Allmänna frågor

Vem har gjort ändringen?

Beroende på vad som har ändrats så kan man leta på olika ställen. 

Allmänna ändringar

De flesta ändringar kan du som är administratör söka efter i Händelsehistoriken. En del händelser går också att ångra. Läs mer här.

För ändringar gällande rapporter finns det också en speciell rapportåterställningsmeny - se här.

Vem har ändrat i en nod?

Varje nod har en egen händelsehistorik som du når från Ändra-fönstret via pilen med klockan till höger. Klicka på händelse för att få upp mer detaljer. Du kan se vem som har gjort ändringar vid vilken tidpunkt. 

Vem har ändrat i en kommentar? 

Ändringar för kommentarer kan du se i ändrafönstrets historik enligt rubriken ovan. Men du kan också se vem som har skrivit vad i en befintlig kommentar genom att klicka på användar-symbolen i uppföljningsfönstret och sedan hålla muspekaren över de olika avsnitten - olika färg betyder olika författare:

Vem har ändrat en text eller tabell i en rapport?

I en rapports text- och tabelldelar kan du klicka på Händelser för att se vem som har ändrat denna text eller tabell och när. I fliken historik ser du istället eventuell text/data från rapporter från tidigare perioder.

För texter i rapporter som kommer från kommentarer via rapportdelar tittar du istället i nodens historik enligt tidigare avsnitt.