Stående rapport

Opprett stående rapport

Stående rapporter bygger en rapport struktur som består av overskrifter, tekster og tabeller. Rapportstrukturen kan genereres automatisk basert på informasjon fra kontroll modeller, men kan også bygges opp helt rapportspecifikt. Sluttresultatet er en forside, innholdsfortegnelse og rapport innholdsrapport.

For stående rapporter er det en klar prosess for rapportering:

 1. Rapportmall -en mal opprettes med en felles struktur for alle enheter.

 2. Enhetsanpassning -alle rapporterings enheter kan være malen de kan foreta justeringer i, legge til eller skjule deler for å enhetsanpassa malen.

 3. Rapportering -Her er selve rapporten skrevet på rapporterings enhetene.

 4. Klart -rapporten er klar!

Opprett stående rapport

1 – Velg rapporttype

Velg Stående rapporttyp

2-kategorien Generelt

Kategori: generelt

navn
Her har du navnet på rapportmalen.

Versjon
Velg hvilken versjon rapporten skal ha. Det merkede området påvirker både versjonen av rapporten på rapportsiden og versjonen av rapportdeler som henter teksten/dimensjonen og Aktivitetsnoder. Obs! Ikke kontroller Hvilke periode data til nodene som hentes fra. Dette styres av rapporteringsperioden.

Rapportperiod
Her kan du angi hvilken periode rapporten skal baseres på. Alle rapportdeler vil hente informasjon fra perioden du angir her.

Du kan angi at rapporten skal være tilgjengelig i menyen administrasjon, som betyr at den vil gå til en kategori i menyen.

Du kan angi at rapporten skal kopieres automatisk til neste periode, noe som betyr at den kopieres automatisk når den siste rapporterings enheten har sendt rapporten til ferdig, eller et bestemt antall dager etter fristen.

Innstillinger

Forberedelsesfasen.

Dette betyr at enhetene først godkjenner rapporten, og deretter sendes i en forberedende fase der styret, styret eller andre organ vil først skrive en formell beslutning, kommentar eller lignende før rapporten er merket som ferdig. Du kan velge om du vil Aktiver forberedelse for distribuerte rapporter og/eller Aktiver forberedelser for tilordnede rapporter. Hvordan utarbeidelsen fasen skal se ut er satt i administrasjonen. Hvis du ikke merker av i avmerkingsboksen, vil rapporten i stedet gå direkte til klar når du rapporterer godkjenning.

Klarmarkering

Her velger du om rapport overskriftene skal klarmarkeras Og hvis så, hvis det er i ett eller to trinn. Overskriftene vil ha én eller to avmerkingsbokser som angir at tittelen er fullført. Du kan også velge om du vil at alle overskriftene skal klarmarkerade For at rapporten skal sendes til ferdig. Denne innstillingen kan hjelpe hvis én eller flere enheter ikke har klarmarkera Sine overskrifter.

Lesbarhet

Angir at brukeren skal få tilgang til rapporten for andre brukere enn bidragsytere.

Tilgjengelige eksport

Du kan velge om brukere har tilgang til å eksportere til Word, PDF eller til begge.

Word-mal for eksport
I rullegardinlisten velger du en Word-mal som skal knyttes til rapportmalen. En Word-mal bestemmer oppsettet for hvordan rapporten skal se ut ved eksport til Word, for eksempel skrifter, linjeavstand, marger osv. Hvis du vil ha mer informasjon og administrasjon av malen, se Innstillinger for Word og eksport.

Fristen
Her angir du tidsfristene for fullføringen av rapporteringen og for når rapporten skal være ferdig i forberedelsesfasen hvis den er tilgjengelig. (i trinn 3 kan du bestemme om post påminnelser skal sendes basert på tidsfristdatoen. Hvis rapporten ikke har en tidsfrist, sendes ingen påminnelser.) Påminnelser sendes til personer som er bidragsytere til den gjeldende rapport enheten.

Ingen frist: Angir at rapporten ikke vil vises som forfalt. Den vises på startskjermbildet under rapportering.

Samme frist: Alle rapporterings enheter mottar samme frist. E-postpåminnelser kan sendes ut før eller etter tidsfristen, avhengig av innstillingene som er gjort for rapporten. Rapporten vises på startsiden et fast antall dager før fristen.

Automatisk frist: Henter forskyvningen som er angitt for rapportperioden Som rapporten er basert på. Det er da mulig for hver rapporterings enhet å endre datoen til en bestemt dato. Det er også mulig å justere fristen til en bestemt dato på rapportsiden.

Kategorier
Her velger du hvilken kategori rapportmalen skal tilhøre. Kategorien har som mål å gjøre det enklere å sortere og holde oversikt over ulike maler i systemet. Hvilke kategorier som er tilgjengelige, avhenger av hvilke valg den lokale administratoren har gjort. (hvis den lokale administratoren ikke har opprettet noen rapportmallskategorier, trenger du ikke å velge noe her.) for administrasjon, se Rapportkategorier.

Kontakt
Hvis du skriver brev fra kontaktpersonens navn, får du en liste over brukere som har disse bokstavene i navnet. Brukere kan se kontaktpersonens navn og e-postadresse i hver rapport i rapporter-listen.

3 enheter

Rapporterings enheter (innstillinger/rapportering enheter)

Velg enhetene som skal rapporteres i malen. Du kan bare velge dine egne og underliggende enheter.

4-postinnstillinger

Tab: Mail innstillinger

Hvis du vil gjøre inställnignar for å sende e-postpåminnelser for rapporten, går du til Rapporten, klikker du rapporten og velger Visa Administration Og Innstillinger. Her under De generelle Klikk på den Endre og velger Neste Å komme til E-postinnstillinger.

E-postvarsler for rapportering
Du kan styre hvor mange dager før fristen for en rapport for å sende en e-postpåminnelse, og om det skal sendes daglige påminnelser til fristen. Du kan også styre om purringer skal sendes hvis en tidsfrist blir sendt. Påminnelser sendes alltid om morgenen og påminnelser etter at en tidsfrist vil fortsette å bli sendt til rapporten er godkjent.

E-postpåminnelser sendes bare til enheter som ennå ikke har godkjent rapporten, og bare til personer som har tillatelse til å godkjenne rapporten.

Deaktivere påminnelser for bestemte enheter

Hvis du vil hindre at valgte enheter mottar påminnelser, klikker du Vis enheter og kryss av enhetene du vil ekskludere.

Avslutt ved å klikke Opprette.

Rapporten er nå opprettet, og det er på tide å starte Bygg felles mal.

Forhåndsvise rapporten

Klikk på den For å få tilgang til Forhåndsvisnings rapporten. Du kan få tilgang til forhåndsvisningen fra rapportmalen, entitets malen, rapporterings modusen og rapportlisten.

Forhåndsvisningsvinduet har flere nyttige funksjoner:

 • Enhetsval -øverst til venstre, kan du velge den enheten du vil forhåndsvise.

 • Valg av rapport modus -til høyre for enhetsvalg, Velg om du vil forhåndsvise rapporten i mal modus, endre struktur i Enhetsmall eller rapport. Du kan forhåndsvise enhets tilpasninger selv før du aktiverer rapporten.

 • Rubrikfilter –Du kan velge å filtrere ut en bestemt overskrift. Gjennom avmerkingsboksen Vise bare den valgte tittelen kan du velge å vise bare tittelen du søkte i tittel filteret, noe som kan være nyttig hvis du vil skrive ut eller eksportere en bestemt tittel og ikke vil ta med de andre delene av rapporten.

 • Inkluder tillatelser – Ved å klikke på knappen Inkluder tillatelser , kan du se rapporterings tillatelsene som er tilknyttet hver tittel i rapporten.

 • Inkluder instruksjoner-Hvis du sjekker Ta med instruksjoner -menyen kan du også vise instruksjonene i forhåndsvisningen. Denne innstillingen påvirker også innholdet som følger med når du eksporterer til Word/PDF eller skriver ut direkte.

 • Eksporter til PDF -Eksporter rapporten med gjeldende innstillinger til PDF.

 • Eksporter til Word – Her kan du eksportere rapporten til en Wordfil. Hvis du klikker den nederste delen av knappen, kan du velge om du vil eksportere med eller uten en innholdsfortegnelse.

 • Utskrifts Her kan du skrive ut rapporten direkte fra systemet. Obs! Dette er bare ment for forhåndsvisning og ikke for ferdige rapporter når formateringen tolkes ulikt i en direkte utskrift!

Hvis du forhåndsviser rapporten i den rapporterte tilstanden, har du også følgende alternativer:

 • Inkluder rapportert tekst -Sjekk det ut om du bare vil skrive ut for eksempel. Instruksjoner.

 • Godkänn – Her kan du raskt og enkelt klarmarkera og godkjenne flere seksjoner samtidig. Klikk på knappenGodkänn I verktøylinjen på høyre side av Förhandsgranskafönstret. Ved siden av hver tittel er en avmerkingsboks nå synlig for Fjern markering og én for godkjenning (forutsatt at du har disse tillatelsene). Når du er ferdig, klikker du Skyte Helt øverst til høyre. Der kan du også se stolper som angir hvor mange prosent av overskriftene som er klare eller godkjente.

Oppdaterer rapportdeler

Rapportdeler oppdateres automatisk med informasjon fra målstyringen når en enhets rapport forhåndsvises, eksporteres til Word, eller når en bruker klikker rapport

I tillegg gjøres det automatisk oppdateringer av rapporter når du skriver dem inn hvis:
1. det har vært endringer i noen målstyring som en rapport del av rapporten er basert på.
2. fire timer har gått siden den siste automatiske synkroniseringen.

Frekvensen for oppdateringen styres av innstillingene i rapportmalen.

Når en rapport sendes til klar (med tommelen opp), oppdateres ikke rapportdelen lenger.
At rapporten delen ikke oppdateres kan også være fordi rapporten er Klarmarkerad og deretter har støttet i status og valgt å rapportere data ikke lenger gjøres. Rapport versjonen er også basert på en slettet versjon.

Mer informasjon om dette kan du også finne i:
Status for tilbakeføring
Skrive ut og eksportere rapporter

Aktivere en mal
Når du tror at rapportmalen er fullført og du vil aktivere den for rapporterings entitetene, går du til rapportlisten (Hvis du er i rapporten, for eksempel, kan du få det via "tilbake til rapporter"-koblingen du finner i øverste høyre hjørne).

Klikk den gjeldende rapporten i listen, og velg Visa Administration Og Aktiver mal.


Når du har gjort dette, får du et valg om du vil varsle personene i enhetene med tillatelse til å administrere rapporten enhetsmallar. Hvis du velger å varsle, blir det sendt e-post til enhets administratorer med informasjon som malen er aktivert for til enheten.

Du har fortsatt muligheten til å gjøre endringer i en mal etter at den er aktivert, men vi anbefaler at du er restriktiv med slike endringer. De streike igjennom inne alle enhetsmallar og denne kanne lett føre til sammenblandingen blant apparatet administratorer. Du må være ansvarlig for å informere enhets administratorene om eventuelle Endringer som er gjort!

Aktivere en rapport

For å aktivere rapporten gå til rapporter i menyen, klikk på opp rapporten du vil aktivere og klikk på den hvite pilen etter teksten "Aktivere rapport". Status modus for rapporten endres nå fra Enhetsanpassning Å Rapportering Tilgjengelig for alle som er satt til rapport i rapporten.
Inaktiv på Rapportmall

Hvis du deaktiverer rapportmalen, vil den ikke lenger være tilgjengelig for enhets tilpasninger, enhets tilpassinger som allerede er gjort, blir værende når rapporten aktiveres på nytt. Rapporterings enhetene vil ikke lenger kunne se rapporten på enheten, fordi den ikke lenger er aktivert.

Klikk navnet på rapporten, og klikk deretter de tre vertikale prikkene du ser i bildet nedenfor. Velg Inaktiveringa. Du vil nå motta en sikkerhetsmelding som lar deg bekrefte via ok Du vil deaktivere rapporten.

Slette rapporter

Vil du slette rapporten for alle enheter eller bare for noen/noen utvalgte?

Slett rapporten for valgte enheter
Er Innstillinger/rapporterings enheter Hvis du bare vil slette rapporten for én eller flere enheter.

Fjern rapporten for alle enheter
Hvis du vil slette en rapport, klikker du rapportnavnet (for å fjerne den). Deretter klikker de tre prikkene som vises lengst til høyre på bildet nedenfor. Velg Fjerne.

I administrasjonen, kan du Gjenopprette Slettede rapporter.

Administrere reporter for en rapport

Brukere som legges til som bidragsytere, har alltid lov til å rapportere i rapporten. En slik sak kan være hvis brukeren blir en reporter på en enhet som er over personens vanlige tillatelse. I dette tilfellet vil brukeren fortsatt kunne rapportere i rapporten.

Legge til bidragsytere til en enhet
Det er lett å legge til og fjerne brukere som vil være reporter for en enhet på en rapport. Klikk navnet på rapporten for å vise tilleggsinformasjon om rapporten. Under enheten vil du se en liten person ikon og navnet på den første reporter så vel som også en "+" skilt med et tall bak avhengig av totalt antall bidragsytere.

Klikk ikonet for å vise alle bidragsytere. Klikk på den Legg reporter (eller Begynn å skrive umiddelbart hvis markøren er allerede til høyre for etter navn) og begynner å skrive de første bokstavene i navnet og du vil få forslag til brukerne. Du kanne likeledes type navnet av apparatet og du ville bli en liste over brukernes tilhører det apparat. Brukere som vises med gul bakgrunn, er oppført som Standardrapportörer For denne enheten.

Fjerne bidragsytere på en Enheten
For å fjerne bidragsytere, klikker du bare på x ved siden av brukeren (se ovenfor). Lagring gjøres automatisk. Det er også et alternativ for å fjerne alle bidragsytere, klikk deretter øverst til høyre i boksen på Fjerne alle. Se rapportens Innstillinger hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner alle bidragsyterne på én enhet om gangen.

Standardrapportörer
Standardrapportör er en funksjon som automatiserer fordelingen av reporteren ansvar. Personer som er angitt som standard bidragsytere på en enhet, vil automatisk bli bidragsytere i alle nye rapporter (ikke kopiert) som er opprettet på enheter der de er angitt som standard reporter. Gamle rapporter eller rapporter som kopieres, påvirkes ikke automatisk av endringer i standard reporteren for enheten.

Behandle tidsfrister på rapportsiden

Det er mulig for forskjellige rapporterings enheter i en rapport å ha ulike tidsfrister. For organisasjoner med flere nivåer av organisasjon er det enklere å få en prosess der enheter på lavere nivåer er klare tidlig, slik at rapporteringen kan brukes som et grunnlag for overliggende enheter.

På rapportsiden er det mulig å justere datoen for tidsfristen på gjeldende enhet og for de underliggende enhetene i rapporten. Klikk tidsfristdatoen for å gjøre dette.

Når du endrer fristen for de underliggende enhetene, blir nye enheter også lagt til i den nye tidsfristen.

Brukerne som er bidragsytere til en rapport eller mottar Enhetsanpassa-rapporten, kan endre tidsfristen i rapporten. Hvis du vil tilbakestille fristen til tidspunktet som er angitt for perioden, kan du gå til rapportinställningar.

Obs! Merk at når du justerer de underliggende enhetene, blir tidsfristen overskrevet. Dette gjelder selv om enhetene selv angir en bestemt dato.

Klikk på den Återställ standardrapportör Oppdatert i den valgte rapporten. Brukere som legges til manuelt som bidragsytere, slettes ikke hvis standard reporteren tilbakestilles.

Hvis du vil gjenopprette alle standard bidragsytere på alle rapporterings enheter i rapporten samtidig, finner du den under rapportens Innstillinger.

Hvilke tillatelser kreves for å endre bidragsytere?
Brukeren må være enten en reporter for rapporten på rapporterings enheten, eller har tillatelse til å administrere enhetsmallar eller-maler (se Behörighetsgrupper Og Brukere).