Gemensamma inställningar för alla nodtyper
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Gemensamma inställningar för alla nodtyper

Konsolideringsfält

Använd konsolideringsfält för att få med egenskaper till samtliga nedfördelade noder.

Allmänt

När du fördelar ner mått och aktiviteter i din organisation vill du ofta att vissa egenskaper skall vara desamma på alla nivåer. Detta åstadkoms med konsolideringsfält. Textnoder som ju är synliggjorda istället för nerfördelade har denna egenskap automatiskt, med undantag av standardansvarsroll.

Konsolideringsfält hindrar också användare från att gör ändringar på fel nivå av misstag.


Inställningen slås på under administrationen och får effekt för samtliga konsolideringskedjor för hela databasen.

Noden på översta nivån måste sparas för att texten i beskrivningsfältet eller de valda nyckelorden ska skickas ut till underliggande enheter.

Effekten av att aktivera ett konsolideringsfält blir att: 

- Egenskapen kan endast ändras på översta noden i kedjan

- Alla underliggande enheter får samma egenskap som översta noden.

Om det redan finns saker som skiljer sig åt mellan översta noden och underliggande noder för konsolideringsfältet, så kommer egenskapen på översta noden "vinna".

Exempel: Om en aktivitet fördelas ner i organisationen, och man centralt bestämmer att slutdatum skall ändrats, så kommer samtliga nerfördelade aktiviteter att få samma uppdaterade slutdatum om fältet "Datum" är konsoliderat. Är det inte det, kommer endast datumet på översta enheten att ändras.

Befintlig information vid aktivering av konsolideringsfält

Om noderna har olika information innan du aktiverar konsolideringsfälten så är den fortfarande sparad i bakgrunden. Ingen information tas alltså bort, men den är dold i och med konsolideringen. Om du senare avaktiverar konsolideringsfältet så visas denna information åter igen. Detta gäller även dokument. 

Symbol för konsolidering

Du känner igen ett konsolideringsfält på kedjeikonen som visas. Fältet går inte att ändra utan är utgråat. Håll muspekaren på kedjeikonen för att få information om på vilken enhet informationen går att ändra: 

Dokument som konsolideringsfält

Om du ställer in uppladdade dokument som konsolideringsfält går det bara att ladda upp dokument på översta noden. Dokumenten går att läsa/laddas ner på alla nivåer. 

Nedan visas en nod på översta nivån med dokument som konsolideringsfält: 

På underliggande nivåer syns det uppladdade dokumentet, men möjligheten att ladda upp och ändra saknas. Kedjeikonen indikerar att dokumenten är konsolideringsfält:

Undantag: Avstämningsdatum

Avstämningsdatum för aktiviteter följer inte med när man konsoliderar Datum för aktiviteter. Konsolideringen gäller endast start- och slutdatum.