Filter

Filtrera vyn och spara egna filter

Ändra vyns filtrering för att se mer eller mindre information. Spara dina ofta använda filter för att jobba mer effektivt.

Letade du efter Standardfilter? Artikeln är flyttad, se här: Standardfilter

Filtrera vyn

Spara filter du använder ofta

Beskrivning

När du öppnar en vy är den oftast förfiltrerad åt dig av din administratör, för att du skall se relevant information för just den här vyn. Detta kallas för vyns standardfilter. 

Du som användare kan ändra filtreringen för att se mer eller mindre information genom att klicka på filtertratten. De möjligheter som finns för filtreringen styrs av filterinställningar, som administratören väljer ut. Den filtrering du själv gör här påverkar endast dig.

Om du gör vissa filtreringar ofta, kan du spara dem . Dessa sparade filter ser endast du själv, och gäller bara för den vy som du just nu tittar på.

Bilden visar filtertratten som du hittar högst upp i verktygsfältet till höger (1) och sparade filter som dyker upp ovanför vyn till höger som en rullista när du har sparat ditt första filter (2).

I de nya vytyperna kan du inte spara filter, men filtreringen stannar här kvar till nästa gång du besöker vyn istället. I nya vyn hittar du filtertratten i verktygsfältet ovanför vyn.

Filterera vyn

Notera: Denna information gäller de klassiska vyerna.

Läs mer om filtrering i nya vytypen

När du klickar på filtertratten öppnas filterfönstret. Här beskrivs några vanliga filtermöjligheter. Hur det ser ut i din vy bestäms av just den vyns standardfilter och filterinställningar - nedanstående är alltså ett exempel.

1) Överst i filtret finns en sektion som heter "Allmänt". Dessa filter påverkar alla kolumner i vyn. Exempel är filter för Enhet, där du kan visa underliggande enhetsnivåer, Period, där du kan välja att visa data från en annan period, Kolumner, där du kan dölja eller visa andra kolumner och En nod på varje gren, där du kan bestämma att det måste finnas en viss typ av nod för att kopplingsgrenen skall visas. 

2) Övriga sektioner gäller filter för specifika kolumner. För textnoder kan du exempelvis filtrera på nodens Namn (i bildexemplet utesluts en nod med ett visst namn) och Nyckelord, i bildexemplet heter nyckelordet "Politiskt beslutat" och endast noder med värdet "Ja" kommer att visas.

3) Det finns också filter för att endast se noder där en viss person är Ansvarig för noden. För mått/indikatorer kan det gå att filtrera på måttets Utfall, i bildexemplet krävs svarsalternativet "Ja" i en viss måttkolumn. 

4) För Aktiviteter kan det gå att filtrera på Status och start- eller slutdatum.

När du är nöjd med ditt filter trycker du Filtrera.

Filtreringar som du gör via Filtertratten kommer att ändras till standardfiltret om du laddar om sidan eller går till en annan vy och sedan tillbaka igen.

Spara filter du använder ofta

Om du ofta gör en specifik filtrering i en vy så kan du spara den. Den blir då tillgänglig för dig i vyn. Sparade filter är personliga - det är alltså bara du som ser och kan använda de filter du själv sparar. 

Så här sparar du ett filter: 

1) Gör den filtrering du önskar och tryck Filtrera. Kontrollera att du får det resultat du hade tänkt dig. I exemplet nedan är kolumnfiltret ändrat till att även visa aktiviteter. 

2) Klicka på filtertratten igen. Du får nu upp en "Spara"-knapp vid "Valt filter". Tryck på denna.

3) Välj ett namn på ditt filter som beskriver det och klicka på bocken.

4) Du får nu tillgång till ditt sparade filter både direkt från vyn och från filterformuläret.

Om du vill ta bort ett sparat filter, så filtrerar du först med detta och trycker på filtertratten igen. Du får du ett alternativ att ta bort det, via ikonen "soptunnan":