Gadgets

Opprette og administrere miniprogrammer                                        Gadget: koblinger
 
Gadget: aktivitetsdiagram                                                  Gadget: Måttanalys
 
Gadget: oppslagstavle                                                          Gadget: rapport
 
Gadget: Dashboardlänkar                                                   Gadget: Rapporteringstabell-rapportering                                                                                                       Fra startskjermbildet
 
Miniprogram: liste over gjøremål                                                          Gadget: Tabellvy
 
Gadget: ekstern side                                                            Gadget: Twitter
 
Gadget: Fritext                                                                    Gadget: undermeny
 
Gadget: Händelseflöde                                                      Gadget: YouTube
 
                                                                                            Gadget: Årshjul 

Opprette og administrere miniprogrammer

Obs! Slik legger du til en  Gadget På dashbordet må du tilhøre en  Behörighetsgrupp som er  Global administrator. Som  Lokal administrator Du kan bare endre de eksisterende miniprogrammene.

Klikker du knappen Legg til gadget Viser alle valgbare miniprogrammer som kan legges til på startskjermbildet. Klikk på den Legge Under gadgets du vil legge til, så bare klikk på Klart Youll ' se din ny innretning på Dashboard og du kanne starte tilpasser seg å dress din nødvendig.

Administrere i miniprogrammet
Hver Gadget Har et tannhjul i øvre høyre hjørne. Med denne Gear Du kan minimere en Gadget Oppdatere den, endre og slette den. Hvis du klikker på endre, kommer du til administrasjons gadgeten.

Gadgetarna FritextHändelseflöde, UndermenyÅrshjul Og Gjøremålsliste Kan vises i tre forskjellige størrelser: 1/3, 2/3 og 3/3 av bredden på siden. Hvis du vil velge en bredde, klikker du Gear Wheel I øvre høyre hjørne av gadgeten og deretter Endre. Velg ønsket bredde og bekreft ved å lagre.

Flytte et miniprogram
Du kan endre rekkefølgen på Gadgets Ved å dra dem på ønsket sted.

Tips! Hvis du får problemer med å flytte miniprogrammet til riktig sted, flytter du det i en sirkelbevegelse før du legger det på riktig sted.

Endre et miniprogram
Hvis du vil endre et eksisterende miniprogram, velger du Gear Wheel Øverst i høyre hjørne og velg Endre. Det innretning ville nå åpen for redigere bort. Alternativene du får, avhenger av typen miniprogram. denne funksjonaliteten er også tilgjengelig for lokale administratorer.

Fjerne et miniprogram
Hvis du vil fjerne et eksisterende miniprogram, klikker du Gear Wheel Øverst i høyre hjørne av miniprogrammet, og velg Fjerne.
Hvis du har 2 eller flere Gadgets I en rad og velger å slette en, vil de andre bli justert, hvis du fjerner den første i linjen av 3 Gadgets De vil bli flyttet mot venstre. 

Aktivitetsdiagram

Aktivitetsdiagram gir en god oversikt over statusen for enhetens aktiviteter. Hvis du klikker en av fargene, kommer du til en visning som filtrerer ut alle oppgavene med denne statusen.

Aktivitetsdiagram er et sektordiagram av status fordelingen for aktiviteter fra den valgte styrmodell. De valgte statusene vil bli visualisert i ditt valg av farger for å illustrere en situasjon analyse av fremdriften i aktivitetene.

Skriv inn en tittel, og velg Du Diagrammet skal gjelde for Dropdownlistan. Fargene som statusene representeres av i miniprogrammet, kontrolleres av innstillingene i status gruppen som brukes i kolonnen kontroll modell. Se Aktivitetsinställningar/flik: status.

Gadget: oppslagstavle
 

På oppslagstavler kan de interne administratorene sette opp informasjon og hjelpetekster for organisasjonen. Informasjon fra Stratsys kan også sees her. Klikk på teksten for å notere informasjonen som er skrevet.

Meldinger på oppslagstavler kan skrives av de lokale brukerne som er autorisert så vel som av Stratsys konsulenter. Hvis du vil skrive en melding, må du tilhøre en Behörighetsgrupp Med tillatelse til å skrive nye meldinger, kan du sette dette opp gjennom følgende trinn:

 1. gå til Administrasjon.
 2. Velg Behörighetsgrupper.
 3. Klikk på den Skiftenøkkel  For at Behörighetsgrupp Du vil tilordne tillatelsen til.
 4. Under Endre gruppe Du kan nå klikke i avmerkingsboksen Tillatelse til å skrive nye meldinger

Skriv ny melding på oppslagstavlen
Hvis du vil skrive en melding på oppslagstavlen, går du gjennom følgende trinn:

  1. Klikk på den Skrive ny På oppslagstavlen. Siden Skriv melding Visum.
  2. Jeg textrutan Rubrikk skriver du inn tittelen du vil at meldingen skal ha.
  3. Jeg rullgardinslistan Kategori velger du kategorien som samsvarer best med innholdet i meldingen.
  4. Under Publiceringsdatum , fyller du ut datoen da du vil at den tidligste meldingen skal vises.
  5. Selve meldingen er skrevet i Brödtext. Du kan bruke knappene øverst i tekstfeltet til å formatere tekst, opprette punktmerkede lister, stavekontrollere og så videre.
  6. Når du har skrevet meldingen, velger du fra rullegardinlisten Publiser til følgende enheter I hvilke deler av organisasjonen meldingen vil bli vist. (ved å merke av i avmerkingsboksen Vis også på underliggende enheter Meldingen vil også være synlig for enhetene som ligger til den valgte enheten.) Du kan også velge å publisere meldingen bare på bestemte tillatelsessett.
  7. Ved å klikke i avmerkingsboksen Send e-post med denne meldingen til alle brukere på utvalgte enheter og grupper Sendte meldingen som en e-postmelding til de berørte brukerne.
  8. Du kan velge å legge ved en fil i meldingen. Klikk på knappen Bläddra/bla gjennom og Finn filen du vil legge ved. (Hvis du vil legge ved flere filer, må du lagre og deretter åpne meldingen på nytt mellom hver filopplasting).
  9. Hvis du vil publisere meldingen, trykker du knappen Skyte.
Gadget: Dashboardlänkar

Dette Gadget Hvis du vil at brukere direkte på hjemmesiden skal bytte mellom forskjellige instrumentbord som en tabulator, i stedet for å bytte mellom dem via menyen. Velg koblingene du ønsker å se, vil disse da få en lys blå farge med pinner i øvre høyre hjørne, så du velger å lagre for å vise disse på dashbordet.
 

Miniprogram: liste over gjøremål 

Dette miniprogrammet brukes til å få en oversikt over de valgte aktivitetene på startsiden. Den viser aktiviteter fra valgte kontroll modell Kol onner og-handlinger fra møter. 

Instruksjon-administrasjon
Du kan velge hvilke kontroll modell Kol onner du vil at oppgavene skal vises med i miniprogrammet, på to måter.

Alternativ 1

 1. gå til Administrasjon/Aktivitetsinställningar.
 2. Under Vises i miniprogrammet for gjøremålslisten Kontroller modell kolonnene for kontroll modellen som du vil vise aktiviteter for, i miniprogrammet.

Alternativ 2

 1. gå til Administrasjon/Styrmodeller.
 2. Klikk på forsiden av kontroll modellen som inneholder aktivitetene du vil vise i miniprogrammet.
 3. Aktiverer Vises i miniprogrammet for gjøremålsliste.

Legg til gadgeten på Hjem-skjermen/Dashboard

 1. Gå til startsiden/Dashboard, og klikk på Legg til gadget.
 2. Velg Gjøremålsliste og klikk på Legge.
 3. Lukk Gadgetlistan og gi gadgeten en tittel. Velg også hvor bred du vil den skal være.
 4. Kontroller at miniprogrammet viser aktiviteter som brukeren er ansvarlig for. 

Instruksjon rapportering
Miniprogrammet viser aktiviteter fra planer/kontroll modeller og handlinger fra møter der den påloggede brukeren er ansvarlig. Du kan gi aktiviteten statusen Klart Direkte i den venstre kolonnen ved å klikke  Hake. Haken vil bli grønt og Aktivititeten vil ikke lenger vises i gadgeten (etter at den er Reloaded). Hvis du klikker en grønn hake i en møte handling, returnerer den til opprinnelig tilstand. Hvis du klikker en grønn hake i en aktivitet, åpnes modusen som vises i følgende illustrasjon (men med status velgeren utvidet), slik at du kan velge mellom alle statusene du bruker.

Brukeren kan også klikke en aktivitet/handling og åpne opp en modus der de kan skrive en vanlig kommentar og endre deres status. Du kan også endre navnet, ansvarlig og oppdatere sluttdatoen. Hvis handlingen kommer fra et møte, kan de klikke den blå koblingen for å gå direkte til gjeldende møte.

Listen til venstre viser de fullførte handlingene og handlingene der jeg endret ansvaret til brukeren aktivt klikker oppdatering (en knapp vises nederst i miniprogrammet når den er oppdatert) eller laster inn siden på nytt.

Filtrering i gadgeten
Miniprogrammet i standard modus viser uferdige aktiviteter og handlinger fra alle valgte kontroll modeller og møter der du er ansvarlig. Klikk på den  Filtreringsikonen I den øverste høyre, kan du begrense hvilke aktiviteter/handlinger vises eller velge å også vise fullførte aktiviteter.

Kommer fra -Du kan skjule aktiviteter fra planer (kontroll modeller) eller fra møter.
Tidsfrister -Hvis du vil filtrere bort aktiviteter basert på deres sluttdato, gjør dette.
Andre -velger alle fullførte aktiviteter som skal vises i miniprogrammet.

Legge til enkle aktiviteter fra miniprogrammet
Enkle oppgaver er aktiviteter som bare kan ses i gjøremåls miniprogrammet. Disse brukes som en personlig samling av aktiviteter. Start ved å klikke  Legge Aktiviteter. Aktivitetene kan ha et navn og en sluttdato, og personen som oppretter aktiviteten, angis automatisk som overordnet. Aktiviteten vil ha statusen du angir som standardstatus gruppe, og statusen vil være den første statusen i den gruppen (se Aktivitetsinställningar/status). De nye aktivitetene opprettes når du klikker Legge.

Gadget: ekstern side

Dette miniprogrammet brukes til å vise Web-sider på hjemmesiden til Stratsys.

 • Tittel-Velg et navn for gadgeten.
 • Ekstern side-Velg en eksisterende kobling til den eksterne siden. Hvis det miste er tom emballasje, stolpe en ny koble sammen å det ekstern side via "gå til administrasjon for ekstern sider".
 • Høyde-angi antall piksler gadgeten skal ta opp i høyden. Dette kan bare angis hvis miniprogrammet tar opp tre spalter i bredden (angitt i neste trinn). Hvis miniprogrammet tar opp 1 eller 2 kolonner, er høyden standard 250 piksler.
 • "gå til Administration for eksterne sider"-her er du koblet til en ny side hvor alle eksterne linker er postet (se mer info nedenfor).
 • Størrelse-her kan du velge hvor brede gadgeten skal være. Instrumentbordet består av 3 kolonner, og hvert miniprogram kan ta opp 1, 2 eller 3 kolonner.

Hvis du vil endre en eksisterende kobling eller legge til en ny kobling, klikker du her:

Så du får her (du kan også få tilgang til denne siden via administrasjon/menyer/eksterne sider):

  • Overskrift-gi eksterne siden en overskrift som vises i Stratsys
  • URL-type adressen til siden du vil koble til. Det er viktig at hjemmesiden starter med "https://". Hvis siden ser rar ut, kan det være fordi siden ikke støtter https://. 
   Støttede parametere for eksterne koder: ORGUNIT, NodeId, ParentNodeId, bruker
   Eksterne kode parametere faller tilbake på en tom streng hvis det ikke finnes noen eksterne koder
   Parametere som støttes for andre parametere: CompanyCode, versjon
   Alle Paramatrerar skiller mellom store og små bokstaver
    
  • Kilde system-hvis den eksterne siden refererer til en bestemt kilde system, kan dette være merket her. Det vil da være lettere å holde styr på om mange eksterne sider posteres.
  • Icon-hvis systemet ikonet som Sexterna siden refererer til er oppført, kan ikonet kobles her.
  • Legg til i gjeldende meny-dette valget er bare synlig for første gang å legge inn en ny link. 
Gadget: Fritext

Fritextgadgeten brukes til å skrive tekster som kan vises på dashbordet. Tekstene kan formateres i en Editor akkurat som når du skriver kommentarer i systemet.

Gadget: Händelseflöde 

Hendelses flyten viser hva som har skjedd på enheten du er i, i organisasjons velgeren. Brukere som har tilgang til planleggings versjonen, kan også se hendelser derfra.

Miniprogrammet viser følgende:

 • Nye noder lagt til
 • Oppdateringer av data i tiltak
 • Endring av status i oppgaver
 • Kommentarer skrevet til noder
 • Rapporter som aktiveres mellom ulike trinn
 • Nye brukere som legges til verktøyet

Hendelses flytens miniprogram kan vises i tre forskjellige størrelser, avhengig av størrelsen på plasseringen du vil at meldingene skal vises på instrumentbordet.

Obs! Arbeider du med ex. kommentarer som ikke bør være synlige for alle brukerne på enheten, anbefaler vi ikke dette miniprogrammet fordi det ikke er mulig å begrense innholdet som vises i miniprogrammet.
Gadget: koblinger
 
Du kan velge mellom snarveier til håndboken eller angi egne koblinger til eksterne sider, for eksempel Ark på et intranett.
 
Gadget: Måttanalys

Måttanalysen:
Til å legge til gadgeten For målings analyse klikker du Legg til Gadget Og velg Måttanalys

Tilbake på Dashboarden , gi gadgeten et navn, og velg deretter fra listen over publiserte mål analyser for å vise ønsket måttanalys. Størrelsen på Digrammet kan stilles inn til 1-3 ruter, avhengig av hvor mye informasjon som er omkring det som er relevant å inkludere. I gadgeten Gir også en rask kobling til den publiserte måttanalysen.

 

 Gadget: rapport 

I tabellen Rapporter vises Rapportene som er ment å fungere. avhengig av tillatelsene kan du utføre forskjellige oppgaver, for eksempel. Aktivere rapporten, rapporten, Sende rapporten til ferdig, vise rapport, eksportere rapport.

Instruksjoner for rapportering:

 1. Klikk på linken Rapporten
 2. Du kommer nå til å rapportere om den gjeldende rapporten


Slik legger du til et miniprogram for rapporten

 1. Velg Legg til gadget
 2. Velg miniprogrammet Report
 3. Velg ferdig
 4. Legge til en tittel
 5. Og antall rapporter som skal vises om gangen

Vis alle rapporter fra begynnelsen-ta avkrysningsruten "Vis alle..."Auto fylles ut når siden er lastet. I stedet for å vise en rekke rapporter som er satt opp i den siste boksen, vises alle rapporter i listen til brukeren.
Vis bare rapporter fra gjeldende enhet – viser bare rapportene som er gjeldende for enheten
Filtrer ut Clear Reports-filtrerer ut alle Klarmarkerade rapporter.
Vis bare rapporter der brukeren er en reporter-viser rapporter om at brukeren er satt som reporter.

Gadget: rapporttabell-rapportering fra hjemmesiden

Viser informasjonen som er tilpasset settet ditt. Nodene som du har vært ansvarlig for rapportering på vil bli vist her. Hvis du har mottatt en påminnelse for e-posten, finner du mest sannsynlig den i rapporterings tabellen. Avhengig av hva systemansvarlig har konfigurert, kan du rapportere ulike typer informasjon direkte fra hjemmesiden. Som standard kan du rapportere både mål og aktiviteter fra startsiden, og i noen tilfeller er det også mulig å rapportere overordnede mål og suksessfaktorer. Hva som er mulig og ikke avhengig av hva systemadministratoren har tillatt.

Eksempel på rapportering fra hjemmesiden

Mine målinger
I tabellen Mine målinger Du vil se målinger du er ansvarlig for rapportering i de neste 30 dagene. Tabellen viser:

 • Navn på mål
 • Hvilken enhet dimensjonene tilhører
 • Perioden det refereres til
 • Tidsfristdato
 • En "Rapporteralänk" som viser deg hva du skal gjøre

Instruksjoner for rapportering og kommentering:

 1. Klikk på knappen Rapport, merknad I kolonnen Å lage
 2. Tiltaket åpner seg og du kan rapportere periode verdiene og skrive en kommentar til de rapporterte verdiene på samme side.
 3. Bekreft rapporteringen ved å klikke på knappen Lagre og Lukk Nederst på siden. Hvis du har flere mål å rapportere verdier for, kan du klikke pilen ved siden av Lagre og Lukkknappen og velg & Lagre neste Eller & Lagre forrige.
 4. Når du har rapportert periode verdiene og klarmarkerat kommentaren, forsvinner målingen fra Mine målinger På startskjermbildet.

Obs! Som standard viser rapporterings tabellfilteret bare 10 noder. Hvis du vil vise en liste over alle, klikker du i avmerkingsboksen Vis alt.

Mine aktiviteter
I tabellen Mine aktiviteter Viser aktiviteter der du er ansvarlig for å oppdatere statusen i løpet av neste måned. Tabellen viser:

 • Aktivitetsnavn
 • Hvilken enhet aktiviteten tilhører
 • Sluttdatoen da aktiviteten har
 • En "Rapporteralänk" som viser deg hva du skal gjøre

Instruksjoner for rapportering:

 1. Klikk på linken Rapport, merknad I kolonnen Å lage
 2. Oppgaven åpnes, og du kan for eksempel oppdatere status, sluttdato, implementering, timer og budsjett og skrive en merknad på samme side.
 3. Bekreft oppdateringene ved å klikke knappen Skyte Nederst på siden
 4. Når du har oppdatert statusen, eller flytter sluttdatoen opp, forsvinner oppgaven fra listen Mine aktiviteter På startskjermbildet.

Når du legger til et rapporterings tabellfilter som et miniprogram på startsiden, begynner du med å velge en tittel for ex-miniprogrammet. Mine aktiviteter. Du kan deretter velge blant de rapporteringstabellsfilter Opprettet i administrasjonen. Du kan også angi om du vil at noder skal vises fra versjonen du er på, eller vise nodene fra begge versjonene.

Obs! Hva som vises under Å lage er underlagt den Ansvarsroll Gjeldende bruker er tilordnet. Hvis brukeren er ansvarlig for å bare kommentere ex. dimensions, vil teksten Kommentar. Også ansvarlig for å rapportere data er også vist i Rapporten.

Gadget: Tabellvy

Dette miniprogrammet viser en visning som er opprettet i Stratsys. Visningen kan imidlertid bestå av bare én kolonne. Du kan styre hva som vises, ved å velge Nodegenskaper og angi standardfilteret i visningsinnstillingene.

Ett bruksområde er for eksempel Hvis du vil fremheve nøkkel nøkkeltallene direkte på startsiden.

Obs! Visninger vises alltid som en tabell i miniprogrammet selv om de har forskjellig visningsmodus/-type når de vises i menyen. 

Gadget: Twitter

Du kan vise en Twitter-feed fra en Twitter-konto eller en valgfri hashtag (#). Krever tilgang til en Twitter-konto som skal settes opp.

Gadget: undermeny

Undermenygadgeten viser automatisk alle visningene som vises som Undermenyflikar på instrumentbordet. Undermenyene vises med et bilde og en beskrivende tekst (se beskrivelse). Formålet med gadgeten er å beskrive hva forskjellige sider skal brukes til.

 

Gadget: YouTube

Hvis du vil vise en YouTubefilm i en Dashboard Bruke dette miniprogrammet. Gi den et Rubrikk og en Link Til filmklippet, er det klart da. miniprogrammet støtter både http og HTTPS.

 Gadget: Årshjul

Den årlige Wheel er et verktøy som gjør det enkelt å holde seg oppdatert med de viktigste tids punkter for eksempel. Møter, regnskapsoppgjør, rapporter. Gjennom den årlige hjulet, kan du også se denne informasjonen for en rekke ulike enheter i samme år.

I den årlige hjulet har du muligheten til å gjøre følgende:

Rubrikk -Her angir du hvilken posisjon din årshjul burde ha.

Nytt årshjul -Opprett en ny Årshjul der du legger til de ønskede hendelsene.
Eksisterende Årshjul -Legg til en eksisterende Årshjul som ble opprettet tidligere. Du kan velge blant disse i en rullegardinliste. Du kan for eksempel bruke denne funksjonaliteten hvis du vil flytte en årshjul fra et instrumentbord til et annet. Merk! Du kan ikke velge Årshjul du opprettet av den eldre modellen.
Du -Du kan basere det årlige hjulet på en visning og vise gjeldende noder av visningen på enhets nivået du står på.

Under Størrelse -boksen kan du angi antall Årshjulet Å ta opp på Dashboarden. Deretter velger du å lagre for å vise Årshjul.

Nytt årshjul
Hvis du velger å opprette en ny Årshjul i miniprogrammet, kan du velge Legg til hendelse.Her har du muligheten til å sette opp følgende informasjon:
navn -Angi et navn for Hendelsen. Navnet og beskrivelsen vises når brukeren klikker på hendelsen i året hjulet eller i listen til høyre for den årlige hjulet i årshjulsgadgets som tar opp mer enn 1/3 av hjemmesiden bredde.
Beskrivelse -Skriv inn en kort beskrivende tekst for hendelsen.
Start-og sluttdatoer -Angi start-og sluttdatoene for hendelsen.

Enheter -Angi hvilke enheter hendelsen skal vises til-lokale administratorer kan velge å skjule hendelser som er ekspedert.
Delhändelser -Angi om hendelsen har del hendelser tilknyttet seg, og deres start-og sluttdatoer
Rapporten -Her kan du velge å koble en rapport som kan åpnes fra hendelsen.
Koblinger -Legg til eksterne/interne sider og sette et navn på dem.
Visninger -Her kan du velge å koble en visning som kan åpnes fra hendelsen.
Dokumentet -Du kan velge å laste opp et dokument til hendelsen. Obs! Maksimumsstørrelsen per fil er 10 MB. For større filer Koblinger direkte til plasseringen på intranettet.

Hendelser i den årlige Wheel
Kortere hendelser på 1 uke eller mindre vises som et enkelt punkt i det årlige hjulet.

Når du klikker en hendelse, kan du gjøre følgende:

 • Klikk på den Krysset For å lukke hendelsen.
 • Klikk på den Gear Wheel Å legge til eller endre innstillinger for hendelsen som ovenfor. Du kan også velge å slette en hendelse.
 • Klikk på den Øyet med en dash For å skjule hendelsen på gjeldende enhet. Dette kan være nyttig når hendelsen er delt opp fra den overliggende enheten. Obs! Skjulte hendelser kan gjennomgås ved å klikke på  Legg til hendelse og velger Velg i hendelses. Deretter kontrollerer du hendelsene du vil vise, før du klikker Legge.

Det finnes koblinger til sider, rapporter, visninger og dokumenter under. Se Aktivitetsdiagram I bildet eksempelet nedenfor.

Eksisterende Årshjul
Velg Årshjul du vil bruke, Velg størrelse og klikk på Skyte.

Endre en eksisterende Årshjul
Hvis du har valgt en eksisterende Årshjul (basert på en visning) og vil gjøre endringer i den (eller slette den), klikker du Endre Årshjul. Er Flik: Årshjul.

Hvis du har valgt en Årshjul opprettet manuelt (ved Nytt årshjul), endrer du den slik det er beskrevet i Nytt årshjul.

Utvid hendelse synlighet
Det er mulig å utvide synlighet til underliggende enheter for hendelser som er tilordnet ovenfra. For å gjøre dette, klikk på arrangementet, og klikk deretter Gear for hendelsen.


I enhets treet kan du nå velge hvilke underliggende enheter som også skal se hendelsen, og derfor deler vi flere hendelser som er opprettet på enhetsnivå, eller som er tilordnet vårt enhetsnivå fra overliggende enheter.

Kopier hendelser
Lar deg flytte hendelser fra ett år til et annet. Dette vil også påvirke hendelsene som enhetene selv har opprettet selv om de ikke vises på enheten du er på. Du kan også velge hvilken type hendelse du ønsker å kopiere.

Tøm hendelser
For alle de årene du har hendelser i, vil året bli vist på venstre side av den årlige hjulet. Hvis du ønsker å vise bare inneværende år og de kommende årene, her er en mulighet til å fjerne alle hendelser med en startdato i et gitt år. På denne måten kan du for eksempel slette alle hendelser for 2014. og la den arkiverte databasen lagre informasjonen i det foregående året.

Årshjul basert på visning
Hvis du velger Vis, vil du få en liste over alle visninger som har en aktivitets kolonne. Velg visningen du vil basere år hjulet på, og klikk Lagre. Da har du muligheten til å gjøre filtrering i visningen i henhold til dine behov.

Vis større Årshjul
Du kan også velge å Vis større Årshjul Som åpner en utvidet visningsmodus, spesielt nyttig for årshjul som inneholder et stort antall forskjellige noder.

Klikk på den Tilbake For å gå tilbake til vanlig Dashboard igjen.

Slette eller gi nytt navn til en Årshjul
Hvis du vil slette eller gi nytt navn til en Årshjul, kan du også finne den ved å gå til Administrasjon/Dashboard og kategorien Årshjul.

Tillatelser
Bare globale administratorer kan legge til nye årshjulsgadgets. Lokale administratorer kan legge til nye hendelser i alle entitetene i organisasjons treet og velge å skjule hendelser som er kontrollert ned til dem. Behörighetsgrupper.