Filter

Filter: Filtertratten, Favoritfilter & Standardfilter

Vyer och rapportdelar går att filtrera för att informationen skall passa ändamålet. I vyer kan användaren också filtrera vyn själv och spara sina favoritfilter.

Filtertratten

Favoritfilter

Standardfilter

Allmänt

I vyns inställningar kan du ange vilken information som skall visas som standard när en användare besöker vyn. Du kan även välja vilka möjligheter användaren skall ges för att filtrera informationen i vyn på egen hand.

Filtret ställs in i två steg och inställningarna gäller för just den vyn.

Först väljer man vilka filterinställningar som ska finnas för vyn, det vill säga vilka egenskaper man ska kunna filtrera på, exempelvis "gör det möjligt att filtrera på Färg".

Därefter kan man skapa ett eller flera standardfilter, vilket beskriver vilka villkor som skall gälla för egenskaperna, exempelvis "visa bara noder med Färg=Grön"

Standardfiltreringen visas när användaren går till vyn, men användare kan också filtrera vyn på de egenskaper som finns i  filterinställningarna, vilket blir en tillfällig filtrering.

Det går att skapa olika standardfilter för olika enhets- och behörighetsgrupper,  så att informationen kan anpassas till de olika delarna avi organisationen. Ett exempel kan vara att aktiviteter inte skall visas på de översta nivåerna, utan bara synas på mer verksamhetsnära enheter. Läs mer nedan.

Nedan syns ett exempel på ett standardfilter som visas när man öppnar filtertratten i vyn:

Filtertratten

I verktygsfältet till höger om vyn hittar du filtertratten: 

Denna ikon öppnar filterfönstret. Du kan nu ändra filtret till vad du vill se, och trycka Filtrera.

Filtreringar som du gör via Filtertratten kommer att ändras till standardfiltret om du laddar om sidan eller går till en annan vy och sedan tillbaka igen.

Favoritfilter

Om du ofta gör en specifik filtrering i en vy så kan du spara den som ett Favoritfilter.

Så här sparar du ett filter: 

1) Gör den filtrering du önskar och tryck Filtrera. Kontrollera att du får det resultat du hade tänkt dig. I exemplet nedan är kolumnfiltret ändrat till att även visa aktiviteter. 

2) Klicka på filtertratten igen. Du får nu upp en "Spara"-knapp. Tryck på denna.

3) Välj ett namn på ditt filter som beskriver det och klicka på bocken.

4) Du får nu tillgång till ditt sparade filter både direkt från vyn och från filterformuläret.

Om du vill ta bort ett favoritfilter, så filtrerad du först med detta och trycker på filtertrattten igen. Du får du ett alternativ att ta bort det: 

Standardfilter

Standardfiltret anger hur vyn kommer att filtreras när användaren kommer dit. Du skapar och ändrar standardfilter genom att klicka på kugghjulsikonen till höger om vyn och sedan välja Standardfilter i vyinställningarna: 

Olika typer av standardfilter

I rapportdelar har du möjlighet att lägga till ett allmänt standardfilter för alla användare och även enhetsgruppsspecifika standardfilter.

I vyer går det att specificera fyra olika sorters standardfilter: allmänt, enhetsgruppsspecifikt, enhetsspecifikt och behörighetsgruppspecifikt.

Det vanligaste är att man använder sig av ett allmänt standardfilter för att ange hur informationen i vyn skall visas detta gäller då för samtliga enhetsnivåer. Det allmänna standardfiltret påverkar alla enheter medan övriga enbart påverkar just den enhetsgrupp, enhet eller behörighetsgrupp som det gäller för.

Nedan visas exempel på standardfilter på enhetsgruppsnivåer. Den blå flaggan visar vilket filter som är aktivt för den nivå du just nu befinner dig på.

Allmänt standardfilter
Informationen i vyn visas på samma sätt för samtliga enhetsnivåer och behörighetsgrupper utan avvikelser. 

Enhetsgruppsspecifika standardfilter

Om enhetsgruppsspecifika filter anges, används dessa istället för allmänna standardfiltret på de enheter som ingår i enhetsgruppen. Ett exempel skulle kunna vara att alla kommunens skolor ska se informationen filtrerad på samma sätt. Läs mer om Enhetsgrupper.  

Enhetsspecifika standardfilter
Om enhetsspecifika filter anges, används detta istället för det allmänna standardfiltret/enhetsgruppsfiltret på den specifika enheten. 

Behörighetsgruppsspecifika standardfilter

Om behörighetspecifika filter anges, används detta istället övriga filter för användare som har denna behörighet. Om användaren har flera behörigheter som har olika filter kopplade till sig, går det inte att säga hur vyn kommer filtreras för användaren. 

Vi rekommenderar att använda ett Allmänt standardfiltret i kombination med Enhetsgruppsspecifika standardfilter, vilket brukar täcka in de flesta behov.

Blanda helst inte filter för behörighetsgrupper med enhetsrelaterade filter, då det kan bli svårt att reda ut vilket filter som gäller.

Lägg till ett standardfilter

Välj vilken gruppering det nya standardfiltret ska tillhöra och klicka på  Lägg till. I standardfiltret gör du dina val i de rullgardinslistor och fritextfält som visas.

Vilka filtreringsalternativ som syns är helt beroende av de alternativ som är aktiverade i Filterinställningarna för respektive vy eller rapportdel.

Ändra ett standardfilter

Klicka på Skiftnyckeln  till vänster om standardfiltet du vill ändra. Gör sen dina önskade ändringar och klicka på Spara.

Ta bort ett standardfilter

Klicka på Soptunnan  för att ta bort ett standardfilter. Ingen information försvinner ur systemet när ett standardfilter tas bort.