Lägg till och följ upp information

Lägg till och ändra måttnoder

En måttnod är en av de tre nodtyperna som återfinns i Stratsys som används när data eller svarsalternativ behövs

 

Generell beskrivning av hur noder läggs till, ändras och tas bort hittar du här. Den här artikeln fokuserar på de inställningar som är specifika för just måttnoder.

Snabblänkar:

Lägg till en måttnod

Steg 1: Allmänt

Steg 2: Måttmall

Steg 3: Inställningar

Steg 4: Enheter

Steg 5: Data

Steg 6: Slutför

Ändra och ta bort ett mått

Mått används ofta som ett sätt att mäta hur väl organisationen når upp till ett definierat mål. I Stratsys används mått för att mäta något med ett visst periodiskt intervall, antingen med hjälp av data eller fördefinierade svarsalternativ.

En måttnod har alla beståndsdelar som en textnod har. Utöver detta finns kolumner där användarna kan rapportera in olika värden under regelbundna intervaller. Det är vanligt att mått är uppbyggda på så sätt att användarna rapporterar in ex. utfall och målvärde. Flera mått är ofta uppsatta på liknande sätt och kan baseras på Måttmallar.

Förutom data används måttnoder för risker och checklistor, där användaren fyller i sitt utfall/bedömning utifrån svarsalternativ.

Användarna har även möjlighet att t.ex. skriva kommentarer som hör ihop med ex. periodens utfall. Vid slutdatum kan de ansvariga få påminnelser från systemet.

Vanligt förekommande namn på kolumner som innehåller måttnoder är indikatorer, nyckeltal, risk, styrmått och mätetal.

Lägg till en måttnod

Gå till en planeringsvy och klicka på plustecknet "Lägg till". När du har klickat på knappen  öppnas ett fönster med fem flikar: allmänt, kopplingar, konsolidering, definition och data.

Steg-för-steg guide för att skapa en måttnod

För att göra det enklare att skapa, kopiera och konsolidera mått finns en steg-för-steg guide där alla inställningar finns i den ordning som de skall utföras.


Steg 1: Allmänt

Läs mer om fälten i allmänt här

Steg 2: Måttmall

I denna flik ställer du in hur måttet skall mätas genom att välja en lämplig måttmallI vissa fall finns det bara en valbar måttmall för denna styrmodellskolumn, och då väljs den automatiskt.

Måttmallarna är inställda för att mäta data på ett specifikt sätt, tänk igenom ditt val av måttmall då detta inte går att ändra när noden är sparad. Du som är administratör kan även skapa upp nya måttmallar i administrationen. Läs mer om måttmallar.

I exemplet nedan vill vi mäta hur många besökare som fann information som de sökt efter, därför väljer vi måttmallen "Ju HÖGRE desto bättre" och vill att utfallet ska visas i procent. 

Steg 3: Inställningar

I fliken Inställningar går det att göra generella samt mer avancerade inställningar som påverkar hur vi kommer att arbeta med måttet.

1) Periodicitet: I periodiciteten väljs i vilket intervall som måttet ska rapporteras på. Vanligen finns det ett flertal alternativ att välja på, men vilka som syns i listan beror också på vilka Periodiciteter som är skapade i er uppsättning. 

2) Uppföljning: Här väljer du vilken period som uppföljning ska börja ske. Valen tillgängliga avgörs av tidigare vald periodicitet.
3) Hoppa över period: Om det ska vara möjligt att hoppa över en period (exempelvis tertial 2) i rapportering bockar ni i rutan. Annars förväntas uppföljning ske kontinuerligt enligt den valda periodiciteten.
 
Avancerade inställningar
Som tidigare nämnt går det inte att ändra valet av måttmall när man väl gått igenom alla steg och sparat måttnoden, men du kan göra justeringar i just detta mått vid behov, men ofta behövs det inte om du har valt rätt måttmall. 
A) Kolumner: Kolumnerna definierar hur inmatning av data sker i måttet och eventuella beräkningar. Läs mer om kolumninställningar i artikeln om Måttmallar.
B) Färginställningar: Läs mer om färginställningar i artikeln om Måttmallar. 
C) Trendpil: Läs mer om Trendpil i artikeln om Måttmallar.
D) Diagraminställningar: Mått visualiseras ofta i form av diagram. Justera vilka kolumner som ska användas för diagrammet eller vilken stil det ska ha i diagraminställningarna.
 

Steg 4: Enheter

Likt andra noder kan måttnoder fördelas ner / kopieras till underliggande enheter.
Detta är vanligt att man vill göra för mått där flera enheter skall rapportera data på samma mått.  Väljer användaren att kryssa i enheter på underliggande nivå kommer dessa enheter kunna rapportera in data från sina respektive enheter. 
1) Kryssa i de enheter som skall rapportera på måttet
2) Du kan ställa dig på en nivå och markera samtliga underliggande. Om du vill att även nytillagda framtida enheter skall få måttet automatiskt, läs mer här: Automatisk kopiering
3) Om rutan du vill kryssa i är utgråad, kan det bero på att ovanliggande enhet inte är ikryssad - kedjan måste vara obruten. Om detta inte är orsaken, ställ dig på enheten med muspekaren, så dyker det upp en förklaring av problemet.
4) Det går att konsolidera, eller samla ihop, data från enheterna för att sammanställa den på ovanliggande enhet. Här kan du läsa mer om konsolideringsformlerna.
 

Steg 5: Data

I fliken Data kan användaren välja att rapportera in data i antingen kolumnen Utfall eller MålNotera att kolumnen Måluppfyllnad är utgråad, vilket beror på att denna kolumn endast hämtar data från de två tidigare och beräknar uppfyllnadsgrad. 

I exemplet nedan ser vi att målet är 80%, men där utfallet endast resulterade i 40%. När vi är klara med skapandet av måttnoden och sedan öppnar upp den via uppföljningsfönstret kommer vi se att kolumnen Måluppfyllningsgrad genererat en siffra som visar 50%. Se bild under nästkommande steg.

 
 

Steg 6: Slutför

I sista fliken presenteras vi med en överblick på all information som vi fyllt i samt de inställningar som vi gjort för måttnoden. Här klickar vi på Slutför och ser att noden hamnar bland resterande måttnoder i vyn.

Ändra eller ta bort en måttnod

Du ändrar en måttnod genom att föra muspekaren över måttets namn och klicka på redigeringsikonen  

Knappen Ta bort finns längst ned till vänster i noden.

Mer information om att ändra och ta bort kan du läsa här.