Enterprisefunktioner

Enterprisefunktioner i plattformen

Här beskriver vi de inställningar som finns i plattformen som ingår i Enterprise

Observera: Funktionerna som beskrivs är tillgängliga för er som har Enterprise. Vill du veta mer om Enterprise, läs här eller kontakta din kundansvarige på Stratsys.

I plattformsadministrationen, som nås från kugghjulen nere i vänstra hörnet, har ni med Enterprise ett antal funktioner som återfinns längst ner till vänster. Övriga plattformsfunktioner kan du läsa om här

Det ingår även en del andra funktioner som aktiveras i samråd med er som kund och er kontaktperson hos oss på Stratsys, det gäller bland annat vår användarchatt. Dessa funktioner hittar ni i Plattformen nere i vänstra hörnet.

Säkerhetskontroll

Här kan ni ställa in vissa säkerhetsinställningar som ska gälla för er. Exempelvis om anställda på Stratsys ska kunna logga in, IP-restriktioner, inloggningssäkerhet.

Databashantering

Databashanteringen ger er möjlighet att själva ta och administrera två kopior av er databas. Kopiorna kan användas som exempelvis utbildnings- eller testmiljöer.

Mer information om hur hanteringen går till kan du läsa här: Databashantering 

Användarsynk

Med hjälp av en användarsynkronisering kan ni automatiskt lägga in, uppdatera och ta bort användare från er användarkatalog. Synkroniseringen kan göras på olika sätt och stödjer de flesta användarkataloger. Läs mer här: LDAP Användarsynkronisering eller här Azure Användarsynkronisering

User Insights

I Insiktsportalen kan ni ta del av hur ert användande i Stratsys ser ut. Det visualiseras i diagram och tabeller och är tänkt som ett stöd för er i hur ni kan utveckla och anpassa Stratsys efter er organisations och användares behov.

Granskningslogg

Här samlas information om tillägg, borttag och ändring av användare samt justeringar av licenser i plattformen. Du kan filtrera i listan med hjälp av filtren i överkant. Loggen kan användas för att få koll på vad som händer och som underlag om det exempelvis inte fungerar som tänkt vid en användarsynkronisering.

Utvecklarportal

Genom Stratsys utvecklarportal kan ni bygga egna integrationer till och från Stratsys via våra APIer. Hur ni kommer igång med att använda API:erna kan ni läsa här: Kom igång med Stratsys API:er

Övriga integrationer

Utöver Utvecklarportalen, Användarsynkronisering och Single Sign On får ni som Enterprisekunder ta del av flera av våra färdiga integrationsadaptrar. 

Nyckeltalsintegration

Skicka in data automatiskt till nyckeltal i Stratsys från era andra system. Datan kan skickas in via fil på SFTP-server eller via API. Läs mer här: Nyckeltalsintegration

Dynamisk 3-partsinbäddning

Visualisera delar från andra system, ex BI-system, direkt inne i Stratsys. Visualiseringen kan göras till dashboards, som en vy i menyn eller som underlag i enskilda nyckeltal. Läs mer här: Dynamisk 3-partsinbäddning

Webbpublicerade rapporter

Webbpublicering av rapporter innebär möjligheten att publicera utvalda rapporter från Stratsys på en webbplats, antingen internt på ett intranät eller på en publik webbplats. Rapporterna blir interaktiva men behåller självklart sitt ursprungliga utseende och innehåll. Läs mer här: Webbpublicering av rapporter

Publicerat årshjul

Ett publicerat årshjul är en integration som medför att årshjulet kan visas upp (publiceras) till intern eller extern webb. Årshjulet blir interaktivt och klickbart när det publiceras​. Läs mer här: Publicerat årshjul