Jämförelsetjänsten

Jämförelsetjänsten

I Stratsys jämförelsetjänst kan besökare på er hemsida jämföra tjänster inom ex. en kommun, ett företag eller en organisation. I denna artikel går vi igenom hur ni kan sätta upp, administrera och förvalta er jämförelsetjänst.

 

En introduktion till Jämförelsetjänsten
Behörighetskrav
Uppsättning

Inbäddning

Objektsbeskrivning

Administration

Kartfunktionalitet

Flik: Allmänt

Flik: Sökkriterier

Flik: Länkar

Flik: Jämförelsestruktur

Flik: Uppdatera data

Introduktion 

Med Stratsys jämförelsetjänst kan besökare på er hemsida jämföra tjänster inom ex. en kommun, ett företag eller en organisation. Ett vanligt tillämpningsområde är jämförelser baserat på allmänna fakta, nyckeltal och enkätsvar inom skolan. Föräldrar till skolbarn kan då jämföra olika skolor utifrån olika kvalitetssäkrade nyckeltal som finns lagrade i en kommuns Stratsys-verktyg.

Hur används jämförelsetjänsten?

De flesta kommuner använder sig av nyckeltal i resultatuppföljningen av de verksamheter som omfattas av kommunens kundval. Nyckeltalen kan vara siffer- eller textbaserade för att exempelvis kunna svara på frågor så som Vilka språk talar lärarna? eller Andel elever som trivs i skolan. Genom att samla resultaten av uppföljningen i Stratsys och tillgängliggöra dem via jämförelsetjänsten sätter ni kommuninvånaren i centrum och ger denne ett kraftfullt beslutsunderlag i valet av tjänsteleverantör. Resultaten av jämförelsen kan presenteras både i tabell och med diagram men även med svaralternativ.

Exempel på tabell:

Exempel på diagram:

Exempel på Svarsalternativ:

Behörighetskrav

För att administrera jämförelsetjänsten i Stratsys krävs att du blivit tilldelad, eller ingår i, en behörighetsgrupp som har tillåtelse att administrera jämförelsetjänsten.

Utöver behörigheten i Stratsys behöver du ha tillgång till redigering på den sida där ni vill att tjänsten ska vara synlig.

Uppsättning

Inbäddning

För att använda Stratsys jämförelsetjänst behöver filer till CSS och JavaScript inkluderas på den sida där ni vill att tjänsten ska vara synlig.

Endast HTTPS stöds för samtliga adresser.

Stratsys jämförelsetjänst kräver:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.stratsys.se/comparison/style/[companycode]">
 
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
 
<script type="text/javascript" src="https://www.stratsys.se/comparison/script/[companycode]/bundle"></script>

Dessutom behöver ett HTML-fragment samt initieringsskript på sidan inkluderas:

<div class="stratsys-comparison-service">
    <noscript>
        <p>Din webbläsare stödjer inte JavaScript!</p>
    </noscript>
    <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://www.stratsys.se/comparison/script/[company]/bundle"></script>
    <script type="text/javascript">
        stratsys.comparison.start({
            baseUrl: 'https://jamforelse.stratsys.se',
          company: '[companycode]',
            selector: '.stratsys-comparison-service'
        });
    </script>
</div>

 

Tänk på att justera companycode till er specifika companycode. Er companycode hittar ni antingen genom att se till den URL ni använder för att komma åt er Stratsysdatabas (companycode.app.stratsys.com) eller genom att gå till systeminformation.

 

Objektsbeskrivning

Inställning

Beskrivning

Obligatorisk

baseUrl

Adressen till API:t för Stratsys Jämförelsetjänst (standardvärdet är https://jamforelse.stratsys.se)

Nej

company

Companycode. Samma kod som kunden använder för att logga in i Stratsys.

Ja

selector

Selektor för elementet som jämförelsetjänsten ska placeras i.

Ja

sectionGroupIds

En lista med id (int array) på de grupper som ska visas. Om inget anges visas alla grupper.

Nej

Exempel

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Jämförelsetjänsten</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.stratsys.se/comparison/style/[companycode]">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
    <div class="stratsys-comparison-service">
        <noscript>
            <p>Din webbläsare stödjer inte JavaScript!</p>
        </noscript>
        <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="https://www.stratsys.se/comparison/script/[companycode]/bundle"></script>
        <script type="text/javascript">
            stratsys.comparison.start({
                baseUrl: 'https://jamforelse.stratsys.se',
              company: '[companycode]',
                selector: '.stratsys-comparison-service'
            });
        </script>
    </div>
</body>
</html>

Administratrion

Hur administreras jämförelsetjänsten?

Jämförelsetjänsten kan enkelt uppdateras inne i Stratsys verktyg för att försäkra att det alltid är aktuell och relevant information som speglas ut på er hemsid.

Eftersom jämförelsetjänsten baseras på information som finns lagrad i Stratsys kan tjänsten även användas för andra organisationer och tillämpningsområden än de kommunala. Alla nyckeltal som finns i Stratsys kan publiceras på en extern webbsida och bli föremål för jämförelse. För att se ett exempel på hur jämförelsen ser ut på en extern sida klickar du här: Täby. Du kan även läsa mer om hur Skövde kommun använder jämförelsetjänsten.

OBS! I jämförelsetjänsten ersätts ”streck (-)” för mått som inte har värden av:

  • ”Mäts ej” visas istället för ”steck (-)” ifall måttet inte finns på enheten
  • ”Värde saknas” visas istället för ”streck (-)” ifall det inte finns något värde rapporterat i måttet exempelvis:

Kartfunktionalitet

Till Stratsys jämförelsetjänst finns även en tilläggstjänst som gör det möjligt för användarna att leta sig fram bland olika tjänsteleverantörer via en kartfunktion. De kan ex. se den närmaste skolan eller äldreboendet baserat på bl.a. sin egen position. 

Flik: Allmänt

Titel: Visas som överrubrik på jämförelsens förstasida.

Beskrivning: Visas direkt under jämförelsens titel.

Temafärg: Du kan antingen välja direkt genom att klicka på en färg i spektrumet eller genom att ange en hexadecimal färgkod, exempelvis från er grafiska profil. 

Om du vill se hur jämförelsen kommer att se ut med den valda temafärgen gör du så här:

  1. Välj en temafärg.
  2. Gå till fliken Uppdatera data och klicka på knappen Uppdatera data.
  3. Öppna ett till webbläsarfönster och gå till https://jamforelse.stratsys.se/v6.0/kundnamn alternativt den hemsida där ni bäddat in jämförelsetjänsten. Det är viktigt att kundnamnet skrivs på precis samma sätt som när ni loggar in i verktyget.

Ni kan förslagsvis lägga in https://jamforelse.stratsys.se/v6.0/kundnamn som en egen menyflik i er jämförelsemeny. Gå först till rätt meny, och följ sedan stegen i bilden nedan: 

Webbplatsens namn: Webbplatsens namn visas enbart i sökmotorer och om jämförelsen öppnas i ett eget fönster. Webbplatsnamnet visas ej när jämförelsetjänsten ligger inbäddad i en annan webbsida.

Api-nyckel för karta: Denna nyckel används av jämförelsetjänsten för att visa kartan. Engelskspråkig information om hur en api-nyckel hämtas från Google hittar du här.

OBS! Om alternativet inte är synligt beror det på att ni inte har karttjänsten aktiverad. Kontakta er kundansvarige för ytterligare information kring detta. 

Beskrivningsfält för tooltip: Välj vilket av era beskrivningsfält som ska användas vid tooltip för jämförelsemåtten.

 

Flik: Sökkriterier

Du kan välja ifall jämförelsen ska ha geografiska områden som sökkriterier eller om du vill använda dig av något annat egen definierat kriterium exempelvis Språk, Årskurs eller Inriktning. Det går även att använda en kombination av dessa.

                                                       

Bildexemplet nedan visar hur en sökkriteriekategori, visas för användarna när jämförelsen används på en webbplats. Väljer användaren ett sökområde är det endast de träffar som tillhör det sökområdet som visas i listan för jämförelse.

Lägg till sökkriterier 
Det går att lägga till nya sökkriteriekategorier genom att klicka på knappen Lägg till sökkriterium. I dialogrutan som dyker upp fyller du i ett Namn på kategorin. Du väljer även för vilka jämförelsegrupper som kriteriet ska vara synligt.

Ändra ett sökkriterie
Det går att redigera de befintliga sökkriteriekategorierna genom att klicka på Skiftnyckeln  till vänster om namnet. 

Ta bort ett sökkriterie
Klicka på Skiftnyckeln   till vänster om sökkriteriegruppens namn och välj Ta bort.

Lägg till ett nytt kriterium under en kriteriekategori
Klicka på Lägg till [ditt egendefinierade kategorinamn]. I dialogrutan som öppnas väljer du vad kriteriet ska ha för Namn. Avsluta genom att klicka på Spara.

Ta bort ett kriterium under en kriteriekategori
Klicka på Soptunnan  till höger om aktuellt sökkriterie.

Byt ordning på sökkriterier
Klicka på pilarna   för att flytta ett sökkriterie eller en hel sökkriteriekategori uppåt eller nedåt.

Definiera vilka enheter som ska tillhöra respektive sökkriterie
Vilka enheter som ska tillhöra vilket sökkriterie definierar du för respektive enhet under fliken Jämförelsestruktur.

Du kan välja enbart ett eller markera flera med hjälp av SHIFT eller CTRL. Vill du avmarkera så kan du hålla in CTRL och klicka på sökkriteriet du vill avmarkera. Avsluta med att klicka på Spara.

Flik: Länkar

Här lägger du till de länkkategorier som kan vara intressanta att visa under de olika enheterna. Det kan vara länkar till valfria hemsidor eller till ex. era egna publiceringsvyer.

Ange Namn och Synlig för följande jämförelsegrupper. Enheter som är tillagda under de valda jämförelsegrupperna får möjlighet att lägga till direktlänkar inom denna länkkategori. Ex. Hemsida för en skola. Bilden nedan visar var länkarna visas på er externa jämförelsesida för respektive enhet.

För att lägga till länkar till respektive enhet går du till fliken Jämförelsestruktur och klickar dig fram till rätt enhet - se nedan.

Flik: Jämförelsestruktur

Fliken delas in i Jämförelsestruktur till vänster och Områdesgrupp till höger.

                                
Jämförelsestruktur

Under jämförelsestrukturen väljer du vad det är som skall jämföras. De översta områdesgrupperna kommer att visas på första sidan av jämförelsetjänsten för de externa användarna. I bildexemplet till ovan används bland annat områdesgrupperna Barn och utbildning och Äldreomsorg. Områdesgrupperna delas sen in i en eller flera Jämförelsegrupper (i exemplet nedan används bl.a. Förskola, Familjedaghem och Grundskola) med deras underliggande enheter.


Områdesgrupp

Lägg till Områdesgrupp
Du börjar med att skapa en områdesgrupp. Detta gör du genom att klicka på den blå länken Lägg till områdesgrupp.

Då visas rutan till höger "Skapa Områdesgrupp" där du kan sätta namnet på gruppen och välja på vilken placering den ska visas. Namnet används som rubrik på gruppen på hemsidan. Avsluta genom att Spara.

Områdesgrupper publiceras först när de har minst en underliggande jämförelsegrupp som är publicerad. Om alla jämförelsegrupper under en områdesgrupp är opublicerade blir områdesgruppen per automatik också opublicerad.

Inställningar för en Områdesgrupp
Klicka på Områdesgruppen för att komma åt dess inställningar. Du kan ändra namn och placering men du får även en hel del andra inställningsmöjligheter som visas nedan.

Lägg till bild för områdesgrupp
Bilden kommer användas på första sidan för jämförelsetjänsten, kopplad till denna områdesgrupp. Se bildexemplet nedan. Beskär gärna bilden så att den har samma proportioner som bilden får om den har bredden 300 pixlar och höjden 200 pixlar (3:2) för att bilderna ska passa bättre ihop på hemsidan. Bilden får inte vara större än 1 MB. Bilder som ej har de rekommenderade proportionerna beskärs eller förvrängs inte. Däremot kan deras storlek ändras för att de ska rymmas på den tillgängliga ytan.

Du kan även välja vilken information som ska varje enhet ska ha möjlighet att visa. Kryssa för den informationen som är aktuell i er jämförelse.

Det finns möjlighet att välja följande

I exemplet nedan visas en enhet som använder enhetsspecifik bild, beskrivning, adress, telefon, epost och hemsida.

 

Migrera adresser till koordinater
Alternativet är bara synligt ifall ni har Kartfunktionaliteten aktiverad. 

Jämförelsegrupp

Lägg till Jämförelsegrupp

Du knyter jämförelsegrupper till områdesgruppen genom att klicka på den blå länken ”Lägg till jämförelsegrupp”. Namnet på jämförelsesidan skrivs in i första fältet och visas för användarna som en länk under områdesgruppen. 

Adress för ansökan
Här kan du ange webbadressen till er webbsida för ansökningar till denna jämförelsegrupp (ex. förskolor inom ett visst område). När exempelvis förskolor jämförs med varandra så visas knappen "Ansökan" uppe till höger. Knappen till höger visas i anslutning till alla enheter som hör till den valda jämförelsegruppen när dessa jämförs med varandra. Själva ansökningssidan administreras ej av Stratsys.

 Publicerad
Välj om denna jämförelsegrupp och dess underliggande enheter ska vara synlig på hemsidan. Används främst under ert uppbyggnadsskede.

 Aktivera karta
Alternativet är enbart synligt ifall ni har Kartfunktionaliteten aktiverad. 

Placeras före
Om du vill flytta denna jämförelsegrupp i relation till de övriga.

Rubrik & information för valsidan
Rubrik för valsidan är den rubrik som visas efter att användarna har valt en Jämförelsegrupp under någon av era Områdesgrupper på jämförelsetjänstens förstasida (ex. Förskolor under Utbildning). Ett exempel på Rubrik för valsidan visas nedan.
I fältet Information för valsidan skriver du den förklarande text du vill att användarna ska mötas av när de börjar jämföra enheter som hör till denna jämförelsegrupp. Det kan t.ex. vara en kortfattad text som beskriver vilka olika jämförelsealternativ ni erbjuder.Rubrik för tabellsidan
Tabellsidan är sidan som visas när användarna jämför flera olika enheter. På tabellsidan kan användarna öppna diagramsidan för de olika jämförelsemåtten som används i denna jämförelsegrupp. Ett exempel på Rubrik för tabellsidan visas nedan.

Enheter
Klicka på "Ändra enheter" och kryssa för de enheter som ska vara valbara i jämförelsegruppen.

I jämförelsetjänsten kan användarna välja att rangordna olika enheter baserat på ett utvalt mått eller att jämföra alla tillgängliga mått mellan några utvalda enheter. De kan se resultaten i en tabellsida eller i diagramform. Nedan får du en förklaring på hur du lägger till de enheter  som ska höra till denna jämförelsegrupp och vilka mått dessa enheter ska jämföras utifrån.

Gruppera måtten per nyckelord i nyckelordsgruppen
Om du vill att måtten ska delas in i olika kategorier, när användarna jämför olika enheter på webbsidan, kan du här välja vilken av era nyckelordsgrupper träffarna ska kategoriseras utifrån. Mått som ej är taggade med ett nyckelord i den valda nyckelordsgruppen kommer visas ovanför de kategoriserade nyckelorden. Se Nyckelordsgrupper för mer information om nyckelord.

Mått
Här väljer du vilka mått som användarna på den externa sidan ska kunna rangordna enheterna utifrån. För att lägga till eller ändra befintliga mått väljer du "Ändra mått".

⚠️För att måttet ska dyka upp behöver Utfallskolumnen i måttet vara av typen Utfall. Utfallskolumnen behöver även vara först bland måttkolumnerna.

I första bilden nedan har man valt att visa måtten Antal barn per årsarbetare, Mitt barn är tryggt i förskolan, Antal barn på förskolan, Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns språk. I bilden under kan vi se hur det kan se ut i jämförelsetjänsten.

Alla konsoliderade mått som återfinns på någon av jämförelsegruppens enheter går att välja in till jämförelsen. Det är vanligt att dessa mått administreras i en egen meny för att ge en bättre överblick. Ta gärna kontakt med er kundansvarige för övriga frågor kring er uppsättning.

Notera: Det är viktigt att jämförelsemåtten är utdelade till alla enheter som ska kunna rapportera in måttdata till jämförelsetjänsten. 

Du har möjlighet att välja att måttet ska visas under ett alternativt namn på hemsidan. Vill du byta deras inbördes ordning kan du använda dig av drag and drop.

 

Periodinställningar
Här väljer du för vilken period måttdatan i jämförelsen ska visas. 

Avsluta med att klicka på Spara.

Ta bort en jämförelsegrupp
Tänk efter en extra gång ifall du vill ta bort hela jämförelsegruppen eller om du bara vill ändra så att den inte längre är publicerad. Vill du radera den klickar du på knappen Ta bort som du hittar längst ner på sidan.


Enhet

Allmän information om en specifik enhet fyller du i efter att du klickar på den aktuella enheten och öppnat dess redigeringsläge.

Ifall ni använder er av Kartfunktionaliteten är det viktigt att varje enhet har sin adress angiven. Annars kan de inte visas på rätt ställe på kartan. Fälten för koordinater och Position från adress är bara synliga ifall ni har kartfunktionaliteten aktiverad. Se Kartfunktionalitet för beskrivning av dessa alternativ.

Om kartfunktionaliteten inte är vald så visas kontaktuppgifter för enheten först, annars visas dem efter. Under jämförelsegruppen fick du möjlighet att välja vilken information som varje enhet ska ha möjlighet att visa. 

Det finns möjlighet att välja följande

Under vardera enhet kan du välja att ange adress, telefonnummer, e-postadress och en beskrivning av enheten. Du kan även ladda upp en bild och lägga till en förklarande tooltip. Bilden behöver ha proportionerna 4:3 och om någon av sidorna är större än 200 x 150 pixlar skalas bilden automatiskt ner i storlek. Saknar du något av de beskrivna informationsfälten beror det på att de inte är aktiverade för denna jämförelsegrupp.

I exemplet nedan visas en enhet som använder enhetsspecifik bild, beskrivning, adress, telefon, epost och hemsida.

 

Slutligen kan du även välja vilka sökkriterier enheten ska tillhöra. De valbara alternativen definieras under fliken Sökkriterier. Du kan välja enbart ett eller markera flera med hjälp av SHIFT eller CTRL. Vill du avmarkera så kan du hålla in CTRL och klicka på sökkriteriet du vill avmarkera. Avsluta med att klicka på Spara.

Flik: Uppdatera data

För att ändra för vilken period data publiceras, så behöver du uppdatera periodinställningarna i varje jämförelsegrupp. Se följande avsnitt: Periodinställningar

För att förbättra prestandan mellanlagras informationen till jämförelsetjänsten. Detta innebär att ändringar som görs inte blir synliga direkt. Du kan tvinga fram en uppdatering genom att rensa cachen med hjälp av knappen Uppdatera data.