Måttnoder

Dubbla Y-axlar i Diagram

I diagram kan ni använda er utav dubbla Y-axlar när fler än en måttkolumn hämtas in till diagrammet.

Det är möjligt att ställa in dubbla Y-axlar i alla diagram, du gör det på följande sätt:

1. Öppna det aktuella måttet i ändra-läget via Skiftnyckel-ikonen.
2. Gå till Inställningsfliken och scrolla ner till Diagramikonen.
3. Klicka på Diagramikonen.

mceclip0.png

Nu får du tillgång till diagraminställningarna.

mceclip1.png

Här kan du under Serier välja vilka datavärden som skall finnas med i diagrammet samt hur denna skall visas (Linje, Stapel och Area) därefter väljer du mot vilken Y-axel som datan skall visas. I nästa steg väljer du även vilken värdeintervall respektive Y-axel skall visa ifråga om Min/Max.

 

Om du i efterhand vill ändra diagraminställningarna kan du helt enkelt hålla muspekaren över diagrammet i vyn om du valt att via nodegenskaper visa detta. Om diagrammet inte visas i vyn kan ni självklart ändra detta genom att gå ovan beskrivna vägen via skiftnyckelikonen.

mceclip2.png

 

Om ni vill visa upp data i helskärmfönster genom att klicka på Diagramikonen så följer naturligtvis Y-axlarna med, se nedan.

mceclip3.png

mceclip4.png

 

 

Samma editeringsmöjligheter av diagraminställningarna finns självklart att tillgå för de diagram som ni väljer att visa på Startsidan. Ni klickar där på de 3 punkterna i övre högra hörnet och därefter Öppna ändrafönstret.

mceclip5.png