Medborgarportalen

Webbpublicering av rapporter

Webbpublicerade rapporter, Nyckeltalspublicering, Jämförelsetjänsten och Kolada är en del av Medborgarportalen. I denna artikel beskriver vi hur webbpublicerade rapporter fungerar.

För att lägga en beställning på Webbpublicerade rapporter eller Medborgarportalen vänligen kontakta er konsult eller kundansvarig på Stratsys då det är en tilläggstjänst.

Uppsättning

Publicering av rapporter

Vanliga frågor (FAQ)

Teknisk konfiguration

Webbpublicering av rapporter innebär möjligheten att publicera utvalda rapporter från Stratsys på en webbplats, antingen internt på ett intranät eller på en publik webbplats. Rapporterna blir interaktiva men behåller självklart sitt ursprungliga utseende och innehåll. ​Med hjälp av integrationen har ni möjlighet att låta fler ta del av era rapporter, ni väljer själva vilka rapporter från Stratsys som ska publiceras. De interaktiva rapporterna är lättillgängliga och mycket enklare att ta till sig än exempelvis en platt PDF. Ni slipper även manuell handpåläggning vid publicering av rapporter genom direkt synkronisering till Stratsys.

Det finns flera tekniska fördelar med webbpublicerade rapporter:

 • Plug and play - lägg in Stratsys javascript i valfri sidmall på er hemsida och ni är igång!
 • Möjlighet att anpassa utseende med hjälp av CSS för att passa in på er hemsida​
 • Stöd för att visa utvalda enheters rapporter på specifika delar av er hemsida​
 • Enkelt att styra vilka rapporter ni vill publicera​
 • Tillgänglighetsanpassad enligt nivå AA. Detta kräver dock att ert innehåll i rapporten är tillgänglighetsanpassat.

De rapporter som publiceras från Stratsys är interaktiva och har en direkt koppling mot Stratsys, om det är något ni vill justera i rapporten kan ni alltså klicka er in till Stratsys genom den publicerade rapporten. Ni har möjlighet att justera designen för att anpassa den till er hemsida men innehållet förblir oförändrat.

Uppsättning

 1. Stratsys sätter upp en klient i er portal och meddelar client ID som behöver sättas in i er hemsida.
 2. Från er behöver vi veta era CORS Origin, det vill säga hemsidan ni kommer publicera på för att lägga in i klienten vi skapar. Om ni ni använder en testmiljö under projektets gång så behöver vi CORS Origin till den sidan.
 3. Det finns ett antal valbara parametrar vid uppsättning​. Ni har möjlighet att frångå Stratsys standard-design och bygga egen styling för att hantera styling av hela rapporten​

 4. Ni bäddar in ett av de tre kodblocket som visas under teknisk konfiguration på er hemsida och konfigurerar även stylingen så att den passar er grafiska profil​ (se avsnitt teknisk konfiguration).

 • Exempel på enklast möjliga uppsättning

​       

Publicering av rapporter

Rapporter kan endast publiceras om de är klarmarkerade. Detta är för att säkerställa att inget ofärdigt publiceras på er hemsida. För att välja ut vilka rapporter som ska publiceras på er hemsida går ni till rapportens inställningar (kugghjulet) och väljer .

Därefter bockar ni i "Publicera klarmarkerade rapporter" för att markera rapporter som tillängliga i webbpubliceringen.

Vanliga frågor (FAQ)

 • Bygger lösningen på inbäddning i en IFrame?​
  • Nej, lösningen bygger inte på IFrames​
 • Finns det CSS-mallar att tillgå?​
  • Ja, det finns två stycken CSS-filer som ni kommer att få tillgång där ni kan overrida vårt standardutseende.​
 • Stödjer ni skärmuppläsningsverktyg ”X”?​
  • Vi har allmänt stöd för och följer standarder för skärmuppläsning, så det bör fungera, förutsatt att det verktyg ni använder också använder sig av dessa standarder. Vi ämnar följa WCAG 2.1, samt det som regleras av LoU (EN 301 549 V2.1.2)​
 • GÅr det att ha olika utseende/mallar för olika delar av organisationen?​
  • Ja, det förutsätter dock att ni använder er av olika publiceringsplatser/sajter och specificerar vilka rapporter/enheter som ska visas på respektive ställe för att respektive sajts CSS ska användas.​
 • Kan alla rapporter publiceras?​
  • De flesta rapporter kan publiceras men dem behöver vara klarmarkerade för att kunna publiceras. Däremot kan vi inte publicera bilagor och indikatorgrupper. Vi kan heller inte publicera måttanalys.
 • Finns det några kända begränsningar i webbpublieringsfunktionaliteten gällande rapporternas innehåll?
  • Ja. De funktioner som i dagsläget inte finns tillgängliga för webbpublicerade rapporter och därmed inte presenteras i det publicerade gränssnittet är som följer:
   • Uppladdade bilagor
   • 'Indikatorgrupper' i tabeller
   • Diagram som framställts i rapporter med hjälp av funktionen 'måttanalys'

Teknisk konfiguration

Konfigurerbara attribut/Valbara parametrar

Attribut 

Beskrivning 

Tillåtna värden 

company 

Kundkod 

Sträng 

client-id 

Client ID 

Fås från Stratsys Developers portalen 

report-id 

Id för vilken rapport som ska visas initialt, sätt show-overview till false ifall ni bara vill visa den rapporten och inte ha tillbaka till listan med rapporter, skippa attributet för att få lista på publicerade rapporter (kräver show-overview = true) 

heltal 

show-navigation 

Slå på eller av möjlighet att navigera till översikt över rapporter samt andra enheter 

true / false 

custom-styling 

Om egen styling ska användas istället ["true" | "false" (standard)] 

true / false 

show-departments-in-report 

Om man ska kunna välja mellan de olika rapporterande enheter inne i en rapport ["true" (standard) | "false"]  

true / false 

show-overview 

Om översiktssidan ska finnas tillgänglig ["true" (standard) | "false"] 

true / false 

max-table-of-contents-depth 

Maxantal av rubriksnivåer som visas i innehållsförteckningen (minst en nivå visas alltid). Standardvärdet är 2. Sätter man värdet 0 så kommer samtliga rubriknivåer alltid visas. 

heltal 

allowed-department-ids 

Om satt, filterar bort de enheter som inte har matchande id från översiktssidan och enhetsväljaren inne i rapporten 

komma-separerad lista av heltal 

responsive 

Styr det responsiva läget av applikationen. Vid värdet “auto” så kommer den automatiskt bryta vid en viss brytpunkt (i nuläget vid 1024 pixlar i skärmbredd). Vill man ha andra brytpunkter, så får man sköta detta genom eget skript som dynamiskt sätter värdet “true” vid korrekta tillfällen. 

true / false / auto 

debug 

Visar teknisk information för att underlätta felsökning och uppsättning. ["true" | "false" (standard)]  

true / false 

 

 

 1. Läs in följande skript 
  <script src="https://stratsys-runtime.svc.stratsys.com"></script> 
 2. Lägg till och konfigurera inbäddningen
  1. Alternativ 2a: HTML endast (minsta möjliga) 
   <stratsys-public-runtime  
     company="Lägg in eran company code"  
     client-id="Lägg in eran client id"> 
     <stratsys-public-reports></stratsys-public-reports> 
   </stratsys-public-runtime> 
  2. Alternativ 2b: HTML endast (full konfiguration) 


   <stratsys-public-runtime  
     company="Lägg in eran company code"  
     client-id="Lägg in eran client id"> 
     > 
     <stratsys-public-reports 
       custom-styling="false" 

       responsive="auto" 
       show-overview="true" 
       show-departments-in-report="true" 
       allowed-department-ids="1, 8" 
       report-id="10471" 
     > 
     </stratsys-public-reports> 
   </stratsys-public-runtime> 

  3. Alternativ 2c: HTML + Javascript  

   <div id="target-element-for-stratsys-public-reports"></div> 

   <script> 
       !function () { 
           var $runtime = document.createElement('stratsys-public-runtime') 
           $runtime.setAttribute('client-id', 'Lägg in eran company code') 
           $runtime.setAttribute('company', ' Lägg in eran client id ') 

           var $reports = document.createElement('stratsys-public-reports') 
           // VALFRITT ATT LÄGGA TILL: 
           // $reports.setAttribute('custom-styling', 'false') 
           // $reports.setAttribute(‘responsive', 'auto') 
           // $reports.setAttribute('show-overview', 'true') 
           // $reports.setAttribute('show-departments-in-report', 'true') 
           // $reports.setAttribute('allowed-department-ids', '1, 8') 
           // $reports.setAttribute('report-id', '10471') 

           $runtime.appendChild($reports) 
           document.querySelector('#target-element-for-stratsys-public-reports').appendChild($runtime) 
       }() 
   </script> 

  Möjlighet att anpassa styling via CSS classer 

  • Rot-elementet, utgångspunkt för all styling.

   stratsys-public-reports {} 

  • ​Översiktssidan av rapporter.

   stratsys-public-reports .stratsys-reports-overview {} 

  • Navigationsytan till vänster. 

   stratsys-public-reports .stratsys-report-navigation {} 

  ⚠️OBS! Viss styling här kan försämra sticky-funktionaliten. Använd primärt ".stratsys-report-navigation-content".

  • Innehållet i navigationsytan till vänster som ligger inuti sticky-funktionaliteten.
           stratsys-public-reports .stratsys-report-navigation-content {}  

  • Sektionen som innehåller allt rapportinnehåll. Kan även användas för att styra maxbredden på innehållet.

   stratsys-public-reports .stratsys-report-content {}  

  •  Används för att förskjuta innehållsförteckningen och navigering till rubrik så att dessa inte  hamnar under ett fixerad sidhuvud eller sidfot som redan existerar på sidan. T.ex. finns det ett befintligt sidhuvud som är 60 pixlar hög, så kan man sätta värdet på “top” till “-60px” 

   stratsys-public-reports dynamic-layout-sticky-screen-offsets, 
   stratsys-public-reports .stratsys-report-heading-scroll-offset  
   { top: -0px; bottom: -0px; }

  CSS exempel: 

  stratsys-public-reports .stratsys-report-navigation { 

    background: red; 

  stratsys-public-reports .stratsys-report-navigation-content a { 

    color: blue; 

  }     

  stratsys-public-reports .stratsys-report-content h1 { 

    color: green; 

  stratsys-public-reports .stratsys-report-content th:not(:nth-child(1)):not(:nth-child(2)), 

  stratsys-public-reports .stratsys-report-content td:not(:nth-child(1)):not(:nth-child(2)) { 

    text-align: right !important; 

  Variabler (CSS overrides)

   

  Implementation (CSS overrides)