Rapporter

Opprett ny rapport

Kopier mal

Slette rapporter

Historie

Rapportsiden viser alle gjeldende rapporter for enheten du er på. Rapportene som vises, opprettes for versjonen du er i, det vil si i aktuellversion Alternativt planeringsversion. Akkurat som bindemidler vanligvis har et register i begynnelsen for deg å finne det du leter etter enklere, har vi valgt å bruke Rapportkategorier Hvis du vil dele rapportene for deg på rapportsiden. Hvis du drar lignelsen ett skritt videre, er rapportsiden den faktiske boken der rapportene er samlet inn.

Opprett ny rapport

For å fylle opp denne orienteringen boken ovenfor med informasjon, må vi så klart å lage rapportene først. Her kan det avvike i form av struktur hvis vi ønsker å skape en helt ny rapport eller bare kopiere en eksisterende, og derfor er det også to "+ Create Report" knappene på rapporten siden. Den første som lar deg lage en rapport fra begynnelsen til slutt. Den andre "Quick-Create" en rapport for deg slik at du bare trenger å angi hva som kan være forskjellig fra den gamle rapporten.

Du har disse rapporttypene du kan velge blant:

 • Stående rapport
  I en stående Rapporten Du bygger en rapport struktur som består av overskrifter, tekster og tabeller. Rapportstrukturen kan genereres automatisk basert på informasjon fra kontroll modellene, men kan også bygges opp helt rapportspecifikt. Sluttresultatet er en rapport som kan eksporteres til Word eller PDF med forsiden, innholdsfortegnelsen og rapport innholdet.

 • Trestruktur
  Denne rapporttypen viser informasjon fra en kontroll modell i en trestruktur som tydelig viser hvordan informasjonen er tilkoblet.

 • Tabell
  Denne rapporttypen viser informasjon fra en kontroll modell i en tabell. Rapporttypen egner seg godt til å vise mye informasjon fra en valgt kolonne i kontroll modellen.

Opprett stående rapport

 1. Velg rapporttypen, og klikk Neste, nederst til høyre. Det merkede området påvirker både versjonen av rapporten på rapportsiden og versjonen av rapportdeler som henter teksten/dimensjonen og Aktivitetsnoder. Obs! Ikke kontroller Hvilke periode data til nodene som hentes fra. Dette styres av rapporteringsperioden.
 2. I løpet av trinn Generelt Angir navnet på rapporten, Rapportperioden I tillegg til Innstillinger Du vil ha i rapporten.
  1. Skriv inn navnet på rapporten i navn-boksen.
  2. Under Rapportperiod Angi perioden rapporten skal baseres på. Alle rapportdeler vil hente informasjon fra perioden du angir her.
   -at rapporten er Tilgjengelig i menyen administrasjon betyr at det vil gå å sette opp som en fane i menyen.
   -rapporten skal Kopieres automatisk til neste periode betyr at den kopieres automatisk når den siste rapporterings enheten har sendt sin rapport til klar, eller et bestemt antall dager etter fristen.
  3. Under innstillinger har du muligheten til å fylle ut hvis du vil at rapporten skal Beredningsfas. Dette betyr at enhetene først godkjenner rapporten, og deretter sendes i en forberedende fase der styret, styret eller andre organ vil først skrive en formell beslutning, kommentar eller lignende før rapporten er merket som ferdig. Du kan velge om du vil Aktiver forberedelse for distribuerte rapporter og/eller Aktiver forberedelser for tilordnede rapporter. Hvordan utarbeidelsen fasen skal se ut er satt i administrasjonen. Hvis du ikke merker av i avmerkingsboksen, vil rapporten i stedet gå direkte til klar når du rapporterer godkjenning.
 3. I løpet av trinn Enheter Enhetene som skal rapporteres i malen, merkes. Du kan bare velge dine egne og underliggende enheter.
 4. I løpet av trinn E-postinnstillinger Du kan konfigurere sending av e-postpåminnelser for rapporten.
  1. Hvis du vil endre e-postinnstillingene senere, går du til Rapporten, klikker du rapporten og velger Visa Administration Og Innstillinger. Her under De generelle Klikk på den Endre og velger Neste Å komme til E-postinnstillinger.
  2. Mail påminnelser for rapportering: Du kan styre hvor mange dager før fristen for en rapport for å sende en e-postpåminnelse, og om det skal sendes daglige påminnelser til fristen. Du kan også styre om purringer skal sendes hvis en tidsfrist blir sendt. Påminnelser sendes alltid om morgenen og påminnelser etter at en tidsfrist vil fortsette å bli sendt til rapporten er godkjent. E-postpåminnelser sendes bare til enheter som ennå ikke har godkjent rapporten, og bare til personer som har tillatelse til å godkjenne rapporten.
 5. Klikk på den Opprette Nederst til høyre for å se opprettet rapporten og begynne å bygge Rapportmallsstrukturen

Opprett tre-eller tabellrapport:

 1. Velg rapporttypen, og klikk Neste, nederst til høyre.
 2. Skriv inn navnet på rapporten i navn-boksen. I rullegardinlisten kontroll modell velger du kontroll modellen som rapporten skal baseres på.
 3. Velg kolonnene med Tilgjengelig Og Valgte Du vil ha i rapporten. Klikk på den Neste Nederst til høyre for å bekrefte.
 4. Velg egenskapene du vil ha synlig i kolonnene som er merket i trinn 3. Klikk på den Opprette Nederst til høyre for å se opprettet rapporten.

Les mer under tre eller tabellrapport.

Kopier mal

Hvis du allerede har en rapport som inneholder nesten det samme innholdet som du vil ha med i den nye rapporten, kan du dra nytte av å kopiere en tidligere rapport. Du vil kanskje at rapporten skal ha like overskrifter, tekstfelt og tabeller, eller rapportdeler for å hente lignende informasjon (for en ny periode). Du får også innstillinger om hvilke enheter rapporten vil være tilgjengelig for, og hva den skal ha for generelle innstillinger (for eksempel tydelig valg og lesbarhet).

Når du har kopiert rapportmalen, trenger du bare å justere hva som skal endres.

Hurtigkopi av rapport
Når du kopierer rapporter raskt, mottar rapporten automatisk innstillingene som er angitt i Grundinställningar Rapporterinsprocessen i administrasjonen. Du kan endre disse i ettertid under innstillinger.

Hvis du vil kopiere en rapport raskt, utvider du rapporten. Deretter velger du å klikke Kopier mal.

Slette rapporter
Vil du slette rapporten for alle enheter eller bare for noen/noen utvalgte?

Slett rapporten for valgte enheter
Se innstillinger/rapporterings enheter hvis du bare vil slette rapporten for én eller flere enheter.

Fjern rapporten for alle enheter
Hvis du vil slette en rapport, klikker du rapportnavnet (for å fjerne den). Deretter klikker de tre prikkene som vises lengst til høyre på bildet nedenfor. Velg Fjerne .

I administrasjonen, kan du Gjenopprette Slettede rapporter.

Historie

Tenk hvor fint de ville ha vært å unngå å produsere dekselet fra året før når du vil se hva som var skrevet på en rapporttittel. Det er akkurat slik vi har tenkt på Stratsys. Når du er på en overskrift, kan du derfor klikke Historiktabben Til høyre for kommentarfeltet for å se historien til tittelen.

Selvfølgelig bør vi ikke bli der med god funksjonalitet. Nå forestille seg at du hadde åpnet orienteringen boken og tatt ut alt som de ulike rapportering enhetene har skrevet om et bestemt emne. Dette er å da kunne omplassere materialet i nye rapporter basert på rapportering foretaket eller rapporten tittel, i et uendelig antall kombinasjoner. Du kan gjøre akkurat det ved å bruke søkemotoren i Stratsys.

Akkurat som vi alle har våre egne personligheter og særegenheter, har hver rapportering enhet sin egen spesielle betingelser og arbeidsmetoder. Derfor må vi være i stand til å sette en ramme for en rapport, men samtidig skape nok fleksibilitet for rapporteringen enheter. Vi gjør dette i Stratsys via Rapportmallstruktur Og Enhetsstruktur. Det første settet som navnet, betyr en overordnet struktur for rapporten. Innenfor denne rammen, kan enhetene deretter gjøre de endringene de ønsker. På denne måten får du en rapport der alle følger samme struktur mens rapporten kan tilpasses den enkelte enhetens behov. Utseendemallar for tabeller Bruk dette til å sikre at tabellene i systemet har den mest ensartede formateringen, og for å tilpasse utseendet til den grafiske profilen din.

Med en kompleks funksjonalitet med plass til skreddersydde løsninger, vil det også være mange konsepter og begreper som noen ganger risikerer å skape forvirring. Mitt håp er at ved å trekke paralleller til den fysiske verden, har vi klart å gjøre begrepet rapporter i Stratsys mer gripable og lett forståelig.