. Bekreft slettingen ved å klikke ok I boksen som åpnes.

Kopiere en meny

Klikk på knappen Kopiere en meny. Velg menyen du vil kopiere og gi nytt navn til. Bekreft ved å klikke på knappen Kopiere.

Legge til en ny meny kategori
Hvis du vil legge til en meny kategori, velger du Legge På stedet i strukturen der du vil ha den nye menykategorien.

Dialogrutan Kategorien Legg til meny Åpner. Der kan du velge blant alle tilgjengelige materialer. Du kan velge mellom:

Du kan også velge hvilke versjoner som skal vises på meny fanen hvis menykategorien ikke er underordnet en annen meny kategori som allerede styrer versjonen. Avslutt ved å klikke ok For å bekrefte valget.

Endre en meny kategori

Klikk en eksisterende meny kategori for å angi redigeringsmodus.

Flytt meny-kategorien
Innenfor samme nivå kan du angi hvor forskjellige meny faner er sortert, kan du også dra og slippe menyer til ønsket plassering i menyStrukturen.

Fjerne meny tab fra menyen
Hvis du vil slette kategorien meny, klikker du på knappen Fjerne meny tab fra menyen.

Versjon
Merk/Fjern avmerkingsboksene Vis i gjeldende versjon Respektive Vis i planleggings versjon. Hvis menyen du redigerer, er en prosess meny, vil alternativene Bytt automatisk til gjeldende versjon, Bytt automatisk til planleggings versjon Og Endre versjon manuelt ved hjelp av versjons knapper.

Hvis du vil ha informasjon om andre innstillinger.

Obs! Hvis menykategorien du endrer, er underordnet en meny kategori som allerede endres til en merket versjon, er ikke dette alternativet synlig.

Bekreft valgene dine ved å klikke på knappen ok.

Ta bort en meny flik

Klikk på innholdet du vil slette fra menyen (i Menystrukturen) og velg Fjerne meny tab fra menyen.

Gi meny kategorier nytt navn

Klikk på knappen Gi meny kategorier nytt navn. EN ny side åpnes. I RulleGardinlisten Velge meny tab , velger du kategorien du vil gi nytt navn til. Deretter skriver du inn navnet du vil at kategorien skal ha i tekstboksen Skriv inn det nye navnet. Bekreft ved å klikke på knappen Skyte.

Enhets spesifikt navn
Her kan du velge en meny fane som har et annet navn for bestemte avdelinger i organisasjoner. En meny kategori kalt "styringsplan" på ett nivå kalles for eksempel "forretningsplan" på en annen.

Instruksjon

 1. Klikk på knappen Legge
 2. Velg meny fanen du vil gi et avdelningsspecifikt navn.
 3. Velg avdelingen som skal gis et avdelningsspecifikt-navn. Klikk i avmerkingsboksen hvis navneendringen også skal gjelde for de underliggende avdelingene.
 4. Skriv inn det nye navnet.
 5. Klikk på knappen Skyte.

Kategori: eksterne sider

Klikk på fanen Eksterne sider. Her kan du angi EV. Eksterne nettsider som du ønsker å kunne vise via meny fanene i systemet.

Instruksjon:

 1. Nederst i tabellen skriver du inn en navn Som du vil at den eksterne Web-siden skal kalles på systemet. Navnet vises for eksempel i menyer som har siden lagt til.
 2. I kolonnen Url , angir du hele webadressen til den eksterne websiden.
 3. Kildesystemet refererer til EV. Integrasjoner du bruker mot andre systemer. Kontakt Din konsulent for spørsmål om dette. Hvis du ikke vet at siden refererer til et annet system, kan du hoppe over dette feltet.
 4. Ikonene som vises, er de samme ikonene som du har angitt som nyckelordsikoner.
 5. Ved å merke av i boksen Legg til i gjeldende meny , vises den eksterne Web-siden i gjeldende meny umiddelbart etter lagring.

Eksterne nettsider kan også plasseres i forskjellige menyer, og forvaltningen av dette gjøres i den vanlige menyen administrasjonen. Se Legg til en ny meny kategori.

Obs! Hvis du bruker Internet Explorer, kan det hende det oppstår en sikkerhetsadvarsel når du klikker den nye kategorien på-menyen. Snakk med din interne IT-støtte team for hjelp til å slå dette av.

Endre en ekstern side
Klikk direkte på den du vil endre, og skriv inn det nye navnet, URL-adressen og så videre. Skyte. Du kan endre alle feltene i ettertid unntatt Legg til i gjeldende meny. Se informasjon ovenfor om hvordan du legger til en ekstern side på en meny etterpå.

Fjerne en ekstern side
Pek på den eksterne siden, klikk Støv bin Til høyre for gjeldende eksterne side, og klikk Skyte.

Dynamiske parametre
Dynamiske parametere kan brukes for koblingene som skal tilpasses i henhold til den valgte konteksten. Følgende parametere støttes:

For eksterne koder:

 • ORGUNIT -erstattet med ekstern kode for kildesystemet for den valgte avdelingen
  Anta at den eksterne koden for avdeling av skolen er satt til "landsby skole" for kildesystemet "kilde". Den eksterne siden https://en.wikipedia.org/wiki/Byskolan Vises når denne inndelingen er valgt.
   
 • Brukeren -erstattet med ekstern kode for innlogget bruker. Hvis ekstern kode mangler, slettes brukernavnet.
 • NODEID-erstattet med ekstern kode for den valgte noden
 • PARENTNODEID-erstattet med ekstern kode for overordnet for den valgte noden

For andre parametere:

 • COMPANYCODE-erstattet direkte med CompanyCode i henhold til system informasjon > Session variabler
 • Versjon-erstattet direkte med Navnet på den valgte versjonen

Husker!

 • Alle Paramatrerar skiller mellom store og små bokstaver
 • Eksterne kode parametere faller tilbake på en tom streng hvis det ikke finnes noen eksterne koder

Kontakt Din konsulent hvis du har ytterligere spørsmål om dette.

Flik: Menyadministratör

Her kan du angi at brukere som ikke har administrative rettigheter, skal ha tillatelse til å administrere bare menyer.