1. Håndbok
  2. Innstillinger for noder
  3. Diagrammer og analyse av beregninger

Diagram

Diagrammer brukes til å visualisere data i Stratsys for ulike målinger. Diagrammer er delt i to kategorier hvor du kan gjøre:

  1. Innstillingene for Diagrammallar
  2. Innstillinger For størrelsen på diagrammene

Innstillingene du angir her, påvirker innstillingsalternativene som brukere har tilgang til når de bruker diagrammer i visninger


Flik: Diagrammallar

Under malene for fanearket kan du opprette maler for diagrammer du vil bruke til å visualisere målinger i Stratsys. Du kan også velge hvilket diagram som skal være standard diagram i et nytt Måttnod eller i en Målmaler.

Standard utvalg av diagrammal
angis ved å tappe malnavnet og klikke Flagg som vises.

Diagramnamn
Du endrer navn på diagrammet ved å sette deg selv i Navn-feltet, dette vises i bildet ovenfor som "linjediagram" og er synlig som "navn..." i det grå ut området når du legger til nye diagrammer maler.

Visa stödlinjer
Noen diagrammer gjør det enklere å lese dataverdier Hvis diagrammet inneholder vannrette og/eller loddrette støttelinjer.

Oppsett for serie 1. Til serie 6.
Klikk den stiplede boksen mellom Serien Og Stabel For å angi fargen du vil vise dataene i.
Klikk ordet Stabel Slik velger du mellom å vise dataene Stabel, Linje Eller Området For hvert Serien.

Dataetiketter
Dataetiketter Brukes til å vise og skrive ut dataverdien.

Forhåndsvisning
Viser i sanntid alle endringene du gjør ovenfor.

Slett diagram
Helt til høyre, klikk Støv bin Hvis du vil fjerne en Diagrammall.

Obs. Hvis du velger å endre standard Diagrammall og vil fjerne den samme, må du først lagre endringen i det nye utvalget av standard Diagrammall.

Legg til diagrammal
Når du begynner å skrive i det underliggende nedtonet diagrammallen vil bli aktivert og en ny nedtonet diagrammall Addert neden den. Fortsett som over til du kommer til ønsket variant av diagrammallar Å velge mellom.

Tab: innstillinger

Her kan du angi størrelsen på diagrammalen når den vises i visninger eller rapporter ved hjelp av ulike nodegenskaper. Men selv om, for eksempel, skal tomme perioder vises eller ikke i diagrammene.

De generelle
Hvis du velger å klikke i avmerkingsboksen i følgende illustrasjon, blir alle tomme perioder slettet når du viser data i diagrammer.

Størrelse
Du kan endre pikselstørrelsen for Bredde Og Høyde For følgende deler av diagrammene. Klikk verdien du vil endre, Skriv inn en ny, og når du er ferdig, avslutter du med et robust Klikk på Skyte.

  • Diagramnodegenskapen i visninger -Angir bredden og høyden på diagrammer som vises innebygd direkte i visninger.
  • Diagramnodegenskapen i rapporter -Angir bredden og høyden til et diagram som vises i en rapport.
  • Gamle kart ikon visninger -Angir diagrammet størrelse for den gamle Nodegenskapen Diagramsidaikon.
  • Måluppfyllnadsnodegenskapen -Angir størrelsen for Nodegenskapen Måluppfyllnadsdiagram.