Vyer

Vanliga filtreringsfrågor

Här hittar du svar på de vanligaste filterfrågorna

I de här artiklarna kan du läsa mer om hur filter fungerar: Filtrera vyer och spara filter, Standardfilter och Filterinställningar

Frågor som besvaras

 • Går de filtrera fram underliggande enheter i vyn och/eller kommentarer från underliggande enheter?
 • Måste jag gå in i Filtertratten varje gång jag vill filtrera eller kan man lägga upp filter direkt i vyn?
 • Jag vill kunna söka på vad jag vill i vyn, är det möjligt?
 • Jag vill filtrera bort/fram endast de noder som har nyckelord X/Y/Z, hur gör jag?
 • Kan man söka på ansvarig för noder?
 • Jag vill kunna se de noder som jag ansvarar för i vyn, hur gör jag?
 • I vyn vill jag kunna filtrera ut de aktivitetsnoder som har en viss status t.ex. pågående, hur?
 • Aktiviteterna som avslutats i aktuell version visas inte i planeringsversionen, varför?
 • Går det att filtrera fram aktiviteter inom ett tidsintervall?
 • Jag önskar att de gick att se bara noder i en viss kolumn som har en hel kopplingskedja i vänsterled?
 • Jag har massa noder som är Markerade för borttagning i vyn, kan man filtera bort dom?
 • Går det att visa hur många Mått/Aktiviteter det finns i vyn med en viss Färg/Status?

Jag vill kunna filtrera underliggande enheter och/eller kommentarer från underliggande enheter.

Under Organisationsfilter har du möjlighet att lägga till ett organisationsfilter till Standardfiltret. Per default gäller detta för alla Styrmodellskolumnerna i Vyn men du kan välja att begränsa det till en utvald kolumn.

Du kan även välja att en underliggande filtreringen skall omfatta en specifik Enhetsgrupp vilket då ger att noder från de olika enheterna i enhetsgruppen hämtas in till vyn.

För att se filtrera fram underliggande kommentarer väljer du detta alternativ, se bilden nedan. Du kommer nu i Standardfiltret kunna ställa in en underliggande filtrering på samma sätt som för organisationsfiltreringen ovan, men du har ingen möjlighet att ställa in per kolumn.OBS! Om du filtret en vy högt upp i enhetsträdet på "Inklusive underliggande" innebär detta att väldigt mycket information efterfrågas, vilket kan ge långa svarstider från servern. Vyn risker att upplevas som långsam ur ett användarperspektiv så använd denna funktionalitet sparsamt.

Måste jag gå in i Filtertratten varje gång jag vill filtrera eller kan man lägga upp filter direkt i vyn?

Du kan välja att visa både Periodfilter, Kolumnfiltrering och Fritextfilter direkt i vyn, för beskrivning av den sista se nedan.

Jag vill kunna söka på söka på vad jag vill i vyn, är det möjligt?


Genom att aktivera Fritextfiltret under namnfilter kan du  fritextsöka på namn i vyn. Detta kan även aktiveras för att visas direkt i vyn. I drop down menyn efter väljer du om det skall omfatta alla kolumner eller en enskild kolumn. Vi rekommenderar även din webbläsares interna sökfunktion som nås via CTRL+F för att snabbsöka i vyn.

Jag vill filtrera bort/fram endast de noder med nyckelord X/Y/Z, hur gör jag?

Nyckelord är en väldigt bra och lätthanterlig taggning av noder med avsikten att kunna filtrera fram/bort och gruppera noder baserat på taggningen.

Det först du får ta ställning till är om ditt Nyckelordsfilter skall gälla för samtliga Styrmodellskolumner i vyn eller gå mot enskilda kolumner. 

Om du valt att Nyckelordsfilter skall gälla för samtliga Styrmodellskolumner i vyn räcker det med att en nod i någon av Styrmodellskolumnerna är taggad för att denna skall filtreras fram vid sökning på nyckelordet. Nyckelordsfiltrering placeras därför under Allmänt och inte under en enskild kolumn, i Standardfiltret väljer du vilket av Nyckelorden i Nyckelordsgruppen som skall vara förvalt.

Nyckelordsfilter för enskilda kolumner, om du väljer detta alternativ utan någon av dom 2 underliggande mer begränsande valen, detta innebär att du får möjlighet att filtrera den Styrmodellskolumn som har nyckelord vilka du tidigare valt i listan under filterinställningen.

Använd "eller-logik" mellan filter för olika nyckelordsgrupper i samma kolumn innebär som ovan att nyckelordsfiltret visas i filtret för de Styrmodellskolumner som har nyckelord vilka du valt i listan under filterinställningarna. Skillnaden ligger här i att du nu kan säga att du vill filtrera fram noder i Styrmodellskolumnen som är taggade med Nyckelord från Nyckelordsgrupp 1. eller Nyckelord från Nyckelordsgrupp 2 och så vidare.

Endast de kopplingsgrenar som uppfyller nyckelordsfiltreringen ska visas, detta ger att endast de noder som har de Nyckelord som vi valt i filtret för kolumnen(erna) kommer att filtreras fram med tillhörande koppling i vänster och högerliggande kolumner.

Den sista delen "Gör det möjligt att välja flera nyckelord per nyckelordsgrupp" innebär helt enkelt att och Nyckelordsgruppen innehåller fler än ett Nyckelord ges du möjlighet att välja ett eller flera vid filtrering.

Kan man söka på ansvarig för noder? Jag vill kunna se de noder som jag ansvarar för i vyn, hur gör jag?


Välj vilka ansvarsroller som det ska gå att filtrera på för varje kolumn
Här väljer du vilken Styrmodellskolumn i vyn som du vill kunna söka/filtrera på ansvarig.

Du kan även välja att aktivera möjligheten att filtrera noderna i Styrmodellskolumnen baserat på "Egna" alltså på de noder där jag som inloggad användare sitter som ansvarig.

Beteende vid val av flera ansvarsroller ovan
Under valet av aktivering ansvarsfiltrering per Styrmodellskolumn i vyn kan du sedan välja hur systemlogiken för sökningen skall fungera. Skall man kunna söka på en eller flera ansvarsroller per kolumn eller mellan olika kolumner.Aktivera filter för ansvariga med följande huvudenhet
Används tillsammans med Organisationsfiltrering där man filtrerar fram underliggande enheter i vyn. Kombinationen ger då att man med detta filtreringsalternativ kan välja att se per styrmodellskolumn i vyn, de noder som är skapade på den nuvarande enheten där den du söker på i en ansvarsroll sitter som ansvarig.I vyn vill jag kunna filtrera ut de aktivitetsnoder som har en viss status t.ex. pågående, hur?
Aktiviteter som avslutats i aktuell version visas inte i planeringsversionen, varför?

Statusfiltrering
Samtliga aktiviteter har en status angiven på sig så som t.ex. Ej påbörjad, Pågående, Pausad, Avslutad och så vidare. Denna kan du filtrera på per Styrmodellskolumn som innehåller Aktivitetsnoder, vilket är det du slår på under Välj kolumn som statusfiltrering ska kunna göras på. Du kan naturligtvis även välja att filtrera på flera olika statusar i samma kolumn via Gör det möjligt att välja flera statusar i statusfiltret.

I Planeringsversionen filtreras alla aktiviteter som avslutats i aktuell version bort per default, vill du ändå se aktiviteterna behöver du i Statusfiltret välja Alla istället för Alla från versionen. Du kan även välja att filtrera direkt på statusen avslutade.Går det att filtrera fram aktiviteter inom ett tidsintervall?

Datumfiltrering
Eftersom Aktiviteter normalt sett är tidsbundna arbetsinsatser som vi gör finns även möjligheten att söka fram aktiviteter baserat på ett tidsfönster. Du anger alla eller vilken kolumn som sökningen skall gå att göra på samt Start- och/eller Slutdatum. Du kan även inkludera aktiviteter som korsar valda datum och på så sätt kan du tidsmässigt "fånga" upp de aktiviteter som är av intresse för en viss period.

Nedan kan vi se hur filterinställningarna ovan visar sig i filtertratten, dels kan vi filtrera på statusen för en aktivitet i kolumnen och dels kan vi filtrera inom ett tidsintervall för att se vilka aktiviteter som ligger inom intervallet.


Jag har massa noder som är Markerade för borttagning i vyn, kan man filtrera bort dom?

Markerade för borttagning

Det går att markera noder för borttagning så att dessa försvinner i och med Versionshanteringen då vi Arkiverar det operativa året och gör Planeringsversionen till det operativa året. När man har markerat en nod för borttagning blir denna rödmarkerad i vyn och därmed är det även önskvärt att kunna filtrera bort dessa, vilket du kan göra genom att aktivera denna filterfunktion.Går det att visa hur många Mått/Aktiviteter det finns i vyn med en viss Färg/Status?

Färgfilter och färgstatistik 
Filtret visas i vyn under titeln på vyn och innebär dels att du kan klicka på respektive status/färg för att i vyn filtrera fram noder med vald status/färg. Dels kan du så klart även ser hur många noder av varje status/färg som finns i vyn. 

Du kan för filtret välja en Styrmodellskolumn och beroende på nodtyp kommer filtret att visa:
Mått           - Färg 
Aktivitet     - Status
Text           - Färg

 
Inställningen finner du i filterinställningar under Övrigt.