Årshjulspublicering

Årshjulspublicering

Artikeln beskriver hur du kan publicera ett årshjul och innehåller även en FAQ

Snabblänkar

Förutsättningar och tekniska krav

Uppsättning och konfiguration

FAQ

💡Använder ni inte Årshjulspublicering idag, vänligen kontakta er kundansvarig på Stratsys för vidare dialog då det är en Enterprise-/tilläggstjänst.

Årshjulet är ett verktyg i Stratsys som gör det enkelt att hålla sig uppdaterad med de viktigaste tidpunkterna för möten, redovisningar, rapporter etc. för ett flertal olika enheter under ett och samma år.

Med hjälp av en tilläggsmodul kan årshjulet visas upp (publiceras) till en intranätslösning eller till en webbsida så att hela organisationen kan ta del av alla händelser under året. Årshjulet är klickbart vid publicering på webbsida, Teams eller via IFrames, och det går att länka till Stratsys genom händelserna. ​Det går att även att interagera, expandera händelse, och se bifogade länkar som är klickbara. 

Årshjulet visas i en av flera storlekar. Storleken på ett publicerat årshjulet baseras på storleken den har på den delade dashboarden. Innan publiceringen kan administratören justera storleken genom att klicka i det nedersta hörnet till höger. Här visas 3 exempel på årshjul storlekar:

Liten

Mellan

Stor

Förutsättningar och tekniska krav

  • För att kunna publicera en gadget med årshjul behöver gadgeten vara delad till berörda enheter. Gadgeten måste vara synlig för minst en enhet för att det skall gå att publicera
  • Kräver möjlighet att justera HTML där årshjulet ska publiceras. Det finns även stöd för att bädda in årshjulet i en iFrame

  • iFrame krävs för Teams men även för vissa intranät ​

  • Notera att det är Gadgeten som publiceras. Har ni flera årshjul i en gadget kommer samtliga årshjul att publiceras.  

Uppsättning och konfiguration

För att kunna publicera en årshjulsgadget behöver tilläggsprodukten vara påslagen. Ta kontakt med er kundansvarige för att slå på detta om den inte redan är påslagen.

Steg 1. Skapa en klient som har rätt att konsumera innehållet i årshjulet

För att utföra detta steg, se artikeln om hur ni skapar en klient av typen "Stratsys Published Gadgets".

 Steg 2. Skicka information om Client Id

Den här delen av konfigurationen behöver en Stratsys-konsult hjälpa till med så skicka Client Id till support@stratsys.se så återkopplar vi då denna del av konfigurationen är klar och ni är redo för nästa steg.

Steg 3. Fördela gadgeten 

Fördela gadgeten till berörda enheter. Gadgeten måste vara synlig för minst en enhet för att det skall gå att publicera.

Steg 4. Aktivera publicering av årshjulet

Gå till Gadgeten, välj de tre prickarna och välj Aktivera gadget för publicering.

Steg 5.

Årshjulet kan visas i flera olika lägen, Liten, Mellan eller Stor. Vi rekommenderar att ni använder Mellan eller Stor för att få ut mest funktionalitet av publiceringen. Detta styrs av administratören som publicerar årshjulet.

Den första kodsnutten visar den kod som bäddas in i er hemsida, i ert gränssnitt. 

Den andra kodsnutten används för att bädda in årshjulet i en iFrame, exempelvis i Teams.

För att publiceringen ska fungera så behöver ni fylla i ert unika Client Id på avsedd plats i HTML-koden/iFrame-taggen, samt att CORS origins behöver vara korrekt konfigurerad i klienten ni konfigurerat i Steg 1.

Radiomast-ikonen visar att gadgeten är publicerad. Du kan när som helst inaktivera publiceringen och komma åt informationen igen genom "Ändra publicering av gadget". 

FAQ

Går det att lägga till nya händelser i det publicerade årshjulet genom webbsidan?

Det går ej att lägga till nya händelser. Det går heller inte att redigera årshjulet på webbsidan. Alla justeringar måste göras i Stratsys.​

Var kan vi publicera vårt årshjul, finns det några begränsningar?

Det går att publicera århjulet i stort sett var som helst, så länge det finns möjlighet att  justera HTML där årshjulet ska publiceras eller att det finns stöd för iFrame på sidan. Detta är ett krav för att publiceringen ska göras på Teams och för vissa intranät. Vanligast är att århjulet publiceras på intranätet eller i Teams.

Jag ser inte möjligheten att publicera vårt årshjul

Detta beror på att funktionen inte är påslagen för er. För att få tillgång till årshjulspublicering, vänligen kontakta er kundansvarige på Stratsys då det är en tilläggsprodukt.