Diagram och analys av mått

Dubbla Y-axlar i Diagram

Använd dubbla Y-axlar när fler än en måttkolumn hämtas in till diagrammet.

Beskrivning

Det går att ställa in dubbla Y-axlar i måttdiagrammen, vilket kan vara praktiskt om ni vill visualisera två olika måttserier som har olika värdemängder. Ett exempel kan vara att visa utfall och måluppfyllelse i samma diagram på ett tydligt sätt.

Läs mer om måttdiagram här.

Öppna måttet och gå till fliken Inställningar. Scrolla ner till Diagramikonen och klicka på den för att komma till diagraminställningarna. Måttet kommer sparas när du går till dessa inställningar.

1) Välj vilka dataserier du vill visa och hur (från mall eller på specifikt för detta mått)

2) Välj mot vilken Y-axel som dataserien skall visas.

3) Välj min och max-värden för dina y-axlar och spara när du är nöjd med förhandsvisningen av ditt diagram.