Gemensamma inställningar för alla nodtyper
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Gemensamma inställningar för alla nodtyper

Konsolideringsfält

Använd konsolideringsfält för att få med egenskaper till samtliga nedfördelade noder.

När du fördelar ner mått och aktiviteter i din organisation vill du ofta att vissa egenskaper skall vara desamma på alla nivåer. Detta åstadkommer du med konsolideringsfält. Textnoder har denna egenskap automatiskt, med undantag av standardansvarsroll.

Konsolideringsfält hindrar också användare från att gör ändringar på fel nivå av misstag.


Inställningen slås på under administrationen och får effekt för samtliga konsolideringskedjor för hela databasen.

Noden på översta nivån måste sparas för att texten i beskrivningsfältet eller de valda nyckelorden ska skickas ut till underliggande enheter.

Effekten av att aktivera ett konsolideringsfält blir att: 

- Egenskapen kan endast ändras på översta noden i kedjan

- Alla underliggande enheter får samma egenskap som översta noden.

Om det redan finns saker som skiljer sig åt mellan översta noden och underliggande noder för konsolideringsfältet, så kommer egenskapen på översta noden "vinna".

Exempel: Om en aktivitet fördelas ner i organisationen, och man centralt bestämmer att slutdatum skall ändrats, så kommer samtliga nerfördelade aktiviteter att få samma uppdaterade slutdatum om fältet "Datum" är konsoliderat. Är det inte det, kommer endast datumet på översta enheten att ändras.

Nedan visas ett exempel på konsolideringsfält som kan aktiveras.