Produktnyheter • 2 min lästid

Stratsys arbete med webbtillgänglighet

produktblogg

Vi gör tillgängligheten tillgängligare

I januari 2019 trädde Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Lagen ställer krav på offentliga aktörer att innehållet i de tjänster som tillhandahålls via mobil applikation eller webbplats ska vara tillgängligt för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. I kraven om tillgänglighet innefattas både innehåll och teknik. 

Beroende på om det är en mobil applikation, en ny eller redan existerande webbplats gäller olika krav för när lagen måste börja efterlevas. För befintliga webbplatser gäller den 23 september 2020 medan för mobila applikationer den 23 juni 2021.

Genom att följa den europeiska standarden EN 301 549 V2.12, som i sin tur bygger på WCAG 2.1 nivå A+AA, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till lagkraven. 

Hur lever Stratsys upp till kraven på tillgänglighet?

Som tredjepartsleverantör tillhandahåller Stratsys produkter, tjänster och funktioner som både faller inom kategorin interna system och offentligt, digitalt innehåll som tillhandahålls på våra kunders webbplatser. Exempel på detta är exporterade rapporter, jämförelsetjänsten och webbpublicerade rapporter.
glugg-produktblogg_kollegor-med-dator

För oss är det viktigt att våra funktioner har hög tillgänglighet och i vårt arbete med att göra våra produkter, tjänster och funktioner mer tillgängliga har vi följt WCAG 2.1.
Arbetsinsatsen kan grovt delas in i tre delar utifrån hur anpassningarna har prioriterats:

  • Anpassning av befintliga produkter, tjänster och funktioner som blir till digitalt, offentligt innehåll på våra kunders externa eller interna webbplatser.
  • Standardefterlevnad vid utveckling av nya produkter, tjänster och funktioner.
  • Anpassning av befintliga produkter, tjänster och funktioner som hanteras internt av våra kunder.

Enligt lagen ska offentliga aktörer även beskriva hur aktuell applikation eller webbplats lever upp till kraven i en så kallad tillgänglighetsredogörelse. För att underlätta för våra kunder har vi därför i egenskap av tredjepartsleverantör tagit fram en egen tillgänglighetsredogörelse för att ni nu, men även löpande framöver, ska kunna följa vårt arbete med webbtillgänglighet.

I vår FAQ hittar du även vanliga frågor kring webbtillgänglighet.

Har du frågor eller synpunkter om webbtillgänglighet är du välkommen att skicka dessa till accessibility@stratsys.com.

 

Senaste nytt från oss direkt till din inbox varje månad