Årshjulspublicering

Årshjulspublicering

Artikeln beskriver hur du kan publicera ett årshjul och innehåller även en FAQ

 

⚠️Detta är en tilläggsprodukt, om ni önskar ta del av integrationen, vänligen ta kontakt med er kundansvarige på Stratsys.

Årshjulet är ett verktyg i Stratsys som gör det enkelt att hålla sig uppdaterad med de viktigaste tidpunkterna för möten, redovisningar, rapporter etc. för ett flertal olika enheter under ett och samma år. Med hjälp av en tilläggsmodul kan årshjulet visas upp (publiceras) till en intranätslösning eller till en webbsida så att hela organisationen kan ta del av alla händelser under året. Årshjulet är klickbart vid publicering på webbsida och det går att länka till Stratsys genom händelserna. ​Det går att även att interagera, expandera händelse, och se bifogade länkar som är klickbara. 

Årshjulet visas i tre storlekar: Liten, Mellan, Stor.

Liten

Mellan

Stor

Förutsättningar och tekniska krav

  • För att kunna publicera en gadget med årshjul behöver gadgeten vara delad till berörda enheter. Gadgeten måste vara synlig för minst en enhet för att det skall gå att publicera
  • Kräver möjlighet att justera HTML där årshjulet ska publiceras. Annars finns stöd för iFrame

  • IFrame krävs för teams men även för vissa intranät ​

  • Er kontakt på Stratsys behöver veta vilken sida ni ska publicera årshjulet på för att sätta upp en klient på vårt håll. Därefter kommer koden ni publicerar innehålla klientnyckeln.
  • Notera att det är Gadgeten som publiceras. Har ni flera årshjul i en gadget kommer samtliga årshjul att publiceras.  

Steg-för-steg

För att kunna publicera en årshjulsgadget behöver tilläggsprodukten vara påslagen. Ta kontakt med er kundansvarige för att slå på detta om den inte redan är påslagen.

Steg 1. 

Fördela gadgeten till berörda enheter. Gadgeten måste vara synlig för minst en enhet för att det skall gå att publicera.

Steg 2.

Gå till Gadgeten, välj de tre prickarna och välj Aktivera gadget för publicering.

Steg 3.

Årshjulet kan visas i tre olika lägen, Liten, Mellan eller Stor. Vi rekommenderar att ni använder Mellan eller Stor för att få ut mest funktionalitet av publiceringen.

Den första kodsnutten visar den kod som bäddas in i er hemsida, i ert gränssnitt. För att kunna publicera årshjulet behöver er kontakt på Stratsys veta vilken sida ni ska publicera årshjulet på för att sätta upp en klient på vårt håll. Därefter kommer koden ni publicerar innehålla klientnyckeln.

Den andra kodsnutten används för att bädda in årshjulet i en iFrame, exempelvis i Teams.

Radiomasten-ikonen visar att gadgeten är publicerad . Du kan när som helst inaktivera publiceringen och komma åt informationen igen genom "Ändra publicering...". 

FAQ

Går det att lägga till nya händelser i det publicerade årshjulet genom webbsidan?

Det går ej att lägga till nya händelser. Det går heller inte att redigera årshjulet på webbsidan. Alla justeringar måste göras i Stratsys.​

Var kan vi publicera vårt årshjul, finns det några begränsningar?

Det går att publicera århjulet i stort sätt var som helst, så länge det finns möjlighet att  justera HTML där årshjulet ska publiceras eller att det finns stöd för iFrame på sidan. Det är ett krav för att publiceringen ska göras på Teams och för vissa intranät. Vanligast är att århjulet publiceras på intranätet eller i Teams.

Jag ser inte möjligheten att publicera vårt årshjul

Detta beror på att funktionen inte är påslagen för er. För att få tillgång till årshjulspublicering, vänligen kontakta er kundansvarige på Stratsys då det är en tilläggsprodukt.