1. Håndbok
  2. Rapporter
  3. Rapportinnstillinger i administrasjonen

Rapportkategorier

På samme måte som dokumentordnere vanligvis har en registrering i begynnelsen for å finne det du leter etter lettere, har vi valgt å bruke rapportkategorier til å dele rapportene for deg på rapportsiden. Hvis du drar lignelsen ett skritt videre, er rapporten siden selve boken som Rapporter Samlet.

Hvis du vil gå til rapportkategorier, klikker du de tre tannhjul i øverste høyre hjørne i Stratsys for å avslutte administrator grensesnittet. Deretter finner du rapportkategorier i delen rapporterings prosess.

Å legge til en ny Rapportkategori Klikk på den navn...Og deretter gi den nye rapportkategorin For å bekrefte utvidelsen Klikk på Lagre-knappen.

Hvis du vil fjerne en rapportkategori Klikk Papirkurv-ikonet for navnet på rapportkategorien, og Bekreft Bortagandet ved å klikke Skyte.

Obs! Du kan ikke slette en Kategori Hvis det finnes en eksisterende rapport under den, gjelder dette også for Arkiverte rapporter.