Övriga nodinställningar

Konsolideringsfält

Använd konsolideringsfält för att få med egenskaper till samtliga nedfördelade noder.

Allmänt

När du fördelar ner mått och aktiviteter i din organisation vill du ofta att vissa egenskaper skall vara likadana på alla nivåer. Detta åstadkoms med konsolideringsfält. Textnoder som ju är synliggjorda istället för nerfördelade har denna egenskap automatiskt, med undantag av standardansvarsroll.

Konsolideringsfält hindrar också användare från att gör ändringar på fel nivå av misstag.

Man kan hitta inställningarna för konsolideringsfält under Inställningar i administrationen. Viktigt att tänka på är att konsoldieringsfält får effekt för samtliga konsolideringskedjor i hela databasen för den valda nodtypen.

Exempel: Aktiveras inställningen "Uppladdade dokument" som ett konsolideringsfält för "Mått" så kommer samtliga styrmodellskolumner med nodtypen "Mått" få "Uppladdade dokument" som ett konsolideringsfält aktiverat.

Effekten av att aktivera ett konsolideringsfält blir att: 

- Egenskapen kan endast ändras på översta noden i kedjan

- Alla underliggande enheter får samma egenskap som översta noden.

Om det redan finns saker som skiljer sig åt mellan översta noden och underliggande noder för konsolideringsfältet, så kommer egenskapen på översta noden "vinna".

Exempel: Om en aktivitet fördelas ner i organisationen, och man centralt bestämmer att slutdatum skall ändrats, så kommer samtliga nerfördelade aktiviteter att få samma uppdaterade slutdatum om fältet "Datum" är konsoliderat. Är det inte det, kommer endast datumet på översta enheten att ändras.

Befintlig information vid aktivering av konsolideringsfält

Om noderna har olika information innan du aktiverar konsolideringsfälten så är den fortfarande sparad i bakgrunden. Ingen information tas alltså bort, men den är dold i och med konsolideringen. Om du senare avaktiverar konsolideringsfältet så visas denna information åter igen. Detta gäller även dokument. 

Symbol för konsolidering

Du känner igen ett konsolideringsfält på kedjeikonen som visas i ändrafönstret brevid namnet för de delar som ingår. Är kedjeikonen liggande så betyder det att du står på nodens hösta nivå och fältet kan ändras.

Om kedjeikonen är i en stående position så betyder det att du inte står på nodens översta nivå och fältet är utgråat. Om du då håller musen över den stående kedjeikonen så kan du se på vilken den översta enheten är för noden.

(Beskrivningsfält kan också visa denna symbol, men konsolideringen hanteras i detta fall från administrationen av beskrivningsfält - se denna artikel.)

Dokument som konsolideringsfält

Om du ställer in uppladdade dokument som konsolideringsfält går det bara att ladda upp dokument på översta noden. Dokumenten går att läsa/laddas ner på alla nivåer. 

Nedan visas en nod på översta nivån med dokument som konsolideringsfält. Här kan du ladda upp en fil eller en länk som ska delas med alla underliggande enheter.

På underliggande nivåer syns det uppladdade dokumentet, men möjligheten att ladda upp och ändra saknas. Den stående kedjeikonen indikerar att dokumenten är konsolideringsfält.

Undantag: Avstämningsdatum

Avstämningsdatum för aktiviteter följer inte med när man konsoliderar Datum för aktiviteter. Konsolideringen gäller endast start- och slutdatum.