Produktnyheter • 4 min lästid

Produktuppdateringar Januari - Stratsys plattform

produktblogg

Hej! Här är de senaste funktionerna och förbättringarna i Stratsys!

 

 

Nya funktioner & förbättringar


Förbättrad översikt av användare vid versionshantering 

För att bättre stödja hantering av användare vars enhet kommer att försvinna i samband med versionshantering har vi tagit fram funktionen 'Analysera användare'. Med hjälp av funktionen får du både en bättre översikt över vilka användares huvudbehörigheter som kommer att påverkas och får hjälp med att flytta dessa användare. Funktionen innebär att dessa användare aktivt behöver få en ny huvudbehörighet, d.v.s. flyttas till en annan enhet, innan versionshanteringen genomförs. Funktionen återfinns i administrationens planeringsinställningar och gäller även för liknande hantering av externa användare.

Du hittar mer information om funktionen i vår manual!

 

Förbättrad överblick av rapporters innehåll

För att skapa bättre överblick över rapportinnehållet i framför allt stora rapporter med mycket innehåll har vi justerat innehållsförteckningens defaultbeteende så att den nu presenteras kollapsad istället för expanderad (nr 1 bild nedan t.hö).
I samband med detta har vi gjort följande förbättringar:

  • En ikon för att snabbt kunna välja att expandera/kollapsa allt innehåll. Vid expandering byter ikonen till 'Kollapsa allt' ’. I samband med detta har vi tagit bort den tidigare rullistan med detta filterval (nr 2 bild ovan t.hö).
    En bonus är att det går att hålla inne ’CTRL’ och klicka på ikonen för att endast expandera första rubriknivån.
  • En checkbox för att endast visa de rubriker som innehåller rapportdelar. I samband med detta har vi tagit bort den tidigare rullistan med detta filterval (nr 3 bild ovan t.hö).

 

Enklare åtkomst till historiska rapporter vid rapportering

Nu är det möjligt komma åt äldre rapporter på ett enklare sätt, för att exempelvis kontrollera eller jämföra med tidigare rapport.   Genom förstoringsglaset i rapportens verktygsfält öppnas ett nytt fönster där det går att växla mellan historiska rapporter samtidigt som du gör din rapportering.

 

Förbättringar av Forms

Möjlighet att genomföra en checklista vid behov
Många gånger går det inte att planera för alla situationer där det finns behov av att genomföra en checklista. I Forms är det nu möjligt att besvara en checklista när behov uppstår.

Du väljer aktuell checklista, besvarar frågorna, riskbedömer eller skapar åtgärder, beroende på checklistans flöde.Som ytterligare ett stöd för att kunna arbeta med checklistor när behov uppstår går det nu även att ha en checklista vilande, vilket innebär att inga kort skapas i Att göra-listan och det skickas inte heller några påminnelsemail för en vilande checklista. 

* Forms ingår i produktlicens.

 

Mindre förbättringar

  • Ny formel för mått - * konstant värde:

    Vi tagit fram en ny beräkningsformel för måttkolumner vid namn '*Konstant', som tar ett värde i en måttkolumn och multiplicerar det med ett konstant värde. Formeln kommer primärt från ett behov i Hållbarhetsprodukten som är att kunna konvertera olika enheter, t.ex. MwH till Kwh. Funktionen är applicerbar även i andra användningsfall och finns tillgänglig i samtliga produkter. 

  • Emissionsfaktorkatalogen:
    Denna månad har emissionsfaktorkatalogen inom Hållbarhetsprodukten fått uppdaterad design av tabellen samt bakgrundsfärg för bättre enhetlighet med övriga funktioner avseende utseende.

 

 

Vi hoppas att du kommer att gilla våra nya funktioner! 

 

Senaste nytt från oss direkt till din inbox varje månad