Övriga inställningar

Händelsehistorik

Via händelsehistoriken kan du filtrera fram ändringar och ångra vissa gjorda förändringar.

Beskrivning

I händelsehistoriken kan du som är administratör filtrera fram mycket av det som har hänt i er databas, exempelvis borttag av noder, ändringar i inställningar med mera. Du kan även ångra vissa händelser, till exempel borttagning av noder.

Du hittar händelsehistoriken i administrationen under "Övrigt":

Tips för filtrering

Om många händelser har skett kan det bli väldigt svårt att hitta den händelse man letar efter. Mest effektivt är att filtrera endast på Datum och Användare, om man vet vem som gjort ändringen. Ange så snävt datumfilter som möjligt.

Om något försvunnit, så leta så snart som möjligt - det förenklar sökandet och gör det mer troligt att det går att återställa utan fel.

Du kan filtrera information från händelsehistoriken enligt nedan, men tänk på att även om en nod är borta från en viss enhet och styrmodellskolumn, så kan detta ha orsakats av en borttagning av en kopplad not i en annan kolumn i på en annan enhet - sök därför hellre brett:

1. Datum - Här anger du det tidsfönster som du vill titta på. Du kan söka på ett enda datum genom att ange samma datum i båda fälten. 
2. Bara det som går att återställa - inställningen begränsar sökningen till händelser som går att ångra
3. Enheter - Välj enheter. Det går att välja flera. Du kan också inkludera underliggande enheter.
4. Användare - Välj användare som har gjort ändringen. Det går att välja flera.
5. Styrmodell - Välj styrmodell och styrmodellskolumn. Det går att välja flera.


När du är nöjd med ditt filterurval trycker du Filterera. Knappen Återställ återställer filtreringen så du kan ange nya filterkriterier.

Ångra händelse
Om till exempel en nod har tagits bort av misstag kan detta ångras om man hittar händelsen i historiken.

Titta på detaljerna "Visa detaljer" innan du ångrar så du ser exakt vad som kommer återställas - det kan vara flera noder, om dessa var kopplade och togs bort i samma händelse.

Ångra händelsen genom att trycka på den roterande pilen. Allt som listas under detaljerna återställs då:

Efter händelsen är ångrad visas detta med en blå ruta med texten "Ångrad":