1. Håndbok
  2. Rapporter
  3. Rapportinnstillinger i administrasjonen

Rapporttilbakestilling

Funksjoner Rapportåterställning Hjelper til med å gjenopprette meldingshoder som er slettet ved et uhell i rapporter eller gjenopprette slettede rapporter. Siden rapport gjenoppretting består av tittelen Gjenopprett tittel og Gjenopprett vanlige mal faner.

Flik: Återställ rubrikk

Start ved å velge riktig rapport fra listen. Hvis rapporten har overskrifter som er slettet, vises de i en tittel liste sammen med datoen og klokkeslettet da de ble slettet. Det er ingen tidsbegrensning på hvor lenge det er mulig å gjenopprette en tittel fra. Velg tittelen du vil gjenopprette, og klikk Återställ rubrikk. Tittelen gjenopprettes på alle enheter der den ble brukt tidligere.

Obs! Hvis du tilbakestiller en tittel som hadde en underliggende rapport del, tilbakestilles også rapportdelen. Hvis du har fjernet rapportdelen direkte (uten overliggende header), er det dessverre ikke mulig å gjenopprette det på egen hånd. Ta kontakt med konsulenten din for eventuelle andre spørsmål. Hvis du vil vise kontakter, klikker du det grønne spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne av Stratsys.

Kategori: Gjenopprett vanlig mal

Du kan søke etter en felles mal ved å angi hvor to datoer malen ble slettet. Datoene er ofte nødvendig for å begrense antall treff. Hvis du ikke vet når den vanlige malen er fjernet, kan du bruke Å For å vise alle malene som har blitt slettet.

Velg den vanlige malen fra listen som skal gjenopprettes, og klikk Återställ. Nå malen ville være rygg der hvor den var tidligere den var fjernet.