Övriga inställningar

Händelsehistorik

I administrationen finner ni denna funktion som låter er se de senaste ändringarna som gjorts. Saknar ni en nod eller information är det hit ni kan vända er i första taget.

Händelsehistorik
Händelsehistoriken låter dig se och söka på allt som har hänt i er databas exempelvis sådant som inlägg, noder, vad som inträffat på respektive nod m.m. Du kan även i en del fall då noder tagits bort av misstag återställa dessa via Ångra ikonen till höger om händelsebeskrivningen.

Du kan söka ut information från händelsehistoriken genom att ange följande information:

1. Datum - Här anger du det Tidsfönster som du vill söka fram Händelser från.
2. Enheter - Välj ut de/den Enheter du vill inkludera i din sökning.
3. Inkludera underliggande enheter - Klicka i detta val för att inkludera underliggande Enheter till den/de enheter du valt ovan.
4. Användare - Välj vilken/vilka Användare du vill inkludera i din sökning.
5. Styrmodell - Här kan du välja vilken Styrmodell som information skall söka fram ifrån.
6. Kolumn - Om du i steget innan valt en Styrmodell kan du även precisera din sökning genom att välja vilka Styrmodellskolumner från denna som skall inkluderas i sökningen.
7. Återställ - Tar bort de valda sökpreferensernaÅngra borttagning av mål/mått/aktivitet
Om ni har tagit bort ett mål/mått/aktivitet av misstag kan denna sökas fram i händelsehistoriken och här via Ångraikonen bakom händelsen återställas. Detta är möjligt i många fall men om ni skulle hitta ett fall där det inte går vänligen kontakta Stratsys Support för mer hjälp. 

Om du väljer att ångra en borttagen nod kommer denna återställas och en blå ruta visar att Händelsen är Ångrad, du kan även välja att se mer eller mindre information om Händelsen via Visa/Dölj Detaljer.

 
Ångra massborttagning av avslutade aktiviteter
Det går även att återställa aktiviteter som tagits bort via Administration/Aktivitetsinställningar/Borttagning på samma sätt.
 
Framfiltrerad händelse (det fanns bara en avslutad aktivitet i den valda styrmodellskolumnen)
 
Efter att aktiviteterna i styrmodellen återställts