Noder

Varför hittar jag inte noden?

Om du letar efter en nod som du tycker borde finnas på en viss enhet i en styrmodell, så får du hjälp här.

Gå igenom de olika orsaker och lösningsförslag som listas nedan i tur och ordning. Om du som fullständig administratör ändå inte hittar din nod, kontakta supporten så hjälper vi dig vidare.

Du som är användare i första hand din administratör för att få hjälp om tipsen nedan inte hjälper.

1) Noden är bortfiltrerad

Den allra vanligaste orsaken till att en nod inte visas är att den är bortfiltrerad. Både vyer och rapportdelar styrs av både filterinställningar och standardfilter, och ibland kan det vara svårt att förstå hur filterlogiken fungerar även för vana administratörer.

Om du hittar den nod du letar efter i namnfiltret, men den inte syns i vyn, så är noden bortfiltrerad. Om inte, gå vidare till nästa punkt:

Prova först att rensa bort all filtrering ur filtertratten om det gäller en vy. Om detta inte hjälper, undersök filterinställningarna. Där kan det finnas aktiva inställningar som inte framgår av filtertratten. 

Det förekommer också att filterinställningar är avaktiverade efter att Standarsfiltret ställdes in. Titta därför för säkerhets skull även i Standardfiltret för att se om det finns fler filter där än vad filtertratten visar. Om så är fallet kan man skapa om Standardfiltret genom att ta bort det och sedan kapa ett nytt - men säkerställ att du vet hur filtreringen skall se ut innan du tar bort ett Standardfilter.

I sista hand kan man skapa en helt ny vy (eller en ny rapportdel om det gäller en rapport). Då får du en ofiltrerad bild. Om noden dyker upp i denna nya vy / rapportdel, är problemet filtreringen. 

2) Noden finns inte på den enhetsnivå du tittar på

Noden kanske inte är nerfördelad eller synliggjord på den nivå du befinner dig på. Testa att "klättra uppåt" ett steg i taget i organisationsträdet och se om du hittar en nivå som noden syns på - kolla i namnfiltret på varje nivå. Om du hittar din nod på överliggande nivå, kan du försöka fördela ner den. Om detta inte går, håll muspekaren över checkboxen, så dyker det upp ett meddelande med orsaken. 

3) Noden saknar koppling

Om noden som inte visas är ett mått eller en aktivitet, kan orsaken vara att en koppling är borta på en viss enhet. Detta händer ibland vid omorganisationer.

Även om noden saknar koppling i sin vanliga styrmodell så kan den återfinnas i bruttolistorna. Gå till bruttolistan för mått- eller aktivitetsnoder och ställ dig på rätt enhet. Om du hittar den där, så är problemet att den saknar koppling. Se då om du kan lägga till kopplingen igen från kopplingsfliken - oftast måste du göra det från översta enheten, om noden finns på flera enheter.

Jämför med hur kopplingen ser ut för en nod som visas i den vy där du saknar noden för att få rätt koppling.

4) Noden har blivit borttagen

Om någon har råkat ta bort noden så går den inte att filtrera fram. Om en nod är borta från en viss enhet och styrmodellskolumn, så kan detta ändå ha orsakats av en borttagning av en kopplad nod i en annan kolumn i på en helt annan enhet.

Det kan därför ibland vara svårt att komma fram till exakt vilken händelse som har orsakat borttagningen. Läs mer om hur du återställer en nod och om Händelsehistoriken

5) Noden finns bara i planeringsversionen

Noder som skapas i planeringsversionen syns inte när du står i aktuell version. Prova att byta till planeringsversionen om du misstänker att detta kan vara orsaken.

6) Noden tillhörde en enhet som har tagits bort

Om noden försvann vid versionshanteringen eller direkt efter en omorganisation så kan noden ha haft sin huvudenhet på en enhet som har tagits bort. Detta går inte att ångra.

Gå till arkivlådan och se om noden fanns i förra versionen. Om du hittar den där, kan du återställa noden manuellt genom att kopiera informationen från denna nod.

Om det är mycket information eller många noder som saknas då de tagits bort av misstag tillsammans med en enhetsborttagning, behöver ni beställa detta som en skriptåterställning. Detta betraktas som konsultation om det orsakats av en omorganisation som gjorts utan Stratsys hjälp.

7) Noden har bytt namn

Ett namnbyte kan göra noden väldigt svår att hitta. Se om du hittar en nod med ett liknande/motsvarande namn. Om du misstänker att en nod har bytt namn, kan du se det i nodens händelsehistorik - se hur du hittar dit: Vem har gjort ändringen?

Ett annat fall är när Koladamått byter namn i Koladas egen måttbank. Namnen i Stratsys uppdateras då inte automatiskt, men behåller samma externa kod/Koladakod. Genom att jämföra koderna kan man då se att måttet har bytt namn och uppdatera till rätt namn i Stratsys igen.

8) Du saknar behörighet att se noden

I de flesta fall är all information läsbar för en fullständig administratör, men om er organisation arbetar med hemliga noder kan viss information ändå vara dold. Detta är dock ett mycket ovanligt scenario.