Måttnoder

Diagram

Till måttnoder kan du koppla diagram vilket gör inmatad data mer interaktiv samtidigt som den visuellt blir mer tilltalande. Du finner diagram när du skapar upp en måttnod.

Snabblänkar:

Diagram i administrationen

Flik: Diagrammallar

Flik: Inställningar

Diagram i måttnod

Diagram i administrationen

Diagram används för att visualisera data i Stratsys för olika mått. Är du administratör har du tillgång till grundläggande inställningar för diagram i ert Stratsys och finner dessa under fliken Diagram i administrationen. Inställningar du gör här påverkar de inställningsmöjligheter användarna får tillgång till när de använder diagram i vyer. Här är inställningarna indelade i två sektioner:

Flik: Diagrammallar

Under fliken diagrammallar har du möjlighet att skapa upp mallar för diagram som du vill använda för att visualisera Mått i Stratsys. Du kan även markera vilket Diagram som skall ligga som standarddiagram i en ny måttnod eller i en Måttmall, vilket indikeras med en blå flagga till vänster om diagrammallen .

1. Standardval av Diagrammall

Sätts genom att peka på mallnamnet och klicka på  Flaggan som visas.

2. Diagramnamn

Du ändrar diagramnamn genom att ställa dig i det namnfältet, detta visas i bilden ovan som "Linjediagram" och är synligt som "Namn..." i den utgråade ytan när du lägger till nya diagrammallar.

3. Visa stödlinjer

I vissa diagram blir det lättare att läsa av datavärdena om diagrammet innehåller horisontella och/eller vertikala stödlinjer.

4. Inställningar för serie 1. till serie 6. Klicka i den streckade rutan mellan Serie och Stapel för att ange den färg du vill att datan skall visas med. Klicka på ordet Stapel för att välja mellan att visa datan som StapelLinje eller Area för respektive Serie.
5. Dataetiketter

Dataetiketter används för att visa och skriva ut värdet på datan.

6. Förhandsgranskning

Visar i realtid alla förändringar som du gör ovan.

7. Ta bort diagram Längst bort höger kan du klicka på Soptunnan  för att ta bort en Diagrammall.

 

Lägg till Diagrammall

När du börjar skriva i den underliggande utgråade diagrammallen kommer denna att aktiveras och en ny utgråad diagrammall läggs till under denna. Fortsätt enligt ovan tills att du uppnått önskad variation av diagrammallar att välja mellan.

Flik: Inställningar

Här kan du göra inställningar för storleken av diagrammallen när denna visas i vyer eller rapporter med hjälp av olika nodegenskaper. Men även om t.ex tomma perioder skall visas eller inte i diagrammen.

 

Allmänt
Väljer du att klicka i kryssrutan som visas i bilden nedan kommer alla tomma perioder att tas bort vid visning av data i diagram.

 

Storlek

Du kan göra ändringar i pixelstorlek för Bredd och Höjd för följande delar av diagrammen. Klicka på värdet du vill ändra, skriv in ett nytt och när du är klar avslutar du med ett robust klick på Spara

  • Diagramnodegenskapen i vyer - Sätter bredd och höjd för diagram som visas inbäddade direkt i vyer.
  • Diagramnodegenskapen i rapporter - Anger bredd och höjd för ett diagram som visas i en rapport.
  • Gamla Diagramikonen Vyer - Anger diagramstorleken för den gamla Nodegenskapen Diagramsidaikon.
  • Måluppfyllnadsnodegenskapen - Sätter storleken för nodegenskapen Måluppfyllnadsdiagram.

Diagraminställningar i måttnod

Diagram som du finner i vyer kopplas till noder och hämtar den data som är inrapporterad på den specifika noden. Det är inte helt ovanligt att se noder som visar ett diagram antingen direkt i vyn eller när du expanderar noden. I dessa fall har man valt till nodegenskapen Diagram, läs mer om Nodegenskaper här. Bilden nedan visar ett sådant exempel.

 

Väl inne i en måttnod, navigera till fliken Inställningar. Nästan längst ner finner du diagraminställningar. Klickar du på denna kommer en ny ruta att öppnas upp, se till att ha sparat eventuella ändringar gjorda i noden innan du trycker på diagramikonen.

 

OBS! Diagraminställningar på en måttnod är endast tillgängliga när redan noden finns. Därav måste du först skapa noden, spara och öppna upp den igen för att diagraminställningar ska bli tillgängliga.

 

Väl inne i Diagraminställningar så finns det en hel del konfiguration att göra som definierar hur diagrammet visualiseras. Det kan vara bra att ha koll på vad som styr vad: 

Mall: De mallar som ni har skapt upp i administrationen finns nu att välja på. Se här hur ni skapar upp en ny mall.

Dataintervall: Beroende på hur datan rapporteras för måttet så går det att ställa in vilken data som ska visas. I fallet nedan är Senaste utfall valt vilket gör att endast Mars 2021 visas då periodiciteten för måttet är inställt på Månadsuppföljning. 

Väljer vi istället dataintervallet Kvartal får vi ett diagram som endast visar första kvartalet på året och enligt månad på grund av måttets periodicitet:

Y-axlar (Y1 & Y2): Du kan välja att ställa in en av kolumnerna under Serier mot Y1 eller Y2, där du kan ange olika intervall för respektive Y-axel. Läs mer om dubbla Y-axlar i en separat artikel här.

Serier: Serier hänvisar till de datakolumner som finns i måttnoden. Vanligtvis återfinns utfall, mål samt måluppfyllnad men det skiljer sig beroende på vad det är som i fallet mäts. På bilden nedan är Utfall och Mål invalt till diagrammet men det går även att välja till Måluppfyllnad genom att trycka på "Välj serier".

Det går även att välja hur datakolumnen ska visualiseras i diagrammet. Vid tryck på pilen enligt bilden nedan visas valbara möjligheter som inkluderar Linje, Stapel, Area samt Från mall (vilket är en förinställning som görs i den mallen som valts).