1. Håndbok
  2. Rapporter
  3. Rapportinnstillinger i administrasjonen

Word- og eksportinnstillinger

Under Administrasjon Og Innstillinger for Word og eksport Du kan kontrollere ting som påvirker eksporten fra verktøyet. Du kan blant annet definere hvordan rapportene skal formateres når de eksporteres til Word, hvilke logoer som skal brukes for separate enheter, og hvilket filformat rapportene vil bli eksportert til.

Innstillingene er delt inn i fire forskjellige kategorier:

De generelle

Wordmall

Skrifter

Enhetsloggor

De generelle

Her finner du generelle innstillinger som påvirker eksporten fra systemet. Leter etter en annen innstilling, kan de bli funnet under Wordmallar, for hver rapport (General) og for ulike typer Visninger av kontroll modeller.

Bruk agent ved eksport (anbefales)
Hvis du har en egen operasjon, betyr dette alternativet at du ikke trenger å installere Word på serveren. Samtidig begrenser du eksport muligheter til ikke lenger å inkludere eksport med innholdsfortegnelser eller PDF-format. Vennligst kontakt din konsulent for mer detaljert informasjon.

Bruk docx-formatet i stedet for doc-format for Wordexporten
Dette alternativet lar deg deaktivere hvis du har mange brukere som bruker Word i versjon 2003, eller tidligere, og som ikke har utvidelsen installert for å åpne DOCX-dokumenter. Noen Wordfunktionalitet vil være begrenset ved eksport.

Aktiver eksport av første side
Hvis dette alternativet er aktivert, vises et eksport ikon i kategorien rapporter. Det er bare mulig å eksportere de første sidene for rapporter som er opprettet med den enheten som hovedenhet. Förstasidesexporten viser også arkiverte rapporter og rapporter fra alle versjoner.

 

Ta med første tittel når du forhåndsviser og eksporterer første sider
Forsiden og den første overskriften flettes ved eksport av første side.

Wordmall

Her kan du definere hvordan alle Word-og PDF-eksportene fra verktøyet skal se ut. Du kan endre/kopiere en eksisterende Word-mal eller legge til helt nye. Du kan se hvilken enhet malen tilhører, og i hvilke rapporter den brukes. Du kan også se hvilken mal som er angitt som standard. Standardmalen er den som automatisk flettes med nye maler hvis du ikke gjør et aktivt valg.

Hvis du bruker mange for Templats Throug, kan du velge å vise bare maler som er tilgjengelige på en bestemt enhet for å hjelpe deg å finne den rette.
 
 
Opprette en ny Word-mal

Klikk på den Opprett ny mal Eller Opprett kopi av mal For å opprette en ny Word-mal.

Velg Opprett kopi av mal Først velger du malen du vil kopiere før du går videre til trinn 1: trinn 1: Generelt i Wordmallsguiden.

Innstillingene for for Templats Throug er delt inn i 5 forskjellige trinn:

1. generelt

2. innholdsfortegnelse

3. overskrifter

4. running tekst

5. bord

Trinn 1: generelle

navn
Angir navnet på Wordmallens, enheten det tilhører, og om det vil være tilgjengelig for de underliggende enhetene.

Försättssida
Automatgenererad første side

Du kan velge at programmet skal opprette en frontside automatisk. Rapportnavnet vises alltid på forsiden, men du kan velge om du også vil vise enhetsnavnet eller navnet på perioden.

Tilpasset egen forside
Hvis du har mer detaljerte forespørsler, kan du også laste opp din egen forside med dine egne innstillinger.

Når du oppretter frontsiden, anbefaler vi at du starter med et nytt, tomt dokument som du gir Samme marginnstillingene Angitt nederst på denne siden. Hvis du ikke angir worddokumentets marger til de samme margene som du definerer i Stratsys, er det en risiko for at innholds delene vil ha en annen plassering når margene endres i løpet av rapport eksporten.

Du kan velge hvilke deler som automatisk skal legges til på forsiden, og hvilken plassering de skal ha. Alternativene du har, er tittel, enhet, periode, innledning og dato når Klarmarkerades-rapporten brukes. Skriv inn # {title} #, # {drive} #, # {Period} #, # {preamble} # eller # {Clear Markup date} # på ønsket sted på forsiden. Se Beredningsfas For ytterligere feltreferanser som brukes for innhold i preparat feltet.

Begrensninger

  • Hvis du vil bruke et bakgrunnsbilde, er det viktig at bakgrunnsbildet ikke er større enn dokumentet og ikke plasseres med utfallende sider (at en del av bildet er utenfor dokumentområdet).
  • Pass på at ikke noe innhold bør plasseres i topp-eller bunnteksten i dette dokumentet! Hvis det er fremdeles beskjed der, det overskriften og sidefot ville være dataoverførte begge to herfra og fra din sidefot innfatningene. Dette gjelder selv om du bruker Wordfunktionen Annen forside og har en bunntekst for Etterfølgende sider.
  • Denne funksjonen støtter bare opplasting av Word-filer som har filtypen docx (ikke. doc). Når du eksporterer rapporter med denne Word-malen, støttes både doc-og DOCX-dokumenter.
  • Hvis du vil bruke andre skrifter på forsiden, mot resten av dokumentene, må du opprette og bruke dine egne stiler. Alle linjer på Sett inn-siden som bruker Words standard stiler, vil lytte til innstillinger fra Stratsys i stedet for innstillingene du foretar manuelt i Worddokumentet. Egendefinerte stiler fungerer ikke hvis du utilsiktet har lagt til innhold i toppteksten eller bunnteksten på selve forsiden. I illustrasjonen nedenfor kan du se noen av standardstilene i Word (Overskrift1, RUBRIK2 osv.).
  • Vi støtter ikke tekstfelt eller grafikkobjekter i form av linjer eller former. Hvis du vil bruke en linje, kan du i stedet merke teksten og legge til en tabellkantlinje.

Sidhuvud/sidfot


Automatgenererat sidhuvud/sidfot

Som standard brukes en bunntekst som inneholder navnet på enheten, rapportnavnet, gjeldende sidetall og antall sider i rapporten.

Kundanpassad egen sidhuvud/sidfot
Hvis du vil tilpasse toppteksten og bunnteksten, kan du gjøre det ved å starte et nytt, tomt ord som du først gir Samme margene Som du har angitt her, for å sikre at innholdet i topp-og bunnteksten vil forbli på ønsket sted etter at du har eksportert rapporten. Du kan velge å vil at deler skal legges til automatisk i topp-eller bunnteksten, og hvilken plassering de skal ha. Alternativene du har, er tittel, enhet, periode, innledning og dato når Klarmarkerades-rapporten brukes. Skriv inn # {title} #, # {drive} #, # {Period} #, # {preamble} # eller # {Clear Markup date} # på ønsket sted og Last opp dokumentet. Se Beredningsfas For ytterligere feltreferanser som brukes for innhold i preparat feltet.

Det er mulig å også bruke Wordfunktionen Annen forside.

Obs 1! Vær forsiktig at ikke innhold bør plasseres utenfor topp-eller bunnteksten i dette dokumentet! Hvis informasjonen er igjen på andre steder, kan dette innholdet legges til i tillegg til innholdet du har definert for forsiden.

Obs 2! Denne funksjonen støtter bare opplasting av Word-filer som har filtypen docx (ikke. doc). Når du eksporterer rapporter med denne Word-malen, støttes både doc-og DOCX-dokumenter.

Obs 3! Hvis du vil bruke andre skrifter i toppteksten/bunnteksten mot resten av dokumentene, må du opprette og bruke dine egne stiler på dem. Alle tegn som bruker Words standard stiler, vil lytte til innstillinger fra Stratsys i stedet for innstillingene du foretar manuelt i Worddokumentet. I det store bildet ovenfor kan du se for eksempel stiler Overskrift1 og RUBRIK2.

Hvis du vil at side-eller Bunntekstdokumentet skal vise datoen rapporten ble eksportert fra systemet, bruker du en wordfunktion som heter CreatedDate.

Sidlayout


Du kan velge hvilken retning malen skal ha-liggende eller stående. Du kan også aktivere eller deaktivere automatisk orddeling.

Hvis arbeidsplassen har en policy om at en spesiell type rapport må skrives som Tvåspaltig, kan du gjøre en slik innstilling her.

Obs! Husk at en tvåspaltig design er ikke optimalt igjen å inkludere brede tabeller eller store bilder så bruk denne innstillingen sparsomt!

Margene

Hvis du har lastet opp en logo til en forside eller en topptekst/bunntekst, trenger du ikke å bekymre deg om innstillingen av Logotypens marginal. Denne innstillingen gjelder bare for brukere som velger å bruke siden automatisk generert og topptekst/bunntekst.

Innstilling av logo margen forutsetter at du har lastet opp en logo. Hvis du ikke har, kan du få hjelp fra din Stratsyskonsult. Se kontaktene etter å ha klikket på Grönafrågetecknet øverst i høyre hjørne av Stratsys. Se også Enhetsloggor For informasjon om hvordan du kan sette dine egne logoer på forskjellige enheter.

Logotypens marginal Flytter venstre side av enhets logoene til venstre i forhold til innstillingen for venstre marg. Hvis dokumentet for eksempel Har en venstre marg på 4 cm og du vil at venstre kant av logoen skal være 2 cm fra venstre side av papiret, skriver du inn 2 cm i feltet logo margin. Bildet flyttes 2 cm til venstre fra marginnstillingen (4 cm).

Hvis arbeidsplassen bruker vanligvis innbindings innstillinger, legger du til denne bredden i innstillingen Venstre marg.

Trinn 2: innholdsfortegnelse

Gir brukere muligheten til å inkludere en automatisk innholdsfortegnelse når de eksporterer rapportene. Du kan også velge antall overskriftsnivåer som EV. Innholdsfortegnelser skal inneholde.

Du kan angi utseendet på de ulike overskriftsnivåene i innholdsfortegnelsen. Du kan velge skrift, størrelse, stil, farge, avstand før/etter og innrykk fra venstre side. Fargene du har å velge mellom er de du setter under Utseende.

Trinn 3: overskrifter

Du kan angi hvordan 6 forskjellige overskriftsnivåer og en kolonneoverskrift skal formateres når de eksporteres til Word eller PDF. Pass på å velge formatering som gjør det klart for leserne hvilket nivå hver tittel tilhører.

Formatere overskriften 1-6

For hver overskrift kan du definere skrift, størrelse, stil, farge, venstreinnrykk og avstand før eller etter. Hvis du for eksempel vil at rapporten skal se mer luftig ut, angir du hvor stor avstand det skal være mellom overskriften og det omkringliggende innholdet. Du kan også styre avstanden mellom overskriftsnummereringen og tittel tittelen ved å bruke Hengende innrykk.

Fargene du må velge blant, er de kundespesifikke fargene du har definert Utseende.

For hvert overskriftsnivå har du også muligheten til å velge om du vil følge nummereringen i eksporten og om gjeldende overskrift skal vises kontinuerlig eller alltid skal starte på en ny side.

Hvis Wordmallen er satt til tvåspaltig, kan du også angi per overskrift Hvis dette bestemte overskriftsnivået skal tvåspaltig ved eksport. Denne innstillingen påvirker også nodegenskaper som ikke er inkludert i tabellene i rapportdeler.

Obs! Skriftene som vises i skriftlisten i din versjon av verktøyet, er de som er tilgjengelige for deg. Hvis du har egendefinerte skrifter som ikke tilhører Officepaketets standardvalg, vil disse skriftene ikke bli brukt for direkte PDF-eksport fra verktøyet. Kontakt konsulenten din hvis du vil legge til dine egne skrifter. Dette trenger ISF. Bestilles som en Redevelopment. Hvis du vil vise kontakter, klikker du det grønne spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne av Stratsys.

Kolumnnamnsrubrik
Hvis du har en rapport med en rapport del som samler inn overskrifter fra én eller flere kontroll modell Kol onner (se Styrmodeller), kan du velge at kolonnenavnet for kontroll modellen skal vises over den vanlige overskriften. Se prøven bildet nedenfor hvor Områder er navnet på en kolonne for kontroll modell og 4,4 Future & utvikling er et merket område som vises som tittel.


I Wordmallen kan du kontrollere skriften, størrelsen og stilen for overskriftene for kolonnenavn. Alle kolonnenavn hoder i samme rapport vil ha samme formatering.

Trinn 4: kjøre tekst

Det finnes tre typer brødtekst som brukes i rapporter: Tittel i brødtekst, Kroppen Og Fast tekst. Se beskrivelse av hver type nedenfor.

Tittel i brødtekst

Denne formateringen brukes på nodegenskaper for tekster med overliggende tittel (ex. "kommentar (med tittel)". I bildet til høyre vil du se de tilgjengelige alternativene. Fargene som er valgbare, er definert for hele verktøyet under Utseende.

Brødtekst (og tilleggs tekster for tabeller)
Brødtekst refererer til alle andre tekster i rapporten-det vil si den store teksten massene. Denne innstillingen påvirker også Tilleggs tekster Du la til under en tabell.

Du kan velge skrift, størrelse, linjeavstand og hvor langt avstanden under brødteksten skal være.

Du kan også angi at teksten skal vänsterjusterad (den venstre siden har en rett kant mens høyre side er ujevn) eller berettiget (avstanden mellom ordene er justert slik at både venstre og høyre side har en jevn kant).

Fast tekst i rapporten
Under hver overskrift i en mal kan du legge til en fast tekst som skal vises som knyttet til tittelen, og ikke være redigerbar for brukere. Innstillingene for Fast tekst Se det samme som innstillingene for Kroppen Over.

Trinn 5: tabeller

Generelt
Velg hvor mye avstand du vil ha mellom tabellen og eventuelle fotnoter (brukes til tabell beskrivelser) eller brødtekst. Du kan også velge om tabellrader skal deles på tvers av to sider hvis de ikke passer nederst på samme side, eller hvis hele raden flyttes ned til neste side.

Tittel for tabell
Disse innstillingene gjelder bare for overskriften som er utenfor en tabell. Du kan velge font, størrelse, stil, farge (alternativene er Farger), avstand før og etter tittelen, og om det skal være noen innrykk fra venstre.

Tekst i celler

Her tilpasser du all tekst som brukes inne i selve tabellen. Avstand før og etter bestemmer hvor mye luft det skal være i hver celle i tabellen. Med disse verdiene kan du finjustere om du tror at tabellene tar for mye plass når de eksporteres.

Obs! Innstillingen du gjør for Tekst i celler Påvirker også tekstene i tabeller i toppteksten/bunnteksten.

Fotnote til tabeller
Du kan legge til tabell beskrivelser (kalt en fotnote i Stratsys). Velg skrift og størrelse som skal skrives inn.

Klikk på knappen Skyte Når du er ferdig med innstillingene. Du kan selvfølgelig også velge å forhåndsvise Word-malen når du vil og for enhver rapport. Klikk Forhåndsvisning sammen med lagre-knappen og velg deretter rapporten i rullegardinmenyen og bekrefte valget ditt via OK.

Nå kjøres rapporten som en bakgrunnsjobb i Stratsys, og avhengig av hvilken webleser du har varslet den ferdige eksporten.


Bruke for Templats Throug
Du kan bruke egenskapen Wordmallen i en ny rapport eller endre til den nye Wordmallen i en eksisterende rapport.

Endre en Word-mal
Klikk på den Skiftenøkkel For å endre en eksisterende Word-mal.

Slette en Word-mal
Før du fjerner en Word-mal, anbefaler vi at du sjekker listen over maler og ser om den er i bruk, og i så fall. du kan fjerne en Word-mal som er i bruk, men det er ikke mulig å gjenopprette slettede maler etterpå. Rapporter som brukte malen vil fortsatt gjøre det i eksporten, men i innstillingene vil det si at Wordmallen er fjernet og det er ingen måte å gjøre fremtidige endringer i slettede maler.Når du er sikker på at du vil slette en Word-mal, klikker du Støv bin Som vises på høyre side av listen over eksisterende for Templats Throug.

Skrifter

Stratsys kommer forberedt med et antall skrifttypene hvilke du kanne velge inne Wordmallen når eksport å ord og PDF. Det er imidlertid også mulig å bruke Egentillagda skrifttyper Hvis skriften du bruker i organisasjonen mangler i vår liste, kan du se tabellen "skrifter".

Skriv inn navnet på skriften i tabellen "Egentillagda font".

Obs! Rapporter som bruker en Word-mal med en egentillagt-skrift, kan ikke eksporteres til PDF, kan du se det grønne spørsmålstegnet i bildet nedenfor.Enhetsloggor

Hvis du bruker den automatisk genererte sider, kan du laste opp logoer som skal vises for hver enhet på disse Word og PDF eksport. Enheter som ikke har lastet opp logo, eksporteres uten logo.

I bildet eksemplet til høyre vil du se Administrativ avdeling Og Brann forsvar har enhets logoer lastet opp.

Laste opp en enhets logo
Klikk på den grønne plusset, klikk Bla gjennom og velge det korrekt image arkiv inne Vinduer Utforske. Filen må være i WMF-format. Kontakt konsulenten din hvis du trenger hjelp med dette. Hvis du vil vise kontakter, klikker du det grønne spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne av Stratsys. Du kan velge Gjør logoen tilgjengelig for underliggende enheter Relevante.

Fjerne en enhets logo
Klikk på linken til logoen og velg Fjerne.

Erstatte en enhets logo
Klikk på linken til logoen, bla gjennom og velge en ny logo (i WMF-format) og avslutt med knappen Skyte.

Log høyde i cm
Du angir Logg høyden i cm for alle logoer i hele organisasjonen. En endring her påvirker også logoer lastet opp av andre brukere på et tidligere tidspunkt.

Når du laster opp en logo, anbefaler vi at du velger en versjon som er minst så stor som du vil at den skal vises på eksporten. Hvis du laster opp en logo som er høyere enn høyden du angir, skaleres den automatisk. Skalering av størrelsen på et bilde er sjelden tidsriktig, da det kan føre til at det ser uklart på skjermen, eksport eller fremviser visning.

Endre logoen for hele organisasjonen/firmaet
Hvis du er ute etter et alternativ for å endre logoen som vises øverst i venstre hjørne av nettleservinduet, finner du dette under Utseende og kategorien Endre logo. Dette vil påvirke hvordan alle brukere ser systemet og ikke har noen forbindelse å eksportere. Vennligst kontakt din konsulent hvis du ønsker å gjøre dette! Hvis du vil vise kontakter, klikker du det grønne spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne av Stratsys.